Project Presentations
Erasmus
Activities

Assoc.Prof.Dr. Beyza Gültekin

Email:beyza@hacettepe.edu.tr
Division:Marketing
Academic Interests:Pazarlama, Pazarlama Kanalları, Perakende Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)

Educational Background

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 1995 - 2000
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - Pazarlama, 2001 - 2004
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2004 - 2010

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Gultekin, B., 2018; "Influence of the love of money and morality on intention to purchase counterfeit apparel", Social Behavior and Personality, Volume: 9, Issue: 46, Page: 1421-1436, [SSCI].
 • Other International Indexed Journal

 • ÖZER LEYLA,KEMENT ÜZEYİR,GÜLTEKİN BEYZA, 2015; "Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyeti", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 4, Issue: 33, Page: 59-85, [Other International Indexed Journal].
 • TURGUT MERVE ÜLKÜ,GÜLTEKİN BEYZA, 2015; "The Critical Role of Brand Love in Clothing Brands", Journal of Business, Economics & Finance, Issue: 4, Page: 126-152, [Other International Indexed Journal].
 • ÖZER LEYLA,GÜLTEKİN BEYZA,AYDIN SİNEM, 2015; "Türkçe ve Yabancı Dilde Marka İsmi Kullanılmasının Algılanan Kalite ve Satın Alma İsteğine Etkisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sosyoekonomi/article/view/5000113403", Sosyoekonomi, Volume: 24, Issue: 24, Page: 131-142, [Other International Indexed Journal].
 • UZ NAZLI NUR,GÜLTEKİN BEYZA, 2015; "Yöre Dışı Alışverişin Tüketiciler Açısından İncelenmesi", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Issue: 7, Page: 41-85, [Other International Indexed Journal].
 • ÖZER LEYLA,GÜLTEKİN BEYZA, 2015; "Pre and post purchase stage in impulse buying The role of mood and satisfaction", Journal of Retailing and Consumer Services, Volume: 22, Issue: 22, Page: 71-76, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,EROL ÖZGE, 2014; "Ergenlerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutum ve Yerleştirilen Ürünlere Yönelik Davranışların Sosyalleşme Araçları ile Açıklanması", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Issue: 32, Page: 113-141, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,TURGUT MERVE ÜLKÜ, 2013; "The Role of Brand Loyalty Customer and Brand Related Cues in the Gas Station Industry in Turkey http://www.ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol._2_No._11/3.pdf", International Journal of Arts and Commerce, Volume: 11, Issue: 2, Page: 29-40, [Other International Indexed Journal].
 • Leyla Özer, Bahar Gözde Burul, Beyza Gültekin, 2013; "Bankacılık Sektöründe Müşteri Değerinin Marka Algıları ve Müşteri Sadakati Çerçevesinde İncelenmesi ", Sosyoekonomi, Volume: 19, Issue: 19, Page: 295-314, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,DE JUAN VIGARAY MARIA D,ESPINOSA SEQUI ANA, 2013; "Location Orientation of Organic Stores in Low Demand Areas A Case Study of a Niche Market http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/26606/1/2013_Gultekin,_DeJuan_Espinosa_.pdf ", Information Management and Business Review, Issue: 5, Page: 20-27, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,ÖZER LEYLA, 2012; "The Influence of Hedonic Motives and Browsing on Impulse Buying", Journal of Economics and Behavioral Studies , Volume: 3, Issue: 4, Page: 180-189, [Other International Indexed Journal].
 • Gültekin, B. Özer, L., 2012; "Store image s influence on perceived quality of store brands and store brand purchasing behavior", Mediterranean Journal of Social Sciences , Volume: 6, Issue: 3, Page: 189, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,ÖZER LEYLA, 2005; "Tüketici Bakış Açısından Mağaza İmajı Boyutlarının Belirlenmesi", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Volume: 2, Issue: 8, Page: 88-116, [Other International Indexed Journal].

Books / Book Cheapters

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi, Beyza Gültekin, Üzeyir Kement; Nobel Akademik Yayın, 2018, Ankara , ISBN: 978-605-320-9.

Congress and Symposium

 • 2015 - GÜLTEKİN BEYZA,ÖZER LEYLA,ŞEN KÜPELİ TUĞBA,ATAK AHAT ÖZGE, "The Role of Ethical Beliefs in Justice Perceptions in the Service Recovery", EBEN 28th Annual Conference, İstanbul, Oral Presentation, EBEN.
 • 2015 - UZ NAZLI NUR,GÜLTEKİN BEYZA, "Yöre Dışı Alışverişin Tüketiciler Açısından İncelenmesi Kentsel Yöre Dışı Alışverişe Yönelik Bir Uygulama", 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Sözlü Sunum, UPK.
 • 2014 - Ö. Özkan Tektaş, C. Eryiğit, P. Başgöze ve B. Gültekin, ""Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kategorik Olarak İncelenmesi"", 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Sözlü Sunum, Ulusal Pazarlama Kongresi.
 • 2013 - GÜLTEKİN BEYZA,EROL ÖZGE, "Adolescents Attitude toward Product Placement and Behavior in the Context of Socialization Agents", Fifth Annual American Business Research Conference, New York, Oral Presentation, World Business Institute.
 • 2010 - GÜLTEKİN BEYZA,ESPINOSA SEQUI ANA,DE JUAN VIGARAY MARIA D, "Location Orientation of Organic Stores in Low Demand Areas A Case Study of a Niche Market", he European Institute of Retailing and Service Studies , İstanbul, Oral Presentation, EIRASS.
 • 2008 - GÜLTEKİN BEYZA,ÖZER LEYLA, "The effect of store image on consumers store brand purchase frequency and perceived quality of store brands the Turkish case", 7th International Congress Marketing Trends, Venice, Italy, Oral Presentation, International Congress Marketing Trends.
 • 2006 - Gültekin Beyza, Chumpitaz Ruben, Kavak Bahtisen, Ozer Leyla, Swaen Valerie , "The effect of store image dimensions on the perceived quality of store brands ", 35th EMAC Conference, Athens, Greece, Poster Presentation.

Congress and Symposium as a Member of Organizing Comittee

 • 2013 - 3. Alternatif Pazarlama Arastırmaları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ankara.

Projects

 • Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü İçin Etkili Tutundurma Faaliyetlerinin Planlanması ve Uygulanması, Job: Araştırmacı, Duration: 1 yıl, Supporting Organizations: Hacettepe Üniversitesi, Beginning Year: 2015, Termination Year: 2016, Condition: Tamamlandı..

Professional Business Exprience

 • [2016], Hacettepe University, Assoc. Prof..
 • [2013] - [2016], Hacettepe University, Assis. Prof..
 • [2010] - [2013], Hacettepe University, Instructor.
 • [2001] - [2010], Hacettepe University, Research Assistant.

Awards

 • Best Paper Award, 2013, Corporation: World Business Institute, New York, USA.
 • Erasmus Exchange Student, 2005, Corporation: European Union, Award Type: Erasmus Student, IESEG, Lille, France.

Affiliations / Memberships