Project Presentations
Erasmus
Activities

Prof.Dr. Mine Ömürgönülşen

Email:mergun@hacettepe.edu.tr
WEB Page:http://www.isletme.hacettepe.edu.tr/akademik-personel-detay/Mine-Omurgonulsen/id/117
Division:Operations Management
Academic Interests:Üretimde Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Toplam Kalite Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi.
CV:

Educational Background

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İktisat (İng.), 1995 - 1998
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme , 1998 - 2001
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme , 2001 - 2007

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Hasan Dündar; MehmetSoysal; MineÖmürgönülşen; ArgyrisKanellopoulosc, 2022; "A green dynamic TSP with detailed road gradient dependent fuel consumption estimation", Computers & Industrial Engineering, [SCI].
 • Hasan Dündar, Mine Ömürgönülşen, Mehmet Soysal , 2021; "A Review on Sustainable Urban Vehicle Routing ", Journal of Cleaner Production , Issue: 285, Page: 125-144, [SCI-E].
 • Mine Ömürgönülşen, Merve İbiş, Yiğit Kazançoğlu ve Singla Pretty. , 2021; "Cloud Computing a Systematic Literature Review and Future Agenda", Journal of Global Information Management, Volume: 6, Issue: 29, [SSCI].
 • Mine Ömürgönülşen, Canan Eryiğit, Öznur Özkan Tektaş ve Mehmet Soysal , 2020; "Enhancing the Quality of a Higher Education Course: The Quality Function Deployment Methodology and Kano Model Integration ", Yükseköğretim Dergisi , Volume: 3, Issue: 10, Page: 312-327, [ESCI].
 • Mehmet Soysal, Mustafa Çimen, Mine Ömürgönülşen, Sedat Belbağ, 2019; "Performance Comparison of Two Recent Heuristics for Green Time Dependent Vehicle Routing Problem ", International Journal of Business Analytics , Volume: 4, Issue: 6, [ESCI].
 • Muhammed Mustafa Izgeç, Tamer Emre, Adnan Sözen and Mine Ömürgönülşen, 2017; "Financial sustainability analysis of renewable energy plant applications ", Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Volume: 10, Issue: 12, Page: 895-902, [SCI-E].
 • Ben Clegg, Roya Gholami, Mine Ömürgönülşen, 2013; "Quality Management and Performance Measurement: A Comparison Between the UK and Turkey", Production Planning and Control, Volume: 12, Issue: 24, Page: 1015-1031, [SCI-E].
 • Mine Ömürgönülşen, 2009; "A Research on the Measurement of Quality Costs in the Turkish Food Manufacturing Industry ", Total Quality Management and Business Excellence, Volume: 20, Issue: 5, Page: 547-562, [SSCI].
 • Other International Indexed Journal

 • İsmail Biçer ve Mine Ömürgönülşen , 2019; "Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Tedarik Zinciri Yönetimi Algılarının Belirlenmesi ", Sağlık İdaresi Dergisi , Volume: 3, Issue: 22, Page: 599-618, [Other International Indexed Journal].
 • İlknur Sinem Soler, Jerzy Feliks, Mine Ömürgönülşen, 2016; "The Measurement of the Perception of the Relationship between Selection Criteria and Critical Success Factors of Enterprise Resource Planning ", International Journal of Business and Social Science , Volume: 5, Issue: 7, Page: 36-47, [Other International Indexed Journal].
 • Mine Ömürgönülşen, Evre Tamer Emre ve Kazım Barş Atıcı , 2016; "Türkiye deki Ruzgar Enerjisi Santrallerinin Goreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Olçumu", H.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, [Other International Indexed Journal].
 • Arzu Aypar ve Mine Ömürgönülşen , 2014; "Otelcilik Sektöründe Algılanan Kritik Başarı Faktörlerinin Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) Sisteminin Algılanan Başarısı Üzerindeki Etkileri: Ankara daki İş Otellerinde Bir Araştırma", ABÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Volume: 10, Issue: 10, Page: 293-336, [Other International Indexed Journal].
 • Yeliz Sevimli ve Mine Ömürgönülşen , 2013; "İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Algılanmasının Üretim Performansı Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Örnek Olay Çalışması ", H.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Volume: 2, Issue: 2013, Page: 197-228, [Other International Indexed Journal].
 • Mine Ömürgönülşen and Uğur Ömürgönülşen, 2009; "Critical thinking about creative accounting in the face of a recent scandal in the Turkish banking sector", Critical Perspectives on Accounting, Volume: 20, Issue: 5, Page: 651-673, [Other International Indexed Journal].
 • Mine Ömürgönülşen and Pelin Sürücü , 2008; "Manufacturing/marketing interface and conflict: an investigation in the Turkish manufacturing industry ", Problems and Perspectives in Management, Volume: 6, Page: 48-55, [Other International Indexed Journal].
 • National Indexed Journal

 • Barış Soyal, Mehmet Soysal ve Mine Ömürgönülşen , 2022; "AR-GE Projelerindeki Kritik Başarı Faktörlerinin Algılanan Proje Performansı Üzerindeki Etkileri: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma- yayına kabul edildi. ", Verimlilik Dergisi , [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Seval Selvi , 2021; "Tedarik Zinciri Yönetiminde Yöneticilerin Dış Kaynak Kullanımı Konusunda Algılarının Değerlendirilmesi: Sağlık Sektörüde Bir Uygulama ", Verimlilik Dergisi , Page: 17-34, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Cem Menten , 2021; "Bulanık Topsis Yöntemi ile Ankara İli İçin Olası Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Seçimi ", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Volume: 7, Page: 159-175, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen, Bülent Çekiç, İlker Murat Ar , 2020; "Lojistik Firmalarında Endüstri 4.0 Uyum Sürecinde Dikkate Alınacak Faktörlerin Bulanık Dematel Yöntemi ile Değerlendirilmesi ", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (Prof. Dr. Talha Ustasüleyman Özel Sayısı), Page: 167-184, [Ulakbim].
 • Gül Ekşi ve Mine Ömürgönülşen , 2020; "Temiz Üretim Uygulamaları: Antalya Organize Sanayi Bölgesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulayan Firmalar Üzerine Bir Araştırma ", Verimlilik Dergisi, Issue: 2020, Page: 7-44, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Reyhan Çatman , 2018; "Bir Kamu Kurumunda Değer Akış Haritalama ve Simülasyon Yöntemiyle Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , Volume: 55, Issue: 636, Page: 47-70, [Ulakbim].
 • Bülent Çekiç ve Mine Ömürgönülşen , 2017; "Türkiye’de Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimine İlişkin Ampirik Bir Çalışma", Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , Volume: 10, Issue: 2, Page: 113-140, [Ulakbim].
 • Bülent Çekiç ve Mine Ömürgönülşen , 2015; "Türkiye de İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Çalışan Öğretim Üyelerinin Bilimsel Yayın Performansının Türkiye Geneli İle Karşılaştırılması", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , Volume: 52, Issue: 601, Page: 59-70, [Ulakbim].
 • Evre Tamer Emre ve Mine Ömürgönülşen , 2013; "Marmara Bölgesi’ndeki Rüzgâr Elektrik Santrallerinin (RES) Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Ölçümü ", Verimlilik Dergisi, Volume: 4, Issue: 2013, Page: 7-32, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Nilay Şahin , 2012; "Üretimde Altı Sigma Yaklaşımının Üretimde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Bir Uygulaması", Verimlilik Dergisi , Volume: 4, Issue: 2012, Page: 7-34, [Ulakbim].
 • Yeliz Sevimli ve Mine Ömürgönülşen , 2010; "Altın Üretiminin Planlanması Açısından Türkiye'de Altın Fiyatının Tahmin Edilmesine İlişkin Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Volume: 13, Issue: 19, Page: 363-384, [Ulakbim].
 • Mehmet Soysal ve Mine Ömürgönülşen , 2010; "Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama ", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı, Volume: 21, Page: 128-136, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Leyla Sevim , 2005; "Reddin'in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi'nin Liderlik Literatüründeki Yerinin İrdelenmesi ve Ampirik Bir Araştırma ", Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi, Volume: 12, Issue: 2, Page: 91-103, [Ulakbim].
 • Mine Ergün, 2002; "Ekonomik Kriz Dönemlerinde KOBİ Odaklı Pazarlama Stratejileri ", Verimlilik Dergisi, Volume: 2, Issue: 2002, Page: 45- 64, [Ulakbim].
 • Other Journal

 • Mine Ömürgönülşen, 2005; "Bir Tutundurma Karması Elemanı Olarak Kişisel Satış Teorik Çerçeve ve Bir Örnek Olay İncelemesi ", Pazarlama Dünyası Dergisi, Volume: 19, Issue: 2005, Page: 49-55, [Other Journal].

Books / Book Cheapters

 • Kalite Maliyetlerinin Ölçümü: Gıda Sektöründe Bir Araştırma, Mine Ömürgönülşen; Milli Prodükt. Merke, 2008, Ankara , ISBN: 9789754403626.

Congress and Symposium

 • 2021 - Hasan Dündar ve Mine Ömürgönülşen , "Sürdürülebilir Biyokütle Enerji Tedarik Zinciri Yönetimindeki Engeller", International Engineering and Technology Management Summit 2021– ETMS2021, çevrim içi , tebliğ iie, İstanbul TekniK Üniversitesi .
 • 2019 - Mine Ömürgönülşen ve Nisan Salebci, "Tıbbi Cihaz Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada Endüstri 4.0 Farkındalık Ölçümü ", Engineering Management and Technology Summit , İstanbul, tebliğ ile, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi .
 • 2018 - Hasan DÜNDAR, Mehmet SOYSAL, Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, "Sürdürülebilir Araç Rotalama için bir Literatür Taraması", Yöneylem Araştıması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 2018, Eskişehir , tebliğ ile, Anadolu Üniversitesi .
 • 2016 - Bülent Çekiç ve Mine Ömürgönülşen , "Türk Üniversitelerinin İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi (ÜİY) Dersinde Kullanılan Öğretim ve Ders Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma", 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu , İstanbul, tebliğ ile, İstanbul Teknik Üniversitesi .
 • 2016 - Mehmet Soysal, Mustafa Çimen, Mine Ömürgönülşen, Sedat Belbağ, "A Comparison of Two Heuristics for Time Dependent Vehicle Routing Problem", 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu , İstanbul, tebliğ ile, İstanbul Teknik Üniversitesi .
 • 2015 - Bülent Çekiç ve Mine Ömürgönülşen , "Lisans Düzeyinde Üretim/İşlemler Yönetimi Ders Kitaplarının Görsel İçerik Analizi", 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu , İzmir , tebliğ ile , Ege Üniversitesi .
 • 2014 - Mine Ömürgönülşen ve Bülent Çekiç , "Türkiye’de İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Araştırma Alanlarının Yönü", 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu , İstanbul, tebliğ ile, Bahçeşehir Üniversitesi .
 • 2013 - Mine Ömürgönülşen ve Bülent Çekiç , "Türkiye’de İşletme Bölümlerinde Lisans Düzeyi Üretim/İşlemler Yönetimi Öğretiminde Mevcut Durum, Sorun Alanları ve Gelişme Potansiyeli", 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, tebliğ, Sakarya Üniversitesi.
 • 2009 - Mine Ömürgönülşen, Mehmet Soysal, Nilay Şahin, Türkan Coşkun , "Tersine Tedairk Zinciri Yönetimi ve Türkiye'de Gazlı İçecek Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firma Üzerinde Örnek İnceleme ", Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, tebliğ ile, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • 2008 - Mine Ömürgönülşen and Mahmut Arslan, "Linking Ethics into Manufacturing Process Through Total Quality Management (TQM) ", European Business Ethics Network 21st Annual Conference, Antalya, Turkey, paper presentation, Hacettepe University- European Business Ethics Network.
 • 2007 - Mine Ömürgönülşen, "A Research on the Measurement of Quality Costs in the Turkish Food Manufacturing Industry ", The 12th International Conference on Quality and Productivity Research , Haifa, Israel , paper presentation, University of Haifa .
 • 2006 - Mine Ömürgönülşen, Aydın Öztan ve Ülkü Şişik , ""Geleneksel Kalite Maliyet Modeli" ve "Kalite Merkezli Öğrenme Modeli Açısından Gıda Sektöründe Kalite Maliyetlerinin Analizi: İki Örnek Olay İncelemesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, s. 365-378. ", VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu , İstanbul, tebliğ ile, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • 2005 - Mine Ömürgönülşen, Aydın Öztan ve Kadir Halkman , "Gıda Sanayiinde HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points- Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) Uygulamalarının İsrafın Önlenmesi Üzerindeki Etkisi: Merko A.Ş. Örneği’", İsrafı Önleme Sempozyumu , Ankara, tebliğ, Başkent Üniversitesi .
 • 2003 - Mine Ergün Ömürgönülşen, "“Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Ahlaki Yönü”, September 17-19 2003, Ankara: Hacettepe University, Research Centre for Business&Profesional Ethics, 344-355.", 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, Ankara, tebliğ, Hacettepe Üniversitesi.

Projects

 • The reorganization project of the Department of Health, Sports and Culture of Hacettepe University , Job: Project Analysist, Supporting Organizations: Hacettepe University , Beginning Year: 2000, Termination Year: 2001, Condition: finished..

Awards

 • Research Grant, 2009, Corporation: Aston Business School, Birmingham, UK, Award Type: Short-term visiting scholar.
 • Erasmus, 2005, Corporation: Europan Union , Award Type: Erasmus student at the University of Leipzig.
 • İhsan Doğramacı Başarı Ödülü- Fakülte İkinciliği , 1998, Corporation: Hacettepe Üniversitesi .
 • Bölüm İkinciliği , 1998, Corporation: Hacettepe Üniversitesi .

Affiliations / Memberships

 • Türkiye Üretim Araştırmaları Derneği. üye.