Project Presentations
Erasmus
Activities

Prof.Dr. Canan Eryiğit

Email:canand@hacettepe.edu.tr
Division:Marketing
Academic Interests:Uluslararası Pazarlama, Rekabet Analizi, Pazarlama modelleri
CV:

Educational Background

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 1997 - 2002
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2002 - 2005
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2005 - 2009

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Canan Eryiğit, Mehmet Eryiğit, 2019; "The Effect of Sponsorship Announcements on Stock Returns of Sponsees", International Journal of Sport Finance, [SSCI].
 • National Indexed Journal

 • Canan ERYİĞİT, Zeynep EREN, 2020; "Mağaza Kişiliği ve Öz Benlik Uyumunun Mağaza Sadakati Üzerindeki Etkileri", Beykoz Akademi , [Ulakbim].
 • Gence Erdağı & Canan Eryiğit, 2020; "LÜKS DEĞER ALGISININ CİNSİYETE GÖRE FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Volume: 2, Issue: 13, [Ulakbim].
 • ERÇIN YURCU MELIS,ERYIGIT CANAN, 2019; "Tüketici Düsmanlıgının Boyutlarının ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi: Nitel Bir Arastırma", Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, [Ulakbim].
 • ERYIGIT CANAN,BASGÖZE PINAR,ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR, 2019; "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uyumun Marka Özvarlıgı Üzerindeki Dogrudan ve Dolaylı Etkileri: Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün Incelenmesi", Tüketici ve Tüketim Arastırmaları Dergisi, [Ulakbim].

Books / Book Cheapters

 • Pazarlamada Etik , Öznur Özkan Tektaş, Pınar Başgöze, Canan Eryiğit; Detay, 2020,