Project Presentations
Erasmus
Activities

Prof.Dr. Semra Güney

Email:semguney@hacettepe.edu.tr
Division:Management and Organization
Academic Interests:Liderlik, Girişimcilik, Kadın Girişimciliği,Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İşletmecilik Etiği

Educational Background

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme Bölümü, 1984 - 1989
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme Bölümü, 1990 - 1992
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme Bölümü, 1993 - 1997

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Güldal Güleryüz, Semra Güney, Eren Miski Aydın, Öznur Aşan, 2008; "The mediating effect of job satisfaction between emotional intelligence and organizational commitment of nurses: A questionnaire survey", International Journal of Nursing Studies, [SSCI].
 • Ergeneli, A. ve S. Arıkan, 2002; "Gender Differences in Ethical Perceptions of Salespeople: An Empirical Examination in Turkey", Journal of Business Ethics , Volume: 40, Page: 247-260, [SSCI].
 • Other International Indexed Journal

 • Cüce Hasim , Tayfur Ekmekçi Özge, Güney Semra , 2016; "The Effects of Cognition and Affect Based Trust on Organization Identification ", Journal of Business Economics and Finance , Volume: 5, Page: 2146-7943, [Other International Indexed Journal].
 • Uysal, Boratay; Güney, Semra, 2016; "Entrepreneurial Intentions of Turkish Business Students: An Exploration Using Shapero’s Model", Yönetim Bilimleri Dergisi , Volume: 14, Issue: 28, Page: 27-47, [Other International Indexed Journal].
 • GUNEY Semra, DIKER Oğuz, GUNEY Salih, AYRANCI Evren and SOLMAZ Hüseyin, 2012; "Effects of Organizational Communication on Work Commitment: A Case Study on a Public Agency in Ankara ", Business Management Dynamics, Volume: 2, Issue: 4, Page: 18-29, [Other International Indexed Journal].
 • Güney Semra; Gohar Raheel; Akıncı Kılıç Sevcan ve Mehmet M. Akıncı., 2006; "Attitudes toward Women Managers in Turkey and Pakistan", Journal of International Women’s Studies, Volume: 8, Page: 194-211, [Other International Indexed Journal].
 • Çisil Akalın, Öznur Aşan, Semra Güney, 2006; "Duygusal Örgütsel Bağlılık, Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Öz-Saygı İlişkisi Üzerinde Bazı Demografik Faktörlerin Etkisi: Özel ve Kamu Sağlık Kuruluşu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma ", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Volume: 10, Issue: 2, Page: 5-28, [Other International Indexed Journal].
 • Gürel,E., l. Gümüşlüoğlu ve S. Arıkan., 2003; "An Analysis of Entrepreneurship by Demographics and Sectoral Composition in Turkey and a Comparison with European Union", Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, Volume: 17, Page: 75-104, [Other International Indexed Journal].
 • Other Journal

 • Cüce Haşim, Güney Semra ve Tayfur Özge, 2013; "Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", H.Ü.İİBF Dergisi, Volume: 13, [Other Journal].
 • Zeynep Kalyoncu Semra Güney Mahmut Arslan Salih Güney Evren Ayrancı, 2012; "Analysis of the Relationship between Emotional Intelligence and Stress Caused by the Organısation: A study of Nurses", Business Intelligence Journal, Volume: 5, Issue: 2, [Other Journal].
 • Kubilay Özyer, Esra Erenler, Öznur Azizoğlu,Semra Güney, 2011; "An Investigation of Employee Silence within Turkish Organizations", Journal of Management&World Business Research, Volume: 8, Page: 13-23, [Other Journal].
 • Semra Güney ve Gamze Mandacı, 2009; "Makyavelizm ve Etik Algısı İlişkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", H.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 27, Issue: 2, Page: 83-104, [Other Journal].
 • Güney S ve S. Mutlu, 2008; "Bilgi Teknolojilerinin Girişimciliğe Etkileri", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Volume: 3, Page: 83-100., [Other Journal].
 • Semra Güney, Arman Nurmakhamatulu, 2007; "Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü Dergisi, Volume: 10, Issue: 18, Page: 62-86, [Other Journal].
 • Semra Güney, 2007; "Hizmet Sektöründe Duygusal Emek Kavramının Rolü, Önemi ve Sonuçları", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Volume: 17, Issue: 2, Page: 29-51, [Other Journal].
 • Semra Güney, 2007; "Aile İşletmelerinde İkinci Nesile Devir Sürecinde Başarı Koşulları", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Volume: 2, Page: 103-126, [Other Journal].
 • Semra Güney, 2006; "Kadın Girişimciliğine Genel Bir Bakış", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Page: 25-43, [Other Journal].
 • Semra Güney, Öykü Yalçın, Aysun Çetin, 2006; "Girişimcilik ve Kültür", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Issue: 2, Page: 53-77, [Other Journal].
 • Gürhan Uysal, Semra Güney, Mahmut Arslan, Salih Güney, 2006; "İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Volume: 16, Issue: 2, Page: 49-74, [Other Journal].
 • Semra Güney, 2006; "Ahlaki Liderliğin Kavramsallaştırılması ve Ahlaki Yönetimde Liderliğin Rolü", Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Degisi, Volume: 13, Page: 135-148, [Other Journal].
 • Arıkan, S. , 2003; "Kadın Yöneticilerin Liderlik Davranışları ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 5, [Other Journal].
 • Güney,S ve A. Çetin, 2003; "Kültürün Girişimciliğe Etkisi ve Türkiye’de Girişimcilik Kültürü", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 21, Page: 189-210, [Other Journal].
 • Güney, S. ve S. Arıkan, 2003; "Yönetsel Açıdan İnsan Psikolojisinin, Kişiliğinin ve Benliğinin Değerlendirilmesi", KHO Bilim Dergisi , Volume: 13, Issue: 2, Page: 44-72, [Other Journal].
 • Arıkan, S. ve G. Uysal, 2002; "Girişimcilik ve Kültür", Vergi Sorunları Dergisi, Volume: 165, Page: 111-125, [Other Journal].
 • Arıkan, S, 2002; "Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin Başarı Şartları", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 20, Page: 59-78, [Other Journal].
 • Güney, S. ve S. Arıkan, 2002; "Toplam Kalite Yönetiminin İnsan Boyutu", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , Volume: 12, Issue: 2, Page: 49-62, [Other Journal].
 • Güney, S., A. Demir ve S. Arıkan, 2002; "The Comparison of Sources of Work- Related Stress of Top Managers At The Public and Private Sector", KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Volume: 2, Page: 18-31, [Other Journal].
 • Arıkan, S. ve V. Erkan , 2001; "İç Girişimcilik", Vergi Dünyası, Issue: 238, Page: 140-144, [Other Journal].
 • Arıkan, S., 2001; "Otoriter ve Demokratik Liderlik Tarzları Açısından Atatürk'ün Liderlik Davranışlarının Değerlendirilmesi", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 19, Page: 231-257, [Other Journal].
 • Arıkan, S. ve G. Çelik , 2001; "Yöneticilerin Mevcut Liderlik Davranışları ile Astların Bekledikleri Lider Davranışı Arasındaki Farklılıklar ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Volume: 15, Page: 311-332, [Other Journal].
 • Arıkan, S. , 1999; "Yönetsel Kademelerde Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Güçlükler", Polis Bilimleri Dergisi, Issue: 4, Page: 147-154, [Other Journal].
 • Arıkan, S. , 1999; "Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 17, Issue: 2, Page: 17-34, [Other Journal].
 • Yıldırım, S., S Arıkan ve Ö. Aşan, 1996; "Örgütlerin Yönetiminde İletişimin Önemi", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Issue: 14, Page: 177-187, [Other Journal].
 • Arıkan, S., 1995; "İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 13, Page: 171-180, [Other Journal].
 • Arıkan, Semra, 1994; "Değişim Önderliği", Verimlilik Dergisi, Issue: 2, Page: 139-148, [Other Journal].

Books / Book Cheapters

 • Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises; "Entrepreneurship Readiness in Turkey: Profiles from Istanbul-Kayseri-Van Provinces", (kitap bölümü) Copyright © 2014. 12 pages. , Tulunay Leyla, Semra Güney and M. Kemal Öktem ; , 2013,
 • Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues: " A Quantitative Research on Machiavellianism" (Kitap Bölümü), Mandacı Gamze, Güney Semra, Azizoğlu Öznur ve Aydın M. Eren; Lap Lambert Academi, 2012, Germany , ISBN: 978-3-659-106.
 • Aile İşletmelerinde Güncel Konu ve Sorunlar, Doç. Dr. Semra Güney; Siyasal Kitabevi, 2008, Ankara , ISBN: 978-975-6325-.
 • "Transformative Pathways: Attainable Utopias" içerisinde "Women Leadership İn Turkey" (book chapter), Semra Güney. Editörler: Sangeeta Sharma, Pramod K. Sharma; Prateeksha Publicati, 2008, India , ISBN: 978-81-85819-.
 • Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım- "Örgütlerde Ast- Üst İlişkileri ve İşyeri Disiplininin Sağlanması" (kitap bölümü), Salih Güney, Semra Güney - Editörler: M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik; Eğitim Kitapevi Yayı, 2008, Konya , ISBN: 978-975-8890-.
 • Yönetim ve Organizasyon içerisinde, " Örgütsel Bağlılık", "Liderlik", "Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi" başlıklı kitap bölümleri, Semra Güney, Editör: Salih Güney; Nobel Yayın Dağıtım, 2007, Ankara , 2. Edition., ISBN: 978-975-591-2.
 • Genel İşletmecilik, Can, H. Ve S.Güney; Arıkan Basım Yayım D, 2007, İstanbul , ISBN: 978-9944-322-.
 • “Çok Uluslu işletmeler ve Liderliğin Değişen Yüzü: Ahlaki Liderlik” (kitap bölümü), Arıkan,S. ; Nobel Yayınları, 2005, Ankara , ISBN: 975-591-563-X.
 • Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Semra Güney; Siyasal Kitapevi, 2004, Ankara , 3. Edition., ISBN: 975-7351-70-9.
 • Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumlar: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Bir Uygulama, Arıkan, S.; H.Ü. , 2002, Ankara
 • “Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi” Yönetim ve Organizasyon (kitap bölümü), Arıkan,S. Editör: Salih Güney; Nobel Yayınları, 2001, Ankara
 • “Liderlik”, Yönetim ve Organizasyon (kitap bölümü), Arıkan,S. Editör: Salih Güney; Nobel Yayınları, 2001, Ankara

Congress and Symposium

 • 2011 - Esra Erenler, Aysun Çetin Aydın ve Semra Güney, "“Tepe Yönetiminin Açıklığı ve Çalışan Sessizliği İlişkisi”, 9 th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, June 23-25,", 9 th International Conference on Knowledge, Economy & Management , Sarajevo-Bosnia& Herzegovina .
 • 2010 - Semra Güney, "Ahlaki Liderlik", Liderlik Anlayışının 21.YY Gerekleri Doğrultusunda Değişken Uygulamaları Konulu Liderlik Sempozyumu, Tuzla-İstanbul, Deniz Harp Okulu Komutanlığı.
 • 2010 - , "", İş Ahlakının Kültürel ve Örgütsel Temelleri, , Panel Başkanı, Rekabet Kurumu Ankara.
 • 2010 - Esra Erenler,Semra Güney,Öznur Azizoğlu,Kubilay Özyer, "Employee Silence:A Study of Organizations in Turkey", 4th Biennial Confrenece of the Academy of World Business, Marketing and Management Development, Finland, University of Oulu.
 • 2009 - Hilal Demirel, Semra Güney, Özge Tayfur, "Factors Affecting Job Satisfaction and Ethical Perception of Travel Agency Employees", Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity, Prague, Czech Republic, Global Business and Technology Association.
 • 2009 - Hilal Demirel, Semra Güney, "The Effects of Some Demographic Factors on Job Satisfaction and Its Facets: A Study of Travel Agency Employees in Turkey", Cem09-International Congress on Cognition, Emotion& Motivation, Tunis, Centre National d'Innovation.
 • 2009 - Burcu Ilgın, Semra Güney, Azize Ergeneli, Özge Tayfur, "The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behaviors and the Moderating Effects of Gender on This Relationship", MIC 2009, Creativity, Innovation and Management, Sousse, Tunisia, University of Primorska, University EMUNI, University of Sousse.
 • 2008 - Akıncı Mutlu, Akıncı Sevcan and Semra Güney, , "Environmental Social Responsibility of Turkish State and Private Sugar Firms in terms of Business Ethics ", Professional Ethics in Business and Social Life , Antalya-TURKEY, EBEN-TR.
 • 2008 - Mandacı Gamze, Güney Semra, Azizoğlu Öznur and Eren M. Aydın, "Relations Between Machiavellianism and Demographic Factors: An Implementation in Banking Sector", Professional Ethics in Business and Social Life, Antalya-TURKEY, EBEN-TR.
 • 2006 - Mahmut Arslan, Pınar Bayhan Karapınar, Güney Semra, "Perception of Corporate Social Responsibility: A Cross-cultural Comparison of Turkish, British and Norwegian MBA Students", 2nd Biennial Conference of the Academy of World Business, Marketing and Management Development, Paris, Pole Universitaire .
 • 2003 - Güney, S., "Girişimciliğin Etiksel Yönü", 1. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
 • 1997 - Arıkan, S. , "Kadın Yöneticiler ve Liderlik", 5.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, .

Projects

 • Etkileşenler Kuramı Çerçevesinde İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının İşletmecilik Yüksek Lisans Öğrencileri Tarafından Algılanmasına Yönelik Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye , İngiltere ve Norveç Örnekleri, Job: Araştırmacı, Supporting Organizations: Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Beginning Year: 2005, Termination Year: 0000.
 • Farklı Cinsiyettekilerin Birbirlerinin Etik Kararlarına İlişkin Algıları ve Kullandıkları Ahlaki Kodlar, Job: Araştırmacı, Supporting Organizations: Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Beginning Year: 2002, Termination Year: 0000.
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Reorganizasyon Projesi, Job: Proje Elemanı, Supporting Organizations: Hacettepe Üniversitesi, Beginning Year: 2001, Termination Year: 0000.
 • Öğrencilerin Meslek Tercihini Etkileyen Faktörler ve Öğrencilerin Değer ve Beklentileri, Job: Araştırmacı, Supporting Organizations: Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Beginning Year: 1995, Termination Year: 0000.
 • ÇAYKUR- Rize Reorganizasyon Projesi, Hacettepe Üniversitesi Projesi, Job: Proje Elemanı, Supporting Organizations: , Beginning Year: 1990, Termination Year: 0000.

Professional Business Exprience

 • [1988] - [1990], Güriş İthalat, İhracat ve Pazarlama A.Ş., İthalat Bölümü Elemanı.

Affiliations / Memberships

 • The European Business Ethics Network (EBEN). .
 • The Centre of Business and Professional Ethics, Hacettepe University. . .