ERASMUS

Erasmus+ programı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program dahilinde yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler yürütmesi, yükseköğretim kurumlarına kısa süreli öğrenci ve personel değişimleri yapabilmeleri için karşılıksız mali desteğin sağlanması ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Program ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, 1 akademik yıl (3-12 ay arası) diğer bir Avrupa ülkesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görme şansına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek (hibe) almaktadırlar.

Başvurma Sürecinde Aranan Asgari Şartlar

  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının 2.50/4.00 olması.
  • Yabancı dil notu.

Başvuruların Değerlendirilmesi

  • Genel akademik not ortalamasının %50’si
  • Yabancı dil puanının %50’si hesaplanarak yapılır.

Başvuru koşulları, gerekli belgeler ve önemli tarihler ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.

KOORDİNATÖRLER

İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü :
Öğr.Gör.Dr. Eren Miski Aydın
Email: erenma@hacettepe.edu.tr
Anabilimdalı: Örgütsel Davranış
İletişim: 0312 297 87 00

İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü Yardımcıları :
Arş. Gör. Ömer Faruk Güleç
Email: omerfarukgulec@gmail.com
Anabilimdalı: Muhasebe ve Finans
İletişim: 0312 297 87 00 - 135

Arş.Gör. Niray Tunçel
Email: niraytuncel@hacettepe.edu.tr
Anabilimdalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
İletişim: 0312 297 87 00

2014-2015 Yılı İtibariyle İşletme Bölümünün Anlaşmalı Olduğu Üniversiteler

# Üniversite Ülke
1 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Belçika
2 Bamberg Üniversitesi Almanya
3 Hochschule Esslingen - University of Applied Sciences Almanya
4 Zeppelin University Almanya
5 Fachhochschule Koblenz Almanya
6 Universitat Leipzig Almanya
7 Fachhochschule Nordhausen Almanya
8 Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg Almanya
9 Bergische Universitat, Wuppertal Almanya
10 Universidad Carlos III de Madrid İspanya
11 Université Catholique de Lille (IESEG) Fransa
12 Université Catholique de Lille (ESTICE) Fransa
13 Universite Montpellier 2 Fransa
14 Universite Nice Sophia Antipolis - IAE Graduate School of Management Fransa
15 University of Rijeka Hırvatistan
16 University degli Studi di Cassino İtalya
17 Baltijas Starptautiska Akademija Letonya
18 Vrije Universiteit Hollanda
19 Avans Hogeschool Hollanda
20 Hogeschool Utrecht Hollanda
21 Instituto Politecnica de Coimbra (ISCAC) Portekiz
22 Universidade Catolica Portuguesa Portekiz
23 Uniwersytet Gdanski Polonya
24 AGH University of Science and Technology Polonya
25 Wyzsza Szkola Zarzadzania Polonya
26 Wroclaw University of Economics Polonya
27 University of Primorska Slovenya
28 Bradford College Birleşik Krallık

Anlaşmalı üniversiteler ve ikili anlaşmalar ile ilgili detaylı bilgilerlere https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/tr/agreement/list sayfasından ulaşılabilir.

Erasmus Staj Hareketliliği

Erasmus Staj Programı ile öğrenci, bir Avrupa Birliği Ülkesi’nde öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. Örenciler, Erasmus Staj Hareketliliği Programından 2 ay – 12 ay süre ile yararlanabilirler.

Programla ilgili detaylı bilgiye http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/staj_hareket.shtml sayfasından ulaşılabilir.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü
06800 Beytepe Ankara