Project Presentations
Erasmus
Activities

Prof.Dr. Öznur Özkan Tektaş

Email:oznuro@hacettepe.edu.tr
Division:Marketing
Academic Interests:Endüstriyel Pazarlama, İlişki Pazarlaması, Firma İtibarı, Hizmet Telafi Süreci

Educational Background

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme Bölümü, 1997 - 2002
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - Pazarlama, 2003 - 2005
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2005 - 2008
 • Doktora Sonrası Araştırma Pennsylvania State University - , 2009 - 2011

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Tunçel, N., Özkan Tektaş, Ö. , 2020; "Intrinsic Motivators of Collaborative Consumption: A Study of Accommodation Rental Services. ", International Journal of Consumer Studies., [SSCI].
 • Öznur Özkan Tektaş, Pınar Başgöze, 2017; "Pre-recovery emotions and satisfaction: a moderated mediation model of service recovery and reputation in the banking sector", European Management Journal , Volume: 3, Issue: 35, Page: 388-395, [SSCI].
 • Öznur Özkan Tektaş, 2017; " Perceived justice and post-recovery satisfaction in banking service failures: Do commitment types matter?", Service Business, Volume: 4, Issue: 11, Page: 851-870, [SSCI].
 • O. Ozkan-Tektas , 2011; "Service Quality, Satisfaction, Reputation and Perceived Value as the Antecedents of Behavioral Intentions: A Cross-National İnvestigation in Mobile Communication Services ", İktisat İşletme ve Finans, Issue: 26, [SSCI].
 • B. Kavak, E.Gurel, C.Eryigit, O. Ozkan-Tektas , 2009; "Examining The Effects Of Moral Development Level, Self-Concept And Self-Monitoring On Consumers’ Ethical Attitudes", Journal of Business Ethics, Issue: 88, [SSCI, AHCI].
 • S. Metin Camgoz, Ö. Özkan Tektaş, İrem Metin , 2008; "“Academic Attributional Style, Self-Efficacy and Gender: A Cross-Cultural Comparison”", Social Behavior and Personality, Issue: 36, Page: 97-114, [SSCI].
 • Other International Indexed Journal

 • Öznur Özkan Tektaş, 2019; "Food Advertising Targeted at Children: Examining the Effects of Parent’s Personal Moral Philosophy, Parenting Style, and Gender. , ", Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Issue: 9, Page: 277-300, [Other International Indexed Journal].
 • OO Tektas, C Eryigit, OT Ekmekci, 2017; "Does Thinking Style Affect the Impacts of Satisfaction and Reputation on Repurchase Intention? A Cross-National Comparison", Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, Page: 4-24, [Other International Indexed Journal].
 • B Kavak, AE Sertoğlu, ÖÖ Tektaş , 2016; "The Moderating Effect of Knowledge Transfer on Satisfaction-Performance Relationship", International Journal of Business and Social Research , Volume: 5, Issue: 6, Page: 49-63, [Other International Indexed Journal].
 • Öznur ÖZKAN TEKTAŞ, 2014; "The Effects of Opportunism and Trust on Buyer-Supplier Relationship: Do Commitment Types Matter? ", International Journal of Business and Social Research, Volume: 9, Issue: 4, Page: 13-25, [Other International Indexed Journal].
 • P. Başgöze, O. Ozkan-Tektas, 2012; "Ethical Perceptions and Green Buying Behavior of Consumers: A Cross-National Exploratory Study", Journal of Economics and Behavioral Studies, Volume: 8, Issue: 4, [Other International Indexed Journal].
 • O. Ozkan-Tektas, B. Kavak , 2010; "The Effect of Reletionship Quality Between Industrial Buyer & Seller on Buyer’s Perceived Value in the Process of Purchasing:An Investigation on 5 Stars Hotels(in Turkish).", Anatolia: Journal of Tourism Research, Issue: 21, [Other International Indexed Journal].
 • O. Ozkan-Tektas, S. Metin-Camgoz, İ. Metin, 2010; "Academic Attributional Style: A Comparison Between Turkey and United Kingdom (in Turkish).", Anatolia: Journal of Tourism Research, Issue: 21, [Other International Indexed Journal].
 • B. Kavak, O. Ozkan-Tektas, C. Eryiğit, P. Başgöze, 2010; "Affects of Hedonic - Utilitarian Motives and Life Style on Attitudinal-Behavioral Loyalty: Evidence From Turkey", Boğaziçi Journal: Revıew of Socıal, Economic and Administrative Studies, Issue: 24, [Other International Indexed Journal].
 • National Indexed Journal

 • Tektaş Özkan, Ö., Konya I., 2020; "TÜKETİCİLERİN KÜRESELLEŞMEYE VE KÜRESEL MARKALARA YÖNELİK TUTUMLARININ MARKA GÜVENİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. ", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, , Volume: 2, Issue: 38, Page: 347-372, [Ulakbim].
 • Çoban Utku,ÖZKAN TEKTAŞ ÖZNUR, 2019; "Nesnelerin İnternetinin Algılanan Değer Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bireysel Yenilikçiliğin Düzenleyici Rolü", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume: 2, Issue: 20, Page: 233, [Ulakbim].
 • B Kavak, N Tunçel, ŞK Sunaoğlu, ÖÖ Tektaş, 2019; "TÜRKİYE’DEKİ YABANCI MENŞELİ ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE KİŞİSEL VE BÖLGEYE YÖNELİK FAKTÖRLERİN ROLÜ", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Issue: 15, Page: 61, [Ulakbim].
 • ERYİĞİT CANAN,BAŞGÖZE PINAR,ÖZKAN TEKTAŞ ÖZNUR, 2019; "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uyumun Marka Özvarlığı Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Volume: 2, Issue: 11, Page: 291, [Ulakbim].
 • Other Journal

 • Ö ÖZKAN TEKTAŞ, S HELJIC, 2016; "TÜKETİCİ MİLLİYET MERKEZCİLİĞİ VE DÜŞMANLIĞININ KÜLTÜREL BENZERLİK ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: BOSNA HERSEK UYGULAMASI. ", Journal of Economics & Administrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi …, [Other Journal].
 • Öznur ÖZKAN TEKTAŞ, Koray ÇAMLICA , 2015; "Pazar Bölümlendirme Aracı Olarak Tutum ve Niyetin Bir Arada Kullanımı: Sürdürülebilir Turizm Üzerine Bir Uygulama", Verimlilik Dergisi, Volume: 2015, Page: 31-53, [Other Journal].
 • Ö. Özkan Tektaş, B. Kavak, 2013; "Relationship Quality and Perceived Value: The Moderating Effects of Switching Cost and Available Alternatives ", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Volume: 11, Issue: 6, [Other Journal].
 • Ö. Özkan Tektaş , 2011; "Endüstriyel Pazarlama Alanında 2000 – 2010 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Volume: 66, Issue: 2, Page: 121-168, [Other Journal].
 • O. Ozkan-Tektas, D. T. Wilson , 2010; "Stage-Level Value Perceptions of Business Customers and Affecting Factors: A Conceptual Framework (Doktora Sonrası Araştırma)", Institute for the Study of Business Markets The Pennsylvania State University, Working Paper Series, , [Other Journal].
 • B. Kavak, Ö.Özkan, C.Demirsoy , 2004; "“An Investigation on the Country of Origin Effect of European Union Countries with the Influence of Ethnocentrism”", Hacettepe University, Journal of Economics and Administrative Sciences, Volume: 2, Issue: 22, Page: 111-124, [Other Journal].
 • B. Kavak, and C.Demirsoy, E.İyigün, Ö.Özkan, , 2003; "“An Investigation on the Effect of Perceived Risk on Buying Criteria in Industrial Buying Process of Small and Medium Sized Firms.”", The Journal of Marketing and Communication Culture, Volume: 6, Issue: 2, [Other Journal].

Books / Book Cheapters

 • Pazarlamada Etik, Tektaş Özkan Ö., Başgöze P., Eryiğit C.; Detay Yayıncılık, 2020, Ankara
 • Pazarlamada Ürün: Uygulamalar ve Örnek Olaylar, B.Kavak, C. Eryiğit, Ö. Özkan Tetkaş ; Siyasal Yayınevi, 2016, Ankara , ISBN: 978‐605.

Congress and Symposium

 • 2014 - Ö. Özkan Tektaş, C. Eryiğit, P. Başgöze, B. Gültekin, "Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kategorik Olarak İncelenmesi", 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Tam Metin Bildiri.
 • 2013 - Ö. Özkan Tektaş, Ö. Tayfur, C. Eryiğit, " Müşteri Tatmini Ve Firma İtibarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Analitik - Bütüncül Düşünme Tarzları Çerçevesinde İncelenmesi ", 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kars , Genişletilmiş Özet, Kafkas Üniversitesi.
 • 2008 - Ö. Özkan, B.Kavak, "Identifying Niche Market For SMEs", European Applied Business Research Conference, Rothenburg, Germany, Full Text, Clute Institute.
 • 2007 - Ö. Özkan Tektaş, M. Tektaş, "9th International Forum on the Sciences, Techniques and Art Applied to Marketing", 9th International Forum on the Sciences, Techniques and Art Applied to Marketing, Madrid, Spain, Full Text, aComplutense University of Madrid.
 • 2005 - Öznur Özkan, "10th National Marketing Congress", 10th National Marketing Congress, Cyprus, Full text, Eastern Mediterranean University.

Awards

 • En İyi Bildiri Ödülü, 2015, Corporation: 5th European Business Research Conference, İtalya, Roma .

Affiliations / Memberships

 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği. .