MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

MEVLANA PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİN

Üni. Mevlana Sayfası: http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/index.shtml
Broşür (pdf): http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/GenelBilgilerBrosur.pdf

PROGRAM BAŞVURU KOŞULLARI İÇİN

Şartlar: http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/basvuru_sartlari.shtml
YÖK sunum (pdf) : http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/BirBakistaMevlanaDegisimProgramiYOKMevlanaSunum.pdf

PROGRAM BURS BİLGİLERİ İÇİN

Burs bilgileri: http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/burs_bilgileri.shtml

KOORDİNATÖR

Doç.Dr. Anıl BOZ SEMERCİ
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL