Tezli Yüksek Lisans Programları

Önemli Duyuru: Programlara başvuru bilgileri ve başvuru işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfasından gerçekleştrilmektedir. Aşağıdaki linkten sayfaya ulaşabilirsiniz
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr

Muhasebe-Finans Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülen, şirketlerin yatırım, finansman ve yönetim vb. stratejik kararları alma aşamasında kritik öneme sahip olan muhasebe ve finans departmanlarında, nitelikli ve teknik kapasitesi yüksek işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunan tezli yüksek lisans programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe yapılmaktadır.

Muhasebe-Finans Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülen, şirketlerin yatırım, finansman ve yönetim vb. stratejik kararları alma aşamasında kritik öneme sahip olan muhasebe ve finans departmanlarında, nitelikli ve teknik kapasitesi yüksek işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunan tezli yüksek lisans programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe yapılmaktadır.

Program kapsamında verilen dersler ile öğrencilerin finansal tablolar analizi, muhasebe standartları ve uygulamaları ile muhasebe alanında; portföy yönetimi, finansal yönetim, yatırım analizi ve bankacılık uygulamaları ile de finans alanında teorik ve pratik bilgi ile donatılması amaçlanmaktadır. Söz konusu derslerin tamamı, ilgili alanlardaki güncel literatürü takip eden ve bu literatüre aktif katkı veren deneyimli öğretim görevlileri tarafından sunulmaktadır. Böylece, öğrencilere, güncel gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, sektörün geleceğine yönelik proaktif bir bakış açısı kazandırılmakta; muhasebe ve finans alanında karşılaşabilecekleri gerçek dünya problemlerini çözebilme yetkinliği verilmektir.

Tezli programa kaydolan öğrencilerin bu alanda uzmanlaşabilmeleri için toplamı 60 AKTS olan zorunlu ve seçmeli dersleri ilk iki dönemlik süre içinde tamamlamaları; sonraki iki dönemde de akademik danışmanları gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, finans alanında faaliyet gösterenler başta olmak üzere birçok firmada görev alabilmektedir. Buna ek olarak, kamuda da, özellikle, düzenleyici otoriteler olan SPK, BDDK gibi kurumlarda çalışılabilmektedir.

Program Sorumluları Prof. Dr. Semra Karacaer, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programımızın amacı pazarlama alanına yenilikçi bir bakış açısı ve yaklaşım getirerek uluslararası ve ulusal literatüre katkıda bulunacak geleceğin araştırmacılarını ve uzmanlarını yetiştirmektir.

Hacettepe Üniversitesi Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programımızın amacı pazarlama alanına yenilikçi bir bakış açısı ve yaklaşım getirerek uluslararası ve ulusal literatüre katkıda bulunacak geleceğin araştırmacılarını ve uzmanlarını yetiştirmektir.

Pazarlama alanına önemli katkılarda bulunan güçlü akademik kadromuz ile sizlere yaratıcı ve stratejik düşünme becerileri sunmayı amaçlıyoruz. Pazarlama bilimine katkıda bulunacak, öğrenmeye ve araştırmaya hevesli, bu alanla ilgilenenlere yol gösterebilecek ve çözüm önerileri sunabilecek ve teorik bilgiyi üreterek ilgilendiği alanda katma değer yaratacak adayları programımızda görmekten mutluluk duyarız.

Program Sorumluları Prof. Dr. Leyla Özer, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Günümüz iş dünyasında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri, değişime uyum sağlayabilmelerine bağlıdır.

Günümüz iş dünyasında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri, değişime uyum sağlayabilmelerine bağlıdır. Sorgulayan, çok yönlü düşünebilen, dinamik, yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, ileri görüşlü, stratejik kararlar alabilen, bilgi yaratma, kullanma ve paylaşma odaklı, birlikte çalıştığı insanları ortak amaçlar doğrultusunda yönlendirebilen, yenilikçi ve sürekli gelişimi hedefleyen yöneticiler, değişim sürecini başarı ile yönetebilirler. Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış tezli yüksek lisans programı ile katılımcılara, işletmelere yöneticilerin gözünden bakabilmelerini sağlayacak düzeyde bir akademik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Program sonunda katılımcıların işletme yönetimi ve örgütsel davranış ile ilgili yöntem, yaklaşım ve modelleri tartışabilme, sosyal bilimlerde araştırma yapabilme, işletme yönetimi ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile bütünleştirebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Program Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Kılıç, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans programı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nın yeni programlarından biridir.

İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans programı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nın yeni programlarından biridir. Program sayısal yöntemler alanında dünyada gerçekleşen güncel gelişmeleri; eğitim programlarımıza entegre etmek, anabilim dalı öğretim üyelerinin akademik bilgi birikimlerini daha yapısal bir şekilde öğrencilerimize aktarmak ve işletmenin bütün fonksiyonlarına sayısal karar destek sağlayabilecek uzmanlaşmış bireyler yetiştirebilmek amacını gütmektedir. Program öğrencilerine işletme alanındaki yeni trendler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda bir yol haritası sunmaktadır. Programın tasarımı öğrencinin iş analitiğinin temel konularda zorunlu dersler alarak uzmanlaşmış geniş bir seçmeli ders havuzundan ders seçmesi ile zorunlu kredini yükünü tamamlaması ve bunun akabinde öğrendiği metotları teorik veya metodolojik anlamda çeşitli sektörlere uygulayan bir yüksek lisans tezini tamamlaması şeklindedir. Gelişen dünya gereksinimlerine uygun bir içeriğe sahip olan bu program; optimizasyon, karar analizi, makine öğrenmesi, proje yönetimi gibi metotlarla, öğrencileri geleceğin iş dünyasına hazırlayan pratik bir temel sağlamaktadır. Seçmeli ders havuzu bu anlamda geniş tutulmuş Finans’tan Pazarlama’ya çeşitli işletme fonksiyonlarına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Program tasarımının önemli unsurlarından biri de teorik eğitimin yanı sıra her dersin ihtiyaçlarına uygun olarak içeriğinde mutlaka yazılım kullanımı veya programlama dili öğretiliyor veya bu alanda var olan bilgilerin geliştiriliyor olmasıdır. Programın mezunları; özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici, uzman veya analist konumunda görevler üstlenebilmektedir.

Program Sorumluları Prof. Dr. Aydın Ulucan, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Üretim ve İşlemler Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan bir Yüksek Lisans programıdır. Programın dili Türkçe’dir. Öğrenciler, programda yer alan 60 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri ve 60 AKTS’lik yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayarak bilim uzmanı derecesiyle mezun olmaktadır. Eğitimin ilk iki akademik dönemi zorunlu ve seçmeli dersleri, son iki akademik dönemi ise, tez yazımını içermektedir.

Üretim ve İşlemler Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan bir Yüksek Lisans programıdır. Programın dili Türkçe’dir. Öğrenciler, programda yer alan 60 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri ve 60 AKTS’lik yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayarak bilim uzmanı derecesiyle mezun olmaktadır. Eğitimin ilk iki akademik dönemi zorunlu ve seçmeli dersleri, son iki akademik dönemi ise, tez yazımını içermektedir.

Bu program; Üretim ve İşlemler Yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen ve sadece İşletme bölümünden mezun olanlar için değil, aynı zamanda lisans derecesini İşletme dışındaki disiplinlerden almış adaylar için de uygun bir programdır. Üretim ve İşlemler Yönetimi, Optimizasyon Yöntemleri, Lojistik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Üretimde Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Üretim ve İşlemler Analizi, Toplam Kalite Yönetimi, Talep ve Stok Kontrolü, Hizmet İşlemleri Yönetimi, Tedarik Zinciri Analizi, Sürdürülebilirlik gibi derslerden oluşan program, zengin ders içeriği ile alandaki güncel gelişmeleri yansıtmaktadır.

Günümüzde uzmanlık alanı ne olursa olsun iş dünyasında yer alacak profesyonellerin, çok yönlü ve disipilinlerarası bir bakış açısına sahip olmaları, kariyerleri açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmenin temel fonksiyonlarından biri olan üretim alanınında yüksek lisans yapıyor olmak ise, adaylara söz konusu bakış açısının sağlanmasında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu program, kariyerini Üretim ve İşlemler Yönetimi alanında sürdürmek ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için, günümüz rekabet koşulları gözetilerek ve özellikle literatürdeki son gelişme ve değişimleri (sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm, vb. konuları) içine alarak tasarlanmıştır. Programın amacı; çok yönlü bakış açısıyla gerçek hayatta karşılaşılabilecek üretim problemlerini tanımlama ve yönetsel karar almada, bilimsel yöntemleri kullanarak problemleri çözebilme yeteneğine sahip bireylerin, üretim alanında uzmanlaşmasıdır. Programın bir diğer amacı ise, katılımcıların ileride gerek özel sektörde, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yönetici konumunda görev almalarına katkıda bulunmaktır.

Program Sorumluları Doç. Dr. Mine Ömürgönülşen, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Yeni öğrenci alımına kapalı Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezli bir Yüksek Lisans programıdır. Derslerin, ara sınavların, final sınavlarının, sunumların, raporların ve tez yazım dili Türkçedir. Ayrıca İngilizce kaynaklardan da yararlanılabilmektedir. Eğitimin ilk iki akademik dönemi zorunlu ve seçmeli dersleri son iki akademik dönemi ise tez yazımını içermektedir. Üretimde sistem seçimi, üretimde planlama ve kontrol, stok yönetimi, lojistik sistemlerin tasarımı ve analizi, yöneylem araştırması, matematiksel programlama, karar kuramı ve ileri istatistik gibi teorik ve uygulamalı derslerden oluşan program zengin bir içeriğe sahiptir. Bu programdan mezun olmaya hak kazanan öğrenciler doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.
Yeni öğrenci alımına kapalı

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezli bir Yüksek Lisans programıdır. Derslerin, ara sınavların, final sınavlarının, sunumların, raporların ve tez yazım dili Türkçedir. Ayrıca İngilizce kaynaklardan da yararlanılabilmektedir. Eğitimin ilk iki akademik dönemi zorunlu ve seçmeli dersleri son iki akademik dönemi ise tez yazımını içermektedir. Üretimde sistem seçimi, üretimde planlama ve kontrol, stok yönetimi, lojistik sistemlerin tasarımı ve analizi, yöneylem araştırması, matematiksel programlama, karar kuramı ve ileri istatistik gibi teorik ve uygulamalı derslerden oluşan program zengin bir içeriğe sahiptir. Bu programdan mezun olmaya hak kazanan öğrenciler doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler özünde her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha az maliyetle ya da daha fazla kârla yapmak olan bir bilim dalıdır. Bu programın amacı, bu alanda ihtisaslaşmak isteyenlerin yetkinlik kazanmalarını sağlamak, işletme disiplini bakış açısıyla problemleri tanımlama ve çözebilme yeteneği kazandırmak ve ileride yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri vermektir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, etkili iletişim becerileri, yaratıcı olma, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip olma, yeniliklere açık olma, analitik düşünme yeteneğine sahip olma gibi özellikleri ile imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin çeşitli pozisyonlarında, birer girişimci olarak kendi şirketlerinde hem yurtiçi hem de yurtdışındaki üniversitelerin akademik kadrolarında ve daha birçok alanda kariyerlerini sürdürebilmektedirler.


Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL