Project Presentations
Erasmus
Activities

Prof.Dr. Pınar Başgöze

Email:pinaran@hacettepe.edu.tr
Division:Marketing
Academic Interests:Tüketici Davranışları, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Teknolojik Hizmet Kullanımı ve Ürün Satın Alma, Pazarlama Stratejileri, Marka Yönetimi

Educational Background

 • Lisans Başkent Üniversitesi - İşletme, 1995 - 2000
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme - Pazarlama, 2001 - 2004
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2005 - 2009

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Öznur Özkan Tektaş, Pınar Başgöze, 2017; "Pre-recovery emotions and satisfaction: A moderated mediation model of service recovery and reputation in the banking sector ", European Management Journal, [SSCI].
 • ÖZER, L., BASGOZE, P. & KARAHAN, A. , 2017; "The Association between the Perceived Value and Patient Loyalty in Public University Hospitals in Turkey ", Total Quality Management and Business Excellence, DOI:10.1080/14783363.2015.1124723 , [SSCI].
 • PINAR BASGOZE, YİLMAZ YİLDİZ & SELİN METİN CAMGOZ , 2016; "THE EFFECT OF BRAND VALUE ANNOUNCEMENTS ON STOCK RETURNS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY", Journal of Business Economics and Management , [SSCI].
 • TOSUN, M. U., & BASGOZE, P. , 2015; "The Service Quality Perception in Student Affairs: A Single Institutional Experience.", Hacettepe Unıversıty Journal of Education, Volume: 3, Issue: 30, Page: 131-146, [SSCI].
 • Other International Indexed Journal

 • BASGÖZE PINAR, 2015; "Integration of Technology Readiness (TR) in to the Technology Acceptance Model (TAM) for M-Shopping", International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, Volume: 3, Issue: 2, Page: 25-36, [Other International Indexed Journal].
 • ÖZER LEYLA, BASGÖZE PINAR , 2014; "Does the Consequences of Overall Service Quality and Transaction Specific Service Quality Differ?", International Journal of Business and Management Review, Issue: 2, Page: 52-65, [Other International Indexed Journal].
 • BASGÖZE PINAR, SAYIN HALIL CEM , 2013; "The Effect of R&D Expenditure (Investments) on Firm Value: Case of Istanbul Stock Exchange ", Journal of Business, Economics and Finance, Volume: 3, Issue: 2, Page: 5-12, [Other International Indexed Journal].
 • BASGÖZE PINAR, ÖZER LEYLA , 2012; "Gender Effect on Brand Credibility and Purchase Relation: Does BC Vary Among Different Brands ", International Journal of Arts and Commerce, Volume: 5, Page: 58-69, [Other International Indexed Journal].
 • BASGÖZE PINAR, ÖZER LEYLA , 2012; "Effects of Brand Credibility on Technology Acceptance Model: Adaption of the Model to the Purchase Intention ", International Journal of Humanities and Social Science, Volume: 20, Issue: 2, Page: 292-298, [Other International Indexed Journal].
 • BASGÖZE PINAR, ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR , 2012; "Ethical Perceptions and Green Buying Behaviour of Consumers: A Cross-National Explotary Study", Journal of Economics and Behavioral Studies, Volume: 8, Issue: 4, Page: 477-488, [Other International Indexed Journal].
 • KAVAK BAHTISEN, ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR, ERYIGIT CANAN, BASGÖZE PINAR, 2010; "Effects of Hedonic-Utilitarian Motives and Lifestyle on Attitudinal-Behavioral Loyalty ", Bogaziçi Üniversitesi Dergisi, Issue: 24, Page: 21-40, [Other International Indexed Journal].
 • National Indexed Journal

 • Pınar BAŞGÖZE, Kübra İŞKORKUTAN, 2020; "Adalet Algısı Boyutlarının Şikâyet Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Issue: 4, Page: 374-387, [Ulakbim].
 • CananEryiğit, Pınar Başgöze, Öznur Özkan Tektaş, 2019; "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uyumun Marka Özvarlığı Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Volume: 11, Issue: 2, Page: 291-319, [Ulakbim].
 • BASGÖZE PINAR, BAYAR NALAN ASLIHAN , 2015; "Eko Otellerden Hizmet Satın Alımında Kusaklar Arası Farklılasmalar Üzerine Bir Çalısma", Sosyoekonomi Dergisi, Volume: 24, Issue: 23, Page: 118-130, [Ulakbim].
 • KAZANCI SERIFE, BASGÖZE PINAR, 2015; "Sosyal Medyanın, Marka Kredibilitesi ve Marka Prestijinin Satın Alma Egilimi Üzerine Etkileri ", A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakülte Dergisi, Volume: 2, Issue: 70, Page: 435-456, [Ulakbim].
 • ÖZER LEYLA,BASGÖZE PINAR, 2005; "Satın Alma Sürecinde Kulaktan Kulaga Iletisim ", Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakülte Dergisi, Issue: 23, Page: 203-224, [Ulakbim].
 • Other Journal

 • BASGÖZE PINAR,KAZANCI SERIFE, 2014; "Ürün Yerlestirme ve Reklama Iliskin Tutumların, Satın Alma Egilimi ve Marka Imajı Üzerine Etkileri ", Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakülte Dergisi, Issue: 32, Page: 29-54, [Other Journal].

Books / Book Cheapters

 • Marka Yönetimi. , BASGÖZE PINAR; Açıkögretim, 2014, Atatürk Üniversitesi , ISBN: 111-1111-11.
 • Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, BASGÖZE PINAR, ÖZER LEYLA, HAMIDLI VUGAR; Lambert Academic, 2012, Saarbrücken , ISBN: 978-3-659-106.

Congress and Symposium

 • 2015 - BASGÖZE PINAR, BAYAR NALAN ASLIHAN , "Do Consumer Ethical Beliefs Influence the Responsible Tourist Behaviour for Eco Hotel Visit Intention? ", EBEN 28th Annual Conference, İstanbul, Tam Metin, EBEN.
 • 2014 - ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR,ERYIGIT CANAN,BASGÖZE PINAR,GÜLTEKIN BEYZA , "Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kategorik Olarak Incelenmesi ", 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Tam Metin, Gaziantep Üniversitesi.
 • 2013 - YILMAZEL SEFA EMRE, BASGÖZE PINAR, "Tüketici Satın Alma Davranısını Olumlu ve Olumsuz Yönde Etkileyen Kisisel Satıs Elemanına Iliskin Özellikler: Sigortacılık Sektöründe Kalitatif Bir Çalısma", 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, Ankara, Tam Metin, Başkent Üniversitesi.
 • 2012 - ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR, BASGÖZE PINAR , "Tüketicilerin Etik Algıları ve Çevreci Satın Alma Davranısları: Ülkelerarası Kesifsel Bir Arastırma ", 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir, Genişletilmiş Özet, Balıkesir Üniversitesi.
 • 2007 - BASGÖZE PINAR,ÖZER LEYLA , "Behavioral Consequences of Service Quality: Differentiation of Complaint Behavior Among Quality Dimensions ", 9th International Forum on The Sciences, Madrid, Tam Metin, Madrid Üniversitesi.
 • 2006 - BASGÖZE PINAR, "Kulaktan Kulaga Iletisim ve Geleneksel Reklamın Müsteri Deger Algısı Üzerine Etkilerinin Incelenmesine Yönelik Kesifsel Bir Çalısma. ", 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, İzmir, Tam Metin, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Congress and Symposium as a Member of Organizing Comittee

 • 2013 - 3. Alternatif Pazarlama Arastırmaları Sempozyum, Düzenleme Kurulu, Ankara.
 • 2008 - EBEN Annual Conference, Düzenleme Kurulu, Antalya.

Projects

 • Hacettepe Üniversitesi Isletme Bölümü Için Etkili Tutundurma Faaliyetlerinin Planlanması ve Uygulanması, Job: Araştırmacı, Duration: 1 yıl, Supporting Organizations: Hacettepe Bilimsel Araştırmalar Birimi, Other Supports: yok, Beginning Year: 2015, Termination Year: 2016, Condition: Devam ediyor..
 • Ögrenci Islerinin Altyapısını Güçlendirme Projesi, Job: Araştırmacı, Duration: 3 yıl, Supporting Organizations: Hacettepe Bilimsel Araştırmalar Birimi, Other Supports: yok, Beginning Year: 2013, Termination Year: 2016, Condition: Devam ediyor..
 • 3. Alternatif Pazarlama Arastırmaları Sempozyum, Job: Araştırmacı, Duration: 3 ay, Supporting Organizations: Hacettepe Bilimsel Araştırmalar Birimi, Other Supports: yok, Beginning Year: 2013, Termination Year: 2013, Condition: Bitti..

Professional Business Exprience

 • [2016] - [-], Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Description: Doç..
 • [2016], Hacettepe Üniversitesi, Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörü.
 • [2015] - [-], Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Yönetim Kurulu, Description: Doç. Temsilcisi.
 • [2010] - [2014], Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Description: Dr..
 • [2002] - [2010], Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Description: Araştırma Görevlisi.

Awards

 • 19. Ulusal Pazarlama Kongresi ikincilik ödülü, 2014, Corporation: Pazarlama ve Pazarlama Arastırmaları Dernegi, Award Type: Bildiri.