Hacettepe Üniversitesi | EN


WEB Sayfası Yayım İlkeleri

Hacettepe Üniversitesi Birim ve Kişisel Web sayfalarının hazırlanması ve yayımlanması ilkelerini kapsayan yönerge 02.07.2007 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca onaylanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı tüm kurum, birim, bölüm ve kişilerin Web sayfalarını hazırlarken bu ilkelere uyması gerekmektedir.

Bu ilkelerin tümüne aşağıdaki link'e tıklayarak erişebilirsiniz:

Hacettepe Üniversitesi Web Sayfası Hazırlama ve Yayım İlkeleri (*.pdf formatındadır.)


Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Bize Ulaşın
Tel: +90 312 297 62 62
Daire Başkanlığı
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Haziran 2021
Sorumluluk Sınırı