Projeler, Geziler, Etkinlikler

2016-2017 Decision Analysis dersi proje poster sunumları

Lisans programı öğrencilerimiz MAN326 Decision Analysis dersi kapsamında poster sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumda öğrencilerimiz, ders kapsamında öğrendikleri tekniklerin gerçek hayat problemleri üzerine uygulanmasını konu alan projelerini özetleyen posterlerini savundular.

Decision Analysis dersinde çok kriterli karar verme yöntemleri, karar ağacı ve dinamik programlama gibi sayısal karar teknikleri öğretilmektedir. Ders kapsamında hazırlanan projeler, her öğrencimizin kendi tespit ettiği gerçek hayat problemlerinin bu teknikler kullanılarak çözülmesini temel almaktadır. Bu yıl sunulan projelerde öğrencilerimiz akıllı trafik ışıklandırma sistemlerinde ışık süreleri, yeni yolların güzergahlarının belirlenmesi, üretim-envanter kararları, seyahat planlama ve araç rotalama konularında karşılaştıkları problemler için optimal karar ve planlar ortaya koydular.

Öğrencilerimiz projelerini özetleyen posterlerini 26.05.2017 tarihinde farklı anabilim dallarındaki hocalarımıza sundular. Sunulan projeler, hocalarımız tarafından büyük beğeni topladı.

Öğrencilerimiz Naomi Sarkun, Nizameddin Alyaprak, Merve İbiş, Melis Doğaroğlu, Tuğba Kurtkan, Doğukan Aral Sarı, Burakhan Kapan ve Azmi Can Çağın'a çabaları ve başarıları için teşekkür ederiz.

2016-2017 Decision Analysis course project presentations

Our undergraduate students presented their posters they prepared as a part of MAN326 Decision Analysis course. In the presentaitons, our students have defended their posters summarizing their projects on the application of the techniques thaught in the course, on real-life problems.

In the Decision Analysis course, quantitative decision techniques, such as multi-criteria decision analysis, decision trees and dynamic programing, are thaught. The projects prepared as a part of the course are based on solving the real-life problems that each student defines himself/herself, using the thaught techniques. This year, in their projects, our students suggested optimal decisions and plans for the problems they have encountered, about optimizing light-lengths for smart traffic light systems, mapping of new roads, production-inventory decisions, journey planning and vehicle routing.

Our students made their poster presentations to our faculty members from different expertises on 26.05.2017. The poster presentations received a significant appreciation and plaudits from our faculty members.

We thank for their effort and success to our students Naomi Sarkun, Nizameddin Alyaprak, Merve İbiş, Melis Doğaroğlu, Tuğba Kurtkan, Doğukan Aral Sarı, Burakhan Kapan and Azmi Can Çağın.


İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL