Project Presentations
Erasmus
Activities

Res.Assist. (Dr.) Yılmaz Yıldız

Email:yilmazyildiz@hacettepe.edu.tr
Division:Accounting-Finance

Educational Background

 • Lisans Bilkent University - Business Information Management, 2004 - 2009
 • Yüksek Lisans Middle East Technical University - Business Administration, 2009 - 2012
 • Doktora Hacettepe University - Business Administration, 2012 - 2016

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Yilmaz Yildiz, Mehmet Baha Karan, Aydin Ozkan, 2019; "Is conservative reporting attractive to foreign institutional investors? Evidence from an emerging market", The European Journal of Finance, [SSCI].
 • Yılmaz Yıldız, 2018; "İhracat Yoğunluğu, Ar-Ge Yatırımları ve Firma Performansı: Türkiye Örneği", Ege Akademik Bakış, Volume: 18, Issue: 2, Page: 307-319, [ESCI].
 • Yilmaz Yildiz, Selin Metin Camgöz, 2018; "Brand Equity and Firm Risk: An Empirical Investigation in an Emerging Market", Emerging Markets Finance and Trade, [SSCI].
 • Goknur Buyukkara, Mehmet Baha Karan, Huseyin Temiz, Yilmaz Yildiz, 2018; "Exchange Rate Risk and Corporate Hedging: Evidence from Turkey", Emerging Markets Finance and Trade, [SSCI].
 • Yilmaz Yildiz, Mehmet Baha Karan, 2018; "Momentum or market? Determinants of large stock price changes in an emerging market", Applied Economics, Volume: 7, Issue: 51, Page: 731-742, [SSCI].
 • Yilmaz Yildiz, Mehmet Baha Karan, Şeyma Bayrak Salantur, 2017; "An Investigation on Early Voluntary Withdrawals from Individual Retirement Accounts: An Empirical Study on an Emerging Market", The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice , Volume: 4, Issue: 42, Page: 732-756, [SSCI].
 • Yilmaz Yildiz, Mehmet Baha Karan, Burak Pirgaip, 2017; "Market reaction to grouping equities in stock markets: An empirical analysis on Borsa Istanbul", Borsa Istanbul Review, Volume: 4, Issue: 17, Page: 216-227, [ESCI].
 • Pınar Başgöze, Yilmaz Yildiz, Selin Metin Camgöz, 2016; "Effect of brand value announcements on stock returns: empirical evidence from Turkey", Journal of Business Economics and Management , Volume: 6, Issue: 17, Page: 1252-1269, [SSCI].
 • Other Journal

 • Yılmaz Yıldız, 2017; "Yabancı Sermaye ve Hisse Senedi Getiri Oynaklığı: Borsa Istanbul Üzerine Bir İnceleme", İşletme Araştırmaları Dergisi, Volume: 4, Issue: 9, Page: 17-32, [Other Journal].
 • Leyla Bedelova, Yılmaz Yıldız, Mehmet Baha Karan, 2017; "Aracı Kurum Tavsiyelerinin Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Issue: 74, Page: 97-118, [Other Journal].