Bize Özel Seçmeli Derslerimiz

 • KIYMETLİ EVRAK HUKUKU - 2013/2014 Bahar Dönemi

  Kıymetli Evrak Hukuku dersi ile öğrencilerimize şirket ortaklık türleri, ilgili hukuki düzenlemeler, çek, bono vb. kıymetli evraklar ile ilgili genel bilgi ve özellikler hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Kıymetli Evrak Hukuku dersi ile dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin şirket ortaklık türleri, ilgili hukuki düzenlemeler, para-kredi ödemeleri hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

  Kıymetli Evrak Hukuku dersi BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Mustafa Şavluk tarafından 2013-2014 Bahar döneminde verilmiştir. Mustafa Şavluk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda sırası ile bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankalar yeminli murakıbı olarak çalışmakta iken 2013 yılından beri Finansal Tüketici İlişkileri Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

  Dersin AKTS verilerini görmek için tıklayınız.

 • KARİYER YÖNETİMİ

  Kariyer yönetimi dersi ile öğrencilere kişisel kariyerlerinde başarılı olmaları için gerekli beceri, kabiliyet ve bilgilerin neler olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır. öğrencilerin ilgi, istek ve becerilerini tespit ederek, kariyer eğilimlerini belirlemeyi, öğrencilere kariyer planlamada kullanacakları yetkinleri kazandırmayı ve gerekli stratejiler konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

  Kariyer yönetimi dersi eğitim ve danışmanlık sektörünün tanınmış isimlerinden ve ADS Danışmanlık’ın ortaklarından Mehmet Auf tarafından 2013-2014 Bahar döneminden itibaren verilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda,kariyeri boyunca 45 binden fazla katılımcıya davranış bilimleri konularında eğitim veren ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmekte olan Mehmet Auf'un tecrübelerinden faydalanarak öğrencilerimizin kişisel kariyerlerine yön vermeleri amaçlanmaktadır.

  Dersin AKTS verilerini görmek için tıklayınız.

 • M.A.N. İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ

  M.A.N.’ın Almanya dışındaki ilk üretim tesisi olarak 1966 yılında faaliyete geçen M.A.N. Türkiye, bugün “M.A.N.’ın en büyük ve kompakt otobüs fabrikası” konumundadır. M.A.N. Türkiye, özel sektördeki varlığını uzun yıllardır güçlenerek devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra, M.A.N. Türkiye sanayi ve eğitim işbirliğine oldukça önem vermektedir. Bölümümüzle yapılan işbirliği neticesinde, M.A.N. Türkiye firmasınının uzman yetkilileri öğrencilerimize M.A.N. İşletmecilik Dersini vermektedirler. Ders süreci boyunca işletmeciliğe dair pratik ve teorik bilgilerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.

  Dersin AKTS verilerini görmek için tıklayınız.


 • İçerik Tasarım & Kodlama
  Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL