Lisans Üstü Programları

Tezli Yüksek Lisans Programları

Önemli Duyuru: Programlara başvuru bilgileri ve başvuru işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfasından gerçekleştrilmektedir. Aşağıdaki linkten sayfaya ulaşabilirsiniz
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr

Muhasebe-Finans Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülen, şirketlerin yatırım, finansman ve yönetim vb. stratejik kararları alma aşamasında kritik öneme sahip olan muhasebe ve finans departmanlarında, nitelikli ve teknik kapasitesi yüksek işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunan tezli yüksek lisans programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe yapılmaktadır.

Muhasebe-Finans Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülen, şirketlerin yatırım, finansman ve yönetim vb. stratejik kararları alma aşamasında kritik öneme sahip olan muhasebe ve finans departmanlarında, nitelikli ve teknik kapasitesi yüksek işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunan tezli yüksek lisans programıdır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe yapılmaktadır.

Program kapsamında verilen dersler ile öğrencilerin finansal tablolar analizi, muhasebe standartları ve uygulamaları ile muhasebe alanında; portföy yönetimi, finansal yönetim, yatırım analizi ve bankacılık uygulamaları ile de finans alanında teorik ve pratik bilgi ile donatılması amaçlanmaktadır. Söz konusu derslerin tamamı, ilgili alanlardaki güncel literatürü takip eden ve bu literatüre aktif katkı veren deneyimli öğretim görevlileri tarafından sunulmaktadır. Böylece, öğrencilere, güncel gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, sektörün geleceğine yönelik proaktif bir bakış açısı kazandırılmakta; muhasebe ve finans alanında karşılaşabilecekleri gerçek dünya problemlerini çözebilme yetkinliği verilmektir.

Tezli programa kaydolan öğrencilerin bu alanda uzmanlaşabilmeleri için toplamı 60 AKTS olan zorunlu ve seçmeli dersleri ilk iki dönemlik süre içinde tamamlamaları; sonraki iki dönemde de akademik danışmanları gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, finans alanında faaliyet gösterenler başta olmak üzere birçok firmada görev alabilmektedir. Buna ek olarak, kamuda da, özellikle, düzenleyici otoriteler olan SPK, BDDK gibi kurumlarda çalışılabilmektedir.

Program Sorumluları Prof. Dr. Semra Karacaer, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Hacettepe Üniversitesi Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programımızın amacı pazarlama alanına yenilikçi bir bakış açısı ve yaklaşım getirerek uluslararası ve ulusal literatüre katkıda bulunacak geleceğin araştırmacılarını ve uzmanlarını yetiştirmektir.

Hacettepe Üniversitesi Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programımızın amacı pazarlama alanına yenilikçi bir bakış açısı ve yaklaşım getirerek uluslararası ve ulusal literatüre katkıda bulunacak geleceğin araştırmacılarını ve uzmanlarını yetiştirmektir.

Pazarlama alanına önemli katkılarda bulunan güçlü akademik kadromuz ile sizlere yaratıcı ve stratejik düşünme becerileri sunmayı amaçlıyoruz. Pazarlama bilimine katkıda bulunacak, öğrenmeye ve araştırmaya hevesli, bu alanla ilgilenenlere yol gösterebilecek ve çözüm önerileri sunabilecek ve teorik bilgiyi üreterek ilgilendiği alanda katma değer yaratacak adayları programımızda görmekten mutluluk duyarız.

Program Sorumluları Prof. Dr. Leyla Özer, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Günümüz iş dünyasında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri, değişime uyum sağlayabilmelerine bağlıdır.

Günümüz iş dünyasında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri, değişime uyum sağlayabilmelerine bağlıdır. Sorgulayan, çok yönlü düşünebilen, dinamik, yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, ileri görüşlü, stratejik kararlar alabilen, bilgi yaratma, kullanma ve paylaşma odaklı, birlikte çalıştığı insanları ortak amaçlar doğrultusunda yönlendirebilen, yenilikçi ve sürekli gelişimi hedefleyen yöneticiler, değişim sürecini başarı ile yönetebilirler. Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış tezli yüksek lisans programı ile katılımcılara, işletmelere yöneticilerin gözünden bakabilmelerini sağlayacak düzeyde bir akademik eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Program sonunda katılımcıların işletme yönetimi ve örgütsel davranış ile ilgili yöntem, yaklaşım ve modelleri tartışabilme, sosyal bilimlerde araştırma yapabilme, işletme yönetimi ile ilgili bilgileri farklı disiplinler ile bütünleştirebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Program Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Kılıç, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans programı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nın yeni programlarından biridir.

İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans programı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nın yeni programlarından biridir. Program sayısal yöntemler alanında dünyada gerçekleşen güncel gelişmeleri; eğitim programlarımıza entegre etmek, anabilim dalı öğretim üyelerinin akademik bilgi birikimlerini daha yapısal bir şekilde öğrencilerimize aktarmak ve işletmenin bütün fonksiyonlarına sayısal karar destek sağlayabilecek uzmanlaşmış bireyler yetiştirebilmek amacını gütmektedir. Program öğrencilerine işletme alanındaki yeni trendler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda bir yol haritası sunmaktadır. Programın tasarımı öğrencinin iş analitiğinin temel konularda zorunlu dersler alarak uzmanlaşmış geniş bir seçmeli ders havuzundan ders seçmesi ile zorunlu kredini yükünü tamamlaması ve bunun akabinde öğrendiği metotları teorik veya metodolojik anlamda çeşitli sektörlere uygulayan bir yüksek lisans tezini tamamlaması şeklindedir. Gelişen dünya gereksinimlerine uygun bir içeriğe sahip olan bu program; optimizasyon, karar analizi, makine öğrenmesi, proje yönetimi gibi metotlarla, öğrencileri geleceğin iş dünyasına hazırlayan pratik bir temel sağlamaktadır. Seçmeli ders havuzu bu anlamda geniş tutulmuş Finans’tan Pazarlama’ya çeşitli işletme fonksiyonlarına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Program tasarımının önemli unsurlarından biri de teorik eğitimin yanı sıra her dersin ihtiyaçlarına uygun olarak içeriğinde mutlaka yazılım kullanımı veya programlama dili öğretiliyor veya bu alanda var olan bilgilerin geliştiriliyor olmasıdır. Programın mezunları; özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici, uzman veya analist konumunda görevler üstlenebilmektedir.

Program Sorumluları Prof. Dr. Aydın Ulucan, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Üretim ve İşlemler Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan bir Yüksek Lisans programıdır. Programın dili Türkçe’dir. Öğrenciler, programda yer alan 60 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri ve 60 AKTS’lik yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayarak bilim uzmanı derecesiyle mezun olmaktadır. Eğitimin ilk iki akademik dönemi zorunlu ve seçmeli dersleri, son iki akademik dönemi ise, tez yazımını içermektedir.

Üretim ve İşlemler Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan bir Yüksek Lisans programıdır. Programın dili Türkçe’dir. Öğrenciler, programda yer alan 60 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri ve 60 AKTS’lik yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayarak bilim uzmanı derecesiyle mezun olmaktadır. Eğitimin ilk iki akademik dönemi zorunlu ve seçmeli dersleri, son iki akademik dönemi ise, tez yazımını içermektedir.

Bu program; Üretim ve İşlemler Yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen ve sadece İşletme bölümünden mezun olanlar için değil, aynı zamanda lisans derecesini İşletme dışındaki disiplinlerden almış adaylar için de uygun bir programdır. Üretim ve İşlemler Yönetimi, Optimizasyon Yöntemleri, Lojistik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Üretimde Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Üretim ve İşlemler Analizi, Toplam Kalite Yönetimi, Talep ve Stok Kontrolü, Hizmet İşlemleri Yönetimi, Tedarik Zinciri Analizi, Sürdürülebilirlik gibi derslerden oluşan program, zengin ders içeriği ile alandaki güncel gelişmeleri yansıtmaktadır.

Günümüzde uzmanlık alanı ne olursa olsun iş dünyasında yer alacak profesyonellerin, çok yönlü ve disipilinlerarası bir bakış açısına sahip olmaları, kariyerleri açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmenin temel fonksiyonlarından biri olan üretim alanınında yüksek lisans yapıyor olmak ise, adaylara söz konusu bakış açısının sağlanmasında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu program, kariyerini Üretim ve İşlemler Yönetimi alanında sürdürmek ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için, günümüz rekabet koşulları gözetilerek ve özellikle literatürdeki son gelişme ve değişimleri (sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm, vb. konuları) içine alarak tasarlanmıştır. Programın amacı; çok yönlü bakış açısıyla gerçek hayatta karşılaşılabilecek üretim problemlerini tanımlama ve yönetsel karar almada, bilimsel yöntemleri kullanarak problemleri çözebilme yeteneğine sahip bireylerin, üretim alanında uzmanlaşmasıdır. Programın bir diğer amacı ise, katılımcıların ileride gerek özel sektörde, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yönetici konumunda görev almalarına katkıda bulunmaktır.

Program Sorumluları Doç. Dr. Mine Ömürgönülşen, Arş.Gör. Nizameddin ALYAPRAK

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Yeni öğrenci alımına kapalı Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezli bir Yüksek Lisans programıdır. Derslerin, ara sınavların, final sınavlarının, sunumların, raporların ve tez yazım dili Türkçedir. Ayrıca İngilizce kaynaklardan da yararlanılabilmektedir. Eğitimin ilk iki akademik dönemi zorunlu ve seçmeli dersleri son iki akademik dönemi ise tez yazımını içermektedir. Üretimde sistem seçimi, üretimde planlama ve kontrol, stok yönetimi, lojistik sistemlerin tasarımı ve analizi, yöneylem araştırması, matematiksel programlama, karar kuramı ve ileri istatistik gibi teorik ve uygulamalı derslerden oluşan program zengin bir içeriğe sahiptir. Bu programdan mezun olmaya hak kazanan öğrenciler doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.
Yeni öğrenci alımına kapalı

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezli bir Yüksek Lisans programıdır. Derslerin, ara sınavların, final sınavlarının, sunumların, raporların ve tez yazım dili Türkçedir. Ayrıca İngilizce kaynaklardan da yararlanılabilmektedir. Eğitimin ilk iki akademik dönemi zorunlu ve seçmeli dersleri son iki akademik dönemi ise tez yazımını içermektedir. Üretimde sistem seçimi, üretimde planlama ve kontrol, stok yönetimi, lojistik sistemlerin tasarımı ve analizi, yöneylem araştırması, matematiksel programlama, karar kuramı ve ileri istatistik gibi teorik ve uygulamalı derslerden oluşan program zengin bir içeriğe sahiptir. Bu programdan mezun olmaya hak kazanan öğrenciler doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler özünde her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha az maliyetle ya da daha fazla kârla yapmak olan bir bilim dalıdır. Bu programın amacı, bu alanda ihtisaslaşmak isteyenlerin yetkinlik kazanmalarını sağlamak, işletme disiplini bakış açısıyla problemleri tanımlama ve çözebilme yeteneği kazandırmak ve ileride yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri vermektir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, etkili iletişim becerileri, yaratıcı olma, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip olma, yeniliklere açık olma, analitik düşünme yeteneğine sahip olma gibi özellikleri ile imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin çeşitli pozisyonlarında, birer girişimci olarak kendi şirketlerinde hem yurtiçi hem de yurtdışındaki üniversitelerin akademik kadrolarında ve daha birçok alanda kariyerlerini sürdürebilmektedirler.


Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Önemli Duyuru: Programlara başvuru bilgileri ve başvuru işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfasından gerçekleştrilmektedir. Aşağıdaki linkten sayfaya ulaşabilirsiniz
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr

Günümüzde uzmanlık alanı ne olursa olsun iş dünyasında yer alan ve alacak olan profesyonellerin işletme disiplini bilgilerine sahip olmaları kariyerleri açısından büyük bir artı değer teşkil etmektedir. Hacettepe Üniversitesi, kariyerinizi bir sonraki seviyeye geçmenize yardımcı olacak en iyi MBA programlarından birine sahiptir. Mesleğinizde en ileri düzeyde performans göstermenize ve dünya standartlarında bir profesyonele dönüşmenize katkı sağlamak için sürekli olarak geliştirilen MBA programımız, potansiyelinizi keşfetmenize yardımcı olacak ve size bilgi, beceri ve yeteneklerinizi geliştirme ve kendi profesyonel ihtiyaçlarınıza en uygun alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunacaktır.

Günümüzde uzmanlık alanı ne olursa olsun iş dünyasında yer alan ve alacak olan profesyonellerin işletme disiplini bilgilerine sahip olmaları kariyerleri açısından büyük bir artı değer teşkil etmektedir. Hacettepe Üniversitesi, kariyerinizi bir sonraki seviyeye geçmenize yardımcı olacak en iyi MBA programlarından birine sahiptir. Mesleğinizde en ileri düzeyde performans göstermenize ve dünya standartlarında bir profesyonele dönüşmenize katkı sağlamak için sürekli olarak geliştirilen MBA programımız, potansiyelinizi keşfetmenize yardımcı olacak ve size bilgi, beceri ve yeteneklerinizi geliştirme ve kendi profesyonel ihtiyaçlarınıza en uygun alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunacaktır.

Kariyerinizi duraklatmadan Türkiye’nin en iyi MBA programlarından birini yine Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden birinde deneyimlemek, ve her biri alanlarında uzman öğretim elemanlardan oluşan güçlü akademik kadromuzun bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak değer yaratmak isteyen bütün adayları bekliyoruz.

Program Sorumluları Doç. Dr. Pınar Başgöze, Arş.Gör. Sıla Can DEMİR

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Günümüzde finansal yönetim kararlarının oldukça karmaşık, birbirine bağlı ve hızlı hareket eden piyasa şartlarında en etkin şekilde verilebilmesine olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Günümüzde finansal yönetim kararlarının oldukça karmaşık, birbirine bağlı ve hızlı hareket eden piyasa şartlarında en etkin şekilde verilebilmesine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu nedenle, gerek mali gerekse reel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ve ilgili kamu kurumları finansal yönetim konusunda nitelik ve donanım yeterliliğini haiz bir iş gücüne her zamankinden daha çok sahip olmak istemektedir. Finansın temelleri ve dinamik doğası hakkında uzmanlık bilgisi vermek üzere tasarlanan Finansal Yönetim programı, bu yeterlilik için ideal bir araçtır. 

Bu programın mezunları başta Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere önemli kamu kurumları ile  bankacılık ve finans alanlarında hizmet veren veya bünyesinde finansal yönetim kararlarının alındığı birimleri barındıran diğer özel sektör işletmelerinde çalışan bireyler ve yöneticilerdir.

Program Sorumluları Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, Arş.Gör. Harun Mirac GÜNEŞ

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Günümüz işletmelerinde insan kaynağı örgütsel performansın artırılması ve rekabet edebilirliğin sağlanmasında temel etken olarak görülmektedir.

Günümüz işletmelerinde insan kaynağı örgütsel performansın artırılması ve rekabet edebilirliğin sağlanmasında temel etken olarak görülmektedir. Her geçen gün daha çok sayıda işletmenin üst yönetim kademesinde bir stratejik ortak olarak yer almaya başlayan insan kaynakları yönetimi, insan kaynağının etkin bir biçimde yönetilerek işletmelerin nihai amaçlarına ulaşmalarını sağlamada önemli rol oynamaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile katılımcılara işgücüne yönelik planlama, kadrolama, değerlendirme, ödüllendirme, yetiştirme, geliştirme, iş güvenliği ve işgören sağlığı konularında uzmanlaşmalarını sağlayacak düzeyde akademik eğitim verilmektedir. Program sonunda katılımcıların, örgütsel performansı artıracak ve nitelikli bir iş yaşamı sağlayacak şekilde insan kaynakları yönetim becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Program Sorumluları Prof. Dr. Semra Güney, Arş.Gör. Harun Mirac GÜNEŞ

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi
Günümüz rekabet ortamında kendi farkını ortaya koymak isteyen ve kariyerinde önemli adımlar atmaya hevesli şimdinin ve geleceğin yöneticilerine, pazarlama alanında küresel bir bakış açısı ve stratejik karar alma becerisi kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Günümüz rekabet ortamında kendi farkını ortaya koymak isteyen ve kariyerinde önemli adımlar atmaya hevesli şimdinin ve geleceğin yöneticilerine, pazarlama alanında küresel bir bakış açısı ve stratejik karar alma becerisi kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Güçlü akademik kadromuz, pazarlama konusunda ihtiyacınız olan bilgileri, analitik ve yaratıcı düşünme becerisi ile birlikte Pazarlama Tezsiz Yüksek Programımızda sizlere sunmayı amaçlamaktadır.

Siz de hızla dijitalleşen firmalarda kariyerinize başlamak veya var olan kariyerinizde fark yaratarak potansiyelinizi açığa çıkarmak; stratejik pazarlama, ürün ve marka yönetimi, tüketici davranışları, dijital pazarlama, pazarlama iletişimi ve lojistiği gibi firmalara rekabet avantajı sağlayan konularda uzmanlaşarak değer yaratmak istiyorsanız programımızda sizleri görmekten mutluluk duyarız.

Program Sorumluları Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş, Arş.Gör. Harun Mirac GÜNEŞ

Program Bilgi Paketi

tıklayınız
Güncellendi

Doktora Programı

Önemli Duyuru: Programlara başvuru bilgileri ve başvuru işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sayfasından gerçekleştrilmektedir. Aşağıdaki linkten sayfaya ulaşabilirsiniz
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr

Güncellendi

Program Hakkında Bilgi

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü 1974 yılından itibaren Doktora Öğretim Programı sunmaktadır. Doktora programının amacı; öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanda gerekli teorik ve bilimsel bilgi birikimi kazanmasını, bağımsız ve etik araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel nitelikte yeni bir metot geliştirmesini ve yeni bilgi üretmesini sağlamaktır.

Doktora Programımız, işletmenin bütün disiplinlerini kapsayan teorik ve uygulamalı dersleri sunmasının yanı sıra, öğrencilere bilimsel araştırmalar yapmayı ve akademik çalışmaların içinde bulunma imkânı da sağlayıp, bunu zorunlu kılar. Bölümümüz bünyesinde yer alan öğretim üyelerimiz ve bütün akademik kadromuz, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı olan, akademik müfredatta en güncel gelişmeleri takip edip, bunu öğretim programlarına uygulayan, öğrencinin gelişimini yakın takip eden hocalardan oluşmaktadır.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralayan “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında” 2020 yılında İşletme Bölümümüz de “İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fakülteleri Sıralaması” nda en yüksek puanı alarak ilk sırada yer almıştır. Bu sıralamayla, öğretim elemanlarının proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, tebliğ ve ödül faaliyet türlerini kapsayan akademik performansı değerlendirilmiş olup, İşletme Bölümümüzün akademik kadrosunun kalitesi tescillenmiştir.

Doktora programımız işletmenin farklı alanlarında uzmanlaşmak, bu konularda bilimsel çalışmalar yapmak isteyen; araştırmacı, hevesli, analiz ve yorumlama yeteneği yüksek, bütün öğrencilere açıktır.

Neden Hacettepe İşletme Doktorası?

 • 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Araştırma Üniversitesi” olarak seçilmiştir.
 • Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın; Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralayan “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında” 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi “Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında” birinci olmuştur. İşletme Bölümümüz de “İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fakülteleri Sıralaması” nda en yüksek puanı alarak ilk sırada yer almıştır. (Kaynak)
 • The Times Higher Education (THE) tarafından gerçekleştirilen THE Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda Hacettepe Üniversitesi Türk Devlet Üniversiteleri arasında birinci sırada yer almıştır. (Kaynak)
 • Bölümümüzde doktora öğrencileri öğretim programı boyunca işletmeninin bütün disiplinlerini kapsayan zorunlu dersleri alarak, hem teorik anlamda hem de iş yaşamlarındaki pratik uygulamalarında kapsayıcı bir bakış açısı kazanırlar. Bu bilgi birikimiyle, tez ve bilimsel çalışmalarına bütüncül bir yaklaşımla başlama ve yorumlama şansına sahip olurlar.
 • Öğrencilerimiz doktora programı boyunca uzmanlaşmak istediği işletme disiplininde yer alan çok sayıdaki ve ayrıntılı seçmeli ders imkânıyla, zengin bir akademik bilgiye sahip olurlar.
 • Bölümümüz bünyesinde yer alan öğretim üyelerimiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler ve etkinliklerle, doktora öğrencileri hem bilimsel çalışmaların içinde bulunurlar, hem de bu imkânla doktora öğrencilerine akademik dünyanın kapısı açılmış olur.
 • Öğrencilerimiz H.Ü. İşletme Bölümü’nü seçerek, hem akademik kadromuzun hem de doktora programına kayıtlı diğer öğrencilerimizin vasıtasıyla kariyerleri için gerekli olan zengin bir sosyal sermaye ve iletişim ağına sahip olurlar.
 • Bölümümüz 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen H.Ü Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜEPUAM) ve bu merkezin uluslararası bağlantılarıyla ile çok yakın işbirliği içindedir. Bu nedenle H.Ü İşletme Bölümü Doktora Programı, enerji piyasaları, enerji ekonomisi ve enerji finansmanı konusunda bilimsel çalışmalar ile enerji sektörünün ve şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmak isteyen doktora öğrencileri için en iyi adrestir.

Programın Yapısı

Hacettepe Üniversitesi İşletme Doktora Öğretim Programı üç ana aşamadan oluşmaktadır:
 • Ders Aşaması: Ders aşamasında öğrenciler işletmenin bütün disiplinlerini kapsayan “Araştırma Yöntemleri I, Organizasyon ve Yönetsel Davranış, Finansman Teorileri, Stratejik Planlama ve Yönetim, Pazarlama Stratejileri Yönetimi, Matematiksel Programlama ve Seminer” derslerini ilk iki akademik yıl içinde almak zorundadırlar. Bu derslerin dışında, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Bunların dışında kalan tüm dersler seçmeli ders niteliğindedir. Öğrencinin uzmanlaşmak istediği alandan seçmeli derslerini alarak 120 AKTS'lik ders toplamını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
 • Yeterlilik Sınavı Aşaması: Zorunlu ve seçmeli ders havuzundan 120 AKTS'lik ders toplamını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınav, yazılı ve sözlü sınav aşamalarını içermekte olup, öğrencinin temel alanı ağırlıklı olup, işletmenin bütün alanlarını kapsamaktadır. Öğrencilerin bu sınava iki kere girme hakkı vardır.
 • Tez Yazım Aşaması: Yeterlilik sınavında da başarı gösteren öğrenciler, doktora tezi hazırlama aşamasına gelecekler ve kendilerine doktora tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanacaktır. Adayın 4 dönem içinde tezini tamamlaması ve tez savunma sınavına girip başarılı olması gerekmektedir. Öğrencinin tez savunma sınavına girmeden önce de, doktora öğrenim sürecinde, SSCI, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

Araştırma Alanları

Hacettepe Üniversitesi Doktora Programı işletmenin temel disiplinlerinden olan altı uzmanlık ve araştırma alanı sunmaktadır:
 • Muhasebe ve Finans
 • Pazarlama
 • Örgütsel Davranış
 • Sayısal Yöntemler
 • Üretim ve İşlemler Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon

Kaynaklar

Bölümümüzde doktora programı öğrencileri için, müsaitlik durumuna göre talep ettiklerinde çalışma olarak kullanabilecekleri bir bilgisayar laboratuvarı ve bir de optimizasyon ve simülasyon laboratuvarı mevcuttur. Öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Yazılım Deposu Sistemi tarafından öğrencilerin erişimine ve kullanımına sunulan tüm lisanslı yazılımlara erişebilirler. Doktora öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri'nin abone olduğu elektronik kaynaklara, kampüs içi ve kampüs dışından -IP kontrollü- olarak ulaşabilirler.

Hacettepe Üniversitesi’nin fiziksel ve sosyal imkânları ile kampüs olanakları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen öğrencilerimiz H.Ü İletişim Koordinatörlüğü Resmi İnternet Sayfası'nı ziyaret edebilirler.

Program Sorumluları Prof. Dr. Azize Ergeneli, Arş.Gör. Aslıhan Taşdemir

Program Bilgi Paketi

Programla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL