STAJ

Bilindiği üzere genel tanımı ile üniversite eğitimi sırasında yapılan staj, öğrencilerin herhangi bir meslek edinmek adına geçirdikleri uygulamalı öğrenme dönemidir. Bu eğitim kapsamında öğrenciler söz konusu staj dönem(ler)ini teorik bilgilerinin yanı sıra, mesleki bilgilerini de artırmak amacı ile bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirmektedirler.

Staj dönemi öğrencilerin eğitim-öğretim dönemlerinde edindikleri akademik bilgilerin işletmelerin yönetim sistemlerinde nasıl yer aldığını gördükleri, çalışmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreçtir. Üniversitede okurken yapılan staj ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya geçirme olanaklarını sunar.

Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü her yıl güz ve bahar dönemleri olmak üzere 3. Sınıflar için MAN327 kodu, 4. Sınıflar için MAN437 kodu ile iki seçmeli ders açmaktadır.

 1. Staj dersi kapsamında yapılan stajlar en az 20 iş günü olmalıdır.
 2. Öğrencinin sigortasının Hacettepe Üniversitesi veya staj yapılan kurum tarafından karşılanması gerekmektedir (Sigortası kurum tarafından karşılanan öğrenciler staj raporu ile birlikte sigortasının karşılandığını gösteren bir belge sunmalıdırlar).
 3. Staj yapacak ve sigortası Hacettepe Üniversitesi tarafından karşılanacak öğrencilerden istenen belgeler:
  Stajyer Öğrenci Bilgi Formu Ek1
  İşyerine Başvuru ve Kabul Formu Ek2
  Beyan ve Taahhütname
  (Ek3 ve Ek4'ten yalnızca birini doldurunuz.)
  Sağlık Hizmeti Almayan Ek3
  Sağlık Hizmeti Alan Ek4
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Öğrenciler staj yerini ve takvimini kendileri ayarlarlar (belirlenen rapor teslim tarihinden önce stajın bitmiş olması gerekmektedir).
 5. Dersi alan öğrenciler bölüm tarafından belirlenen aşağıda yer alan staj raporu hazırlama kılavuzuna uygun olarak staj raporu yazmak ve belirlenen tarihte ilgili raporu (her sayfası kurum yetkili tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış) ve kurum yetkilisi tarafından doldurulup ve onaylanmış (kaşe ve imza) olan stajyer performans değerlendirme formunu teslim etmekle yükümlüdürler.
  Stajyer Performans Değerlendirme Formu
 6. Rapor teslim tarihi dersin açıldığı dönemin akademik takvimde belirtilen final haftasıdır. Her dönem bölüm sayfasından raporun son teslim tarihi ilan edilmektedir. İlgili tarihe kadar raporunu teslim etmeyen öğrenci dersten başarısız sayılacaktır.
 7. Yukarıda yer alan belgeler BİLGİSAYAR ortamında (elle değil) doldurulmuş olmalı, İşyerine Başvuru ve Kabul Formu (EK 3) staj yapılacak firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış (ISLAK İMZALI) olmalı ve tüm belgeler eksiksiz bir şekilde staj başlangıç tarihinden en az 30 gün öncesinde staj koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki grafikler 2018-2020 arasındaki veriler kullanılarak elde edilmiştir.
Faaliyet Alanlarına Göre
Şehirlere Göre
Sektörlere Göre
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL