Projeler, Geziler, Etkinlikler

2015-2016 Decision Analysis dersi proje poster sunumları

Lisans programı öğrencilerimiz MAN326 Decision Analysis dersi kapsamında poster sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumda öğrencilerimiz, ders kapsamında öğrendikleri tekniklerin gerçek hayat problemleri üzerine uygulanmasını konu alan projelerini özetleyen posterlerini savundular.

Decision Analysis dersinde çok kriterli karar verme yöntemleri, karar ağacı ve dinamik programlama gibi sayısal karar teknikleri öğretilmektedir. Ders kapsamında hazırlanan projeler, her öğrencimizin kendi tespit ettiği gerçek hayat problemlerinin bu teknikler kullanılarak çözülmesini temel almaktadır. Bu yıl sunulan projelerde öğrencilerimiz solar enerji çiftliklerinin lokasyonları, akıllı trafik ışıklandırma sistemlerinde ışık süreleri, öğrenci-eğitmen çizelgelemesi, araç rotalama ve metro çizelgelemesi konularında karşılaştıkları problemler için optimal karar ve planlar ortaya koydular.

Öğrencilerimiz projelerini özetleyen posterlerini 02.06.2016 tarihinde hocalarımıza sundular. Sunulan projeler, hocalarımız tarafından büyük beğeni topladı.

Öğrencilerimiz Duygu Karaahmet, Sena Bozgan, Kübra Yorulmaz, Ahmet Aslandağ ve İbrahim Yıldız'a çabaları ve başarıları için teşekkür ederiz.

2015-2016 Decision Analysis course project presentations

Our undergraduate students presented their posters they prepared as a part of MAN326 Decision Analysis course. In the presentations, our students have defended their posters summarizing their projects on the application of the techniques thaught in the course, on real-life problems.

In the Decision Analysis course, quantitative decision techniques, such as multi-criteria decision analysis, decision trees and dynamic programing, are thaught. The projects prepared as a part of the course are based on solving the real-life problems that each student defines himself/herself, using the thaught techniques. This year, in their projects, our students suggested optimal decisions and plans for the problems they have encountered, about optimizing location of solar energy farms, light-lengths for smart traffic light systems, scheduling of students and trainers and vehicle routing and subway scheduling decisions.

Our students made their poster presentations to our faculty members from different expertises on 02.06.2016. The poster presentations received a significant appreciation and plaudits from our faculty members.

We thank for their effort and success to our students Duygu Karaahmet, Sena Bozgan, Kübra Yorulmaz, Ahmet Aslandağ and İbrahim Yıldız.


İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL