Doktora Programı

Önemli Duyuru: Programlara başvuru bilgileri ve başvuru işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfasından gerçekleştrilmektedir. Aşağıdaki linkten sayfaya ulaşabilirsiniz
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr

Güncellendi

Program Hakkında Bilgi

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü 1974 yılından itibaren Doktora Öğretim Programı sunmaktadır. Doktora programının amacı; öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanda gerekli teorik ve bilimsel bilgi birikimi kazanmasını, bağımsız ve etik araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel nitelikte yeni bir metot geliştirmesini ve yeni bilgi üretmesini sağlamaktır.

Doktora Programımız, işletmenin bütün disiplinlerini kapsayan teorik ve uygulamalı dersleri sunmasının yanı sıra, öğrencilere bilimsel araştırmalar yapmayı ve akademik çalışmaların içinde bulunma imkânı da sağlayıp, bunu zorunlu kılar. Bölümümüz bünyesinde yer alan öğretim üyelerimiz ve bütün akademik kadromuz, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı olan, akademik müfredatta en güncel gelişmeleri takip edip, bunu öğretim programlarına uygulayan, öğrencinin gelişimini yakın takip eden hocalardan oluşmaktadır.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralayan “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında” 2020 yılında İşletme Bölümümüz de “İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fakülteleri Sıralaması” nda en yüksek puanı alarak ilk sırada yer almıştır. Bu sıralamayla, öğretim elemanlarının proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, tebliğ ve ödül faaliyet türlerini kapsayan akademik performansı değerlendirilmiş olup, İşletme Bölümümüzün akademik kadrosunun kalitesi tescillenmiştir.

Doktora programımız işletmenin farklı alanlarında uzmanlaşmak, bu konularda bilimsel çalışmalar yapmak isteyen; araştırmacı, hevesli, analiz ve yorumlama yeteneği yüksek, bütün öğrencilere açıktır.

Neden Hacettepe İşletme Doktorası?

 • 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Araştırma Üniversitesi” olarak seçilmiştir.
 • Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın; Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralayan “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında” 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi “Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında” birinci olmuştur. İşletme Bölümümüz de “İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fakülteleri Sıralaması” nda en yüksek puanı alarak ilk sırada yer almıştır. (Kaynak)
 • The Times Higher Education (THE) tarafından gerçekleştirilen THE Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda Hacettepe Üniversitesi Türk Devlet Üniversiteleri arasında birinci sırada yer almıştır. (Kaynak)
 • Bölümümüzde doktora öğrencileri öğretim programı boyunca işletmeninin bütün disiplinlerini kapsayan zorunlu dersleri alarak, hem teorik anlamda hem de iş yaşamlarındaki pratik uygulamalarında kapsayıcı bir bakış açısı kazanırlar. Bu bilgi birikimiyle, tez ve bilimsel çalışmalarına bütüncül bir yaklaşımla başlama ve yorumlama şansına sahip olurlar.
 • Öğrencilerimiz doktora programı boyunca uzmanlaşmak istediği işletme disiplininde yer alan çok sayıdaki ve ayrıntılı seçmeli ders imkânıyla, zengin bir akademik bilgiye sahip olurlar.
 • Bölümümüz bünyesinde yer alan öğretim üyelerimiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler ve etkinliklerle, doktora öğrencileri hem bilimsel çalışmaların içinde bulunurlar, hem de bu imkânla doktora öğrencilerine akademik dünyanın kapısı açılmış olur.
 • Öğrencilerimiz H.Ü. İşletme Bölümü’nü seçerek, hem akademik kadromuzun hem de doktora programına kayıtlı diğer öğrencilerimizin vasıtasıyla kariyerleri için gerekli olan zengin bir sosyal sermaye ve iletişim ağına sahip olurlar.
 • Bölümümüz 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen H.Ü Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜEPUAM) ve bu merkezin uluslararası bağlantılarıyla ile çok yakın işbirliği içindedir. Bu nedenle H.Ü İşletme Bölümü Doktora Programı, enerji piyasaları, enerji ekonomisi ve enerji finansmanı konusunda bilimsel çalışmalar ile enerji sektörünün ve şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmak isteyen doktora öğrencileri için en iyi adrestir.

Programın Yapısı

Hacettepe Üniversitesi İşletme Doktora Öğretim Programı üç ana aşamadan oluşmaktadır:
 • Ders Aşaması: Ders aşamasında öğrenciler işletmenin bütün disiplinlerini kapsayan “Araştırma Yöntemleri I, Organizasyon ve Yönetsel Davranış, Finansman Teorileri, Stratejik Planlama ve Yönetim, Pazarlama Stratejileri Yönetimi, Matematiksel Programlama ve Seminer” derslerini ilk iki akademik yıl içinde almak zorundadırlar. Bu derslerin dışında, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Bunların dışında kalan tüm dersler seçmeli ders niteliğindedir. Öğrencinin uzmanlaşmak istediği alandan seçmeli derslerini alarak 120 AKTS'lik ders toplamını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
 • Yeterlilik Sınavı Aşaması: Zorunlu ve seçmeli ders havuzundan 120 AKTS'lik ders toplamını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınav, yazılı ve sözlü sınav aşamalarını içermekte olup, öğrencinin temel alanı ağırlıklı olup, işletmenin bütün alanlarını kapsamaktadır. Öğrencilerin bu sınava iki kere girme hakkı vardır.
 • Tez Yazım Aşaması: Yeterlilik sınavında da başarı gösteren öğrenciler, doktora tezi hazırlama aşamasına gelecekler ve kendilerine doktora tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanacaktır. Adayın 4 dönem içinde tezini tamamlaması ve tez savunma sınavına girip başarılı olması gerekmektedir. Öğrencinin tez savunma sınavına girmeden önce de, doktora öğrenim sürecinde, SSCI, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

Araştırma Alanları

Hacettepe Üniversitesi Doktora Programı işletmenin temel disiplinlerinden olan altı uzmanlık ve araştırma alanı sunmaktadır:
 • Muhasebe ve Finans
 • Pazarlama
 • Örgütsel Davranış
 • Sayısal Yöntemler
 • Üretim ve İşlemler Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon

Kaynaklar

Bölümümüzde doktora programı öğrencileri için, müsaitlik durumuna göre talep ettiklerinde çalışma olarak kullanabilecekleri bir bilgisayar laboratuvarı ve bir de optimizasyon ve simülasyon laboratuvarı mevcuttur. Öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Yazılım Deposu Sistemi tarafından öğrencilerin erişimine ve kullanımına sunulan tüm lisanslı yazılımlara erişebilirler. Doktora öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri'nin abone olduğu elektronik kaynaklara, kampüs içi ve kampüs dışından -IP kontrollü- olarak ulaşabilirler.

Hacettepe Üniversitesi’nin fiziksel ve sosyal imkânları ile kampüs olanakları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen öğrencilerimiz H.Ü İletişim Koordinatörlüğü Resmi İnternet Sayfası'nı ziyaret edebilirler.

Program Sorumluları Prof. Dr. Azize Ergeneli, Arş.Gör. Aslıhan Taşdemir

Program Bilgi Paketi

Programla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL