Lisans Programı

Güncellendi

Amaç

1976 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye; 1990 yılından beri İngilizce eğitim vermeye başlayan lisans programımızın yetkinliği yarım asra yaklaşan birikim ve deneyime dayanmaktadır. Hukuk, Muhasebe-Finans, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi, Yönetim-Organizasyon gibi farklı disiplinleri bir araya getiren yapısıyla dinamik ve çağdaş bir eğitim anlayışı ortaya koymaya çalışan programımızın temel amacı sorgulamayı bilen, öğrenmeye istekli, deneyime açık bireyler yetiştirebilmektir.

İş dünyasının hızla değişen ve gelişen rekabetçi doğasında İşletme disiplini önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bölümümüzün hedeflerinden en önemlisi öğrencilerini farklı koşullara uyum sağlayabilmesi, rekabete girmekten çekinmemesi, inisiyatif alabilmesi, liderlik edebilmesi gibi durumlara hazırlamaktır. Bölümde verilen akademik eğitim bunun altyapısını oluşturmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin iletişim becerilerini artırmak, takım çalışması ve dayanışma ruhunu geliştirmek, problem çözme kapasitelerini genişletmek ve onlara yenilikçi düşünce biçimlerini aşılamak eğitim programımızın öncelikli hedefleri arasındadır.

Programın Yapısı

Lisans programımızın süresi, hazırlık sınıfı hariç, dört yıldır. Programımızın %65’i zorunlu, %35’i ise seçmeli derslerden oluşmaktadır İlk iki yıl alınması gereken derslerin tamamı zorunludur. Bu dersler işletmeciliğin temelini oluşturan yönetim, örgütsel davranış, pazarlama, muhasebe gibi alanların yanı sıra istatistik, matematik, hukuk gibi alanları da kapsamakta; öğrencilere genel bir bakış açısı, düşünme biçimi ve teorik çerçeve sunmaktadır. Üçüncü yılda alınması gereken on iki dersin beşi seçmelidir. Programda finans ve üretim gibi temel disiplinler zorunlu ders olarak yer almakta, insan kaynakları, satış ve pazarlama, sayısal yöntemler ve hukuk alanlarında seçmeli dersler bulunmaktadır. Son yılda ise on iki dersin on biri seçmelidir. Yukarıda sayılan tüm alanlara ilişkin pek çok seçmeli ders açılmaktadır. Bu haliyle, öğrencilerimiz mezuniyete yaklaştıkça çalışmayı düşündükleri iş/sektör/alanlara yönelik dersler seçebilecek ve kendilerini o alana yönelik geliştirme şansı yakalayacaklardır. Bu bağlamda bölümümüz, öğrencilerine henüz mezun olmadan kariyerlerini yönetme ve belirli bir alanda uzmanlaşma fırsatı yaratmaktadır.

Zorunlu dersler öğrencilerin kuramsal ve kavramsal açıdan gelişmesini sağlarken, seçmeli derslerde güncel ve global konu, olay ve olguların değerlendirilmesine öncelik verilmektedir. Vaka çalışmaları, sunumlar, şirket analizleri, grup çalışmaları ve simülasyonlar seçmeli derslerde en çok kullanılan yöntemlerdir. Seçmeli derslerimizin içeriği ve işlenişi öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmede önemli bir rol üstlenmekte ve bu yönden fark yaratmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları

Bölümümüz, Erasmus+ programında üniversitemizin en aktif bölümlerinden birisidir. Yirmiden fazla Avrupa üniversitesiyle karşılıklı anlaşması olan programımız düzenli olarak yurt dışına öğrenci göndermekte ve yurt dışından öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüzde ayrıca, Mevlana (uluslararası) ve Farabi (ulusal) olmak üzere iki farklı öğrenci değişim programı yürütülmektedir.

Erasmus+ değişim programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Staj Fırsatları

Bölümümüzde zorunlu staj programı olmamasına rağmen, öğrencilerimiz staj yapmaları için teşvik edilmektedir. Bu amaçla, her akademik yarıyılda 3. sınıf öğrencileri için MAN 327; 4. sınıf öğrencileri için MAN 437 koduyla iki seçmeli ders açılmaktadır. Yaz döneminde staj yapan öğrenciler bu dersleri seçerek işletme olgusunun teorik ve pratiği arasındaki benzerlik veya farklılıkları akademik bir bakış açısıyla değerlendirebilme şansı yakalamaktadır.

Staj konusunda daha fazla bilgi için tıklayınız.

Mezunlar

Mezunlarımız bizim itibar, övünç ve mutluluk kaynağımızdır. Mesleki profil açısından ele alındığında mezunlarımızın oldukça geniş bir yelpazede çalıştığına tanık olmaktayız. Bankacılık, sigorta, denetim, insan kaynakları, satış, pazarlama, proje yönetimi, ihracat-ithalat gibi özel sektörün farklı birçok alanında çalışan mezunumuz bulunmaktadır. Kamu sektörüne baktığımızda ise başta Merkez Bankası, SPK, BDDK ve Hazine olmak üzere saygın birçok kurumda ve bakanlıkta mezunlarımızın önemli pozisyonlarda görev aldığını görmekteyiz. Kamu ve özel sektörde çalışan pek çok mezunumuz olduğu gibi, girişimciliğe soyunarak kendi işini kurmayı başarmış birçok mezunumuzun olduğunu da belirtmeliyiz. Bunlara ek olarak, medya, halkla ilişkiler, kültür-sanat, sağlık, eğitim, spor, turizm gibi alanlarda da bölümümüz mezunlarıyla karşılaşmaktayız.

Sıkça Sorulan Sorular

Lisans programı öğrencileri için sıkça sorulan sorular

Program Sorumluları Doç. Dr. Beyza Gültekin, Arş.Gör. Hürcan Kabakcı & Arş.Gör. Bilge Meydan

Program Bilgi Paketi

Programla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL