Project Presentations
Erasmus
Activities

Assoc.Prof.Dr. Arzu İlsev

Email:ailsev@hotmail.com
Division:Organizational Behavior
Academic Interests:Yönetici-çalışan ilişkileri, Psikolojik güçlendirme, iş yaşamında kişilerarası süreç ve ilişkiler, güven ve güven ihlali, örgütsel bağlılık, kültürlerarası örgütsel davranış

Educational Background

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 1990 - 1994
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 1994 - 1997
 • Doktora University of South Carolina - Department of Management, 1997 - 2003

Papers

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI Indexed Journal

 • Ergeneli, A., İlsev, A., & Bayhan Karapınar, B. , 2010; "Work-family conflict and job satisfaction relationship: The roles of gender and interpretive habits", Gender, Work and Organization, Volume: 6, Issue: 17, Page: 679-695, [SSCI].
 • Gumuşluoglu, L. & Ilsev, A., 2009; "Transformational leadership, creativity, and organizational innovation", Journal of Business Research, Volume: 62, Page: 461-473, [SSCI].
 • Gumuşluoglu, L. & Ilsev, A. , 2009; "Transformational leadership and organizational innovation: The roles of external and internal support for innovation", Journal of Product Innovation Management, Volume: 26, Page: 264-277, [SSCI].
 • Other Journal

 • Ilsev, A., 2009; "Subordinate attributions for unexpected behaviors in supervisor-subordinate relationships", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 27, Page: 209-233, [Other Journal].
 • Güney, S., Akalın, Ç., & İlsev, A, 2007; "Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde algılanan örgütsel destek ve örgüt temelli öz-saygı", H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 2, Issue: 25, Page: 189-211, [Other Journal].
 • Bayhan Karapınar, B., İlsev, A., & Ergeneli, A. , 2006; "İş-aile ve aile-iş çatışmasına etki eden demografikler ve bu çatışmalar arasındaki ilişki", H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume: 2, Issue: 24, Page: 85-108, [Other Journal].
 • Gumusluoğlu, L. & Ilsev, A., 2006; "Moderating effects of climate and external support on transformational leadership and technological innovation: An investigation in creative ventures in Turkey", PICMET 2006 Proceedings, [Other Journal].
 • Dakhli, M., Ilsev, A., & Danis, W. M. , 2005; "Organizational unit innovation: A cross-cultural process view", SMA 2005 Proceedings, [Other Journal].
 • Kavak, B. & Ilsev, A. , 2003; "A descriptive model of how consumers punish or reward a store via purchasing behavior: A comparative analysis of students in Turkey and Kyrgyzstan", Boğaziçi Journal, Volume: 2, Issue: 17, Page: 73-94, [Other Journal].
 • Dakhli, M. & Ilsev, A. , 2000; "The dysfunctional aspects of social capital in groups", SMA 2000 Proceedings, [Other Journal].
 • Ravlin, E. C., Thomas, D. C., & Ilsev, A. , 2000; "Beliefs about values, status, and legitimacy in multicultural groups: Influences on intra-group conflict", Innovations in International and Cross-Cultural Management, P. C. Earley & H. Singh (Eds.), Page: 17-51, [Other Journal].

Congress and Symposium

 • 2006 - Gumusluoğlu, L. & Ilsev, A. , "Moderating effects of climate and external support on transformational leadership and technological innovation: An investigation in creative ventures in Turkey", Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Istanbul.
 • 2005 - Dakhli, M., Ilsev, A., & Danis, W. M. , "Organizational unit innovation: A cross-cultural process view", Southern Management Association, Charleston, SC.
 • 2003 - Dakhli, M., Vora, D., Khorram, S., & Ilsev, A. , "Trust, culture, and information pooling: Implications for team effectiveness", Academy of Management, Seattle, WA.
 • 2002 - Ravlin, E. C., Meglino, B. M., & Ilsev, A. , "Person-organization fit and adaptability and change", Society for Industrial and Organizational Psychology, Toronto, Canada.
 • 2001 - Ravlin, E. C., Thomas, D. C., & Ilsev, A., "Causes and consequences of status incongruence in teams", Academy of Management, Washington, DC.
 • 2001 - Dakhli, M., Ilsev, A., Khorram, S., & Vora, D. , "Information pooling and team effectiveness: The role of trust and culture", Academy of Management, Washington, DC.
 • 2001 - Vora, D., Dakhli, M., Ilsev, A., & Khorram, S., "Trust, information pooling, and group effectiveness: The moderating role of cultural values", Academy of International Business, Sidney, Australia.
 • 2000 - Ilsev, A. , "Leader-member exchange theory: A deconstruction", Academy of Management, Toronto, Canada.
 • 2000 - Dakhli, M. & Ilsev, A., "The equifinality of organizational effectiveness: A cross-cultural perspective", Academy of Management, Toronto, Canada.
 • 2000 - Dakhli, M. & Ilsev, A. , "A cross-cultural model of trust, commitment, and organizational effectiveness", Academy of International Business, Phoenix, AZ.
 • 2000 - Dakhli, M. & Ilsev, A. , "The dysfunctional aspects of social capital in groups", Southern Management Association, Orlando, FL.
 • 1999 - Ilsev, A. , "Organizational commitment: A cross-cultural perspective", Academy of International Business, Charleston, SC.

Projects

 • İş ile Aile Arasındaki Çatışmaların İş Tatmini ile İlişkisi ve Strese Eğilimli Olma ile Bazı Demografik Değişkenlerin Bu İlişki Üzerindeki Etkileri, Job: Researcher, Supporting Organizations: H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Beginning Year: 2005, Termination Year: 2007.

Professional Business Exprience

 • [2010] - [-], Hacettepe University, Assistant Professor.
 • [2006] - [2009], Hacettepe University, Vice Chairman.
 • [2003] - [2010], Hacettepe University, Instructor.
 • [2002] - [2003], Oglethorpe University, Instructor.
 • [1997] - [2002], University of South Carolina, Research and Teaching Assistant.
 • [1994] - [1997], Hacettepe University, Research and Teaching Assistant.

Awards

 • İhsan Doğramacı Award, 1997, Corporation: Hacettepe University.
 • Scientific Encouragement Award, 1994, Corporation: Hacettepe University.