Project Presentations
Erasmus
Activities

Assoc.Prof.Dr. Niray Tunçel

Email:niraytuncel@hacettepe.edu.tr
Division:Marketing
Academic Interests:Tüketici Davranışı, Tüketici Etiği, Dijital Pazarlama, Paylaşım Ekonomisi, Sürdürülebilir Tüketim, Deneysel Tasarım, KOBİ’ler

Educational Background

 • Lisans Bilkent Üniversitesi - İşletme, 2003 - 2008
 • Yüksek Lisans Bahçeşehir Üniversitesi - Pazarlama, 2008 - 2011
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2011 - 2016

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Tunçel N., & Özkan Tektaş Ö., 2020; "Intrinsic motivators of collaborative consumption: A study of accommodation rental services", International Journal of Consumer Studies, [SSCI, AHCI].
 • National Indexed Journal

 • Kavak, B., Tunçel, N., Başoğlu, B., & Çolak, E. , 2019; "Uluslararası Ürün Yaşam Eğrisi Teorisinin Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Volume: 2, Issue: 24, Page: 435-451, [Ulakbim].
 • Kavak, B., Tunçel, N., Sunaoğlu, Ş. K., & Tektaş, Ö. Ö. , 2019; "Türkiye’deki Yabanci Menşeli Üniversite Tercihinde Kişisel ve Bölgeye Yönelik Faktörlerin Rolü", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 15, Page: 61-83, [Ulakbim].

Congress and Symposium

 • 2020 - Şenli H.T., & Tunçel N. , "The impact of sense of belonging and hospitality culture on the intention to participate in ridesharing: a comparison of Turkey and USA", 32nd EBES Conference, İstanbul, online/virtual presentation, Kadir Has University.

Affiliations / Memberships

 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği. .