ÜNİ101 - Bölüm Tanıtımı
Bölüm tanıtımımız, 23 Eylül Perşembe Günü saat 15:00'da TUĞRUL ÇUBUKÇU TOPLANTI SALONU'nda yapılmıştır.
2021 Mezuniyet Töreni
Tüm mezunlarımıza başarılar dileriz.
Uzaktan Eğitim
Proje Sunumları
Etkinlikler

FARABİ PROGRAMI NEDİR?

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Bu program öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Farabi Programı Koordinatörlüğü’nce ilan edilen başvuru dönemi içinde Farabi Değişim Programı kapsamında protokol yapılmış üniversitelerin kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, diğer üniversitelerde okuyan öğrenciler de yine aynı protokoller çerçevesinde bir ya da iki yarıyıl öğrenim görmek üzere Hacettepe Üniversitesi’ne Farabi Değişim Programı kapsamında başvurabilirler.

Detaylı bilgi için: http://www.farabi.hacettepe.edu.tr/index.shtml

KOORDİNATÖRLER

İşletme Bölümü Farabi Koordinatörü :
Doç.Dr. Hatice ÇALIPINAR
Email: chatice@hacettepe.edu.tr
Anabilimdalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
İletişim: 0312 297 87 00 – 140

İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL