Project Presentations
Erasmus
Activities

Prof.Dr. Pınar Bayhan Karapınar

Email:pbayhan@hacettepe.edu.tr
Division:Organizational Behavior
Academic Interests:Örgütsel davranış, İş- aile çatışması, cinsiyet çalışmaları, müzakere

Educational Background

 • Lisans Bilkent Üniversitesi - İşletme, 1994 - 1999
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme - Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış, 2000 - 2002
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2002 - 2009

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Bayhan Karapinar, P. , Metin Camgöz, S.,Ekmekci, O. T, 2019; "Employee Well-Being, Workaholism, Work-Family Conflict and Spousal Support: A Moderated Mediation Model", Journal of Happiness Studies, [SCI, SSCI].
 • Ekmekci, O. T., Bayhan Karapınar, Camgöz, S.M., Ozmen, A. O., & Guler, B. K., 2018; "Academics’ Responses to Job Insecurity: The Mediating Effect of Job Satisfaction", Higher Education Policy, [SCI, SSCI].
 • Coşkuner, S., Coştur, R., Bayhan Karapınar, P., Metin Camgöz, S., Ceylan, S., Demirtaş Zorbaz, S., Aktaş, F., Çiffiliz Kınay, G, 2018; "Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence From a Higher Education Institution", Eurasian Journal of Educational Research,, Issue: 73, Page: 21-42, [ESCI].
 • KARAPINAR, P. B., CAMGÖZ, S. M., & ERGENELİ, A., 2012; "Banka çalışanları üzerinde Örgütsel Adalet-İş Tatmini İlişkisi: Beş-Faktör kişilik özelliklerinin düzenleyici etkileri", İktisat İşletme ve Finans, Volume: 8, Issue: 322, Page: 35-60, [SSCI].
 • Ergeneli, A., Camgoz, S. M., & Karapinar, P. B., 2010; "The relationship between self-efficacy and conflict-handling styles in terms of relative authority positions of the two partie", Social Behavior and Personality: an international journal, Issue: 38, Page: 13-28, [SSCI].
 • Ergeneli, A.,İlsev,A. , Bayhan Karapınar, P., 2010; "Work-Family Conflict and Job Satisfaction Relationship: The Roles of Gender and Interpretive Habits", Gender, Work and Organization, Volume: 6, Issue: 17, Page: 679-695, [SSCI].
 • Other International Indexed Journal

 • Camgoz, S. M., & Karapinar, P. B., 2011; "Managing job satisfaction: The mediating effect of procedural fairness", International Journal of Business and Social Science, Volume: 8, Issue: 2, Page: 234-243, [Other International Indexed Journal].
 • National Indexed Journal

 • Tunç,C., Akkaş, H., & KarapınarP. B. , 2020; "Akıllı Telefon Kullanımı–Çalışan İyi Oluş Hali İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Etkisi", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR REVIEW,, Issue: 2, Page: 31-48, [Ulakbim].
 • Akkaş, H. Bayhan Karapınar, P., 2019; "Algılanan Dağıtımsal ve Prosedürel Adalet- İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde, Kültürel Değerlerin Düzenleyicilik Rolü", İşletme Araştırmaları Dergisi, Volume: 3, Issue: 11, Page: 1599-1613, [Ulakbim].
 • Bayhan Karapınar, P., İlsev, A. ve Ergeneli, A. , 2006; "İş-Aile ve Aile-İş Çatışmasına Etki Eden Demografik Değişkenler ve Bu Çatışmalar Arasındaki İlişki", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 2, Issue: 22, Page: 85-109, [Ulakbim].
 • Bayhan, P. ve Arslan, M. , 2005; "Kadın Yöneticileri Liderlik Tarzlarının Toplumsal Roller Açısından İncelenmesi", H.Ü. İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi, Volume: 2, Issue: 23, Page: 99-120, [Ulakbim].

Books / Book Cheapters

 • e-İş, e-Devlet, Etik, Arslan, M., Kılıç Akıncı, S., Bayhan Karapınar, P.; Siyasal Kitabevi, 2007, Ankara , ISBN: 978-975-6325-.

Congress and Symposium

 • 2018 - Tayfur Ekmekci, Ö., Bayhan Karapinar, P., Metin Camgöz, S. , "The Moderating Effect Of Job Satisfaction on Employee Responses To Job Insecurity", European Congress of Psychology (15th), Amsterdam, Hollanda.
 • 2008 - Ergeneli,A. Bayhan Karapınar, P., Metin Camgöz, S. Gültekin, S:, "Academy of World Business Marketing and Management Development (AWBMAMD) ", Academy of World Business Marketing and Management Development (AWBMAMD) , Rio de Janeiro,Brazi, Oral Presentation, AWBMAMD.
 • 2007 - Azize Ergeneli, Selin Metin CAmgöz, Pınar Bayhan Karapınar, , "XIII. European Congress of Work and Organization Psychology (EAWOP2007), ", XIII. European Congress of Work and Organization Psychology (EAWOP2007), , Stockholm, Sweeden, Oral Presentation, EAWOP.
 • 2006 - Arslan, M. , Bayhan Karapınar, P., Güney, S. , "Academy World of Business, Marketing and Management Development 2006 Conference", Academy World of Business, Marketing and Management Development 2006 Conference, Paris, France, Oral Presentation, AWBMAMD.
 • 2005 - Nuh, B. A., Ergeneli, A. Bayhan, P. ve Camgöz S: M. , "XII European Congress of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2005)", XII European Congress of Work and Organizational Psychology, İstanbul, Turkey, Oral Presentation, EAWOP.
 • 2003 - Kavak, B. , Bayhan, P., Atakan Ş., "I. Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi", I. Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara, Oral Presentation, Hacettepe University.

Projects

 • Evaluation and Analysis of Financial Risk of Small and Medium Business and Consumer Loans in Turkey, , Job: Participant, Duration: 30 mon, Supporting Organizations: The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Beginning Year: 2006, Termination Year: 2008.
 • İş İle Aile Arasındaki Çatışmaların İş Tatmini İle İlişkisi Ve Strese Eğilimli Olma İle Bazı Demografik Değişkenlerin Bu İlişki Üzerindeki Etkileri, Job: Researcher, Supporting Organizations: H. U. Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Beginning Year: 2005, Termination Year: 2007.
 • Etkileşenler Kuramı Çerçevesinde İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının İşletmecilik Yüksek Lisans Öğrencileri Tarafından Algılanmasına Yönelik Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye , İngiltere ve Norveç Örnekleri, Job: Researcher, Supporting Organizations: H. U. Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Beginning Year: 2004, Termination Year: 2005.