Öğrenci Duyuruları

 • Staj Hakkında / 01-06-2014:
  Staj yapacak olan öğrencilerin aşağıdaki formları eksiksiz doldurup firmaya onaylattıktan sonra staj başlangıç tarihinden en az 30 gün öncesinden Arş. Gör. Ergül TOĞRUL a teslim etmeleri gerekmektedir.
  Staj yapacak öğrencilerden istenen belgeler
  1. Ek2- Stajyer öğrenci bilgi formu
  2. Ek3- İşyerine başvuru ve kabul formu
  3. Ek4- Beyan ve Taahhütname (Sağlık hizmeti alamayan)
  4. Ek5- Beyan ve Taahhütname (Sağlık hizmeti alan)
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

  NOT: Ek 4 ve Ek 5 ten size uygun olan sadece birini doldurunuz.
  NOT: Belgeler bilgisayar ortamında (el yazısı ile değil) doldurulmalıdır.
  Belgeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı sitesinden önemli belgeler kısmından temin edebilirsiniz.
 • Hacettepe İşletme 2007 Mezun Öğrencilerimizden Teşekkür /
  Yükle

Akademik Duyurular

 • Tebrikler / 08-07-2014:
  Bölümümüz Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalı Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN 02.07.2014 tarihi itibari ile 2014-2015 dönemi için finans alanında uluslararası düzeyde saygın bir kuruluş olan Multinational Finance Society nin başkanı olarak seçilmiştir.
  Hocamızı tebrik ederiz.
 • Bölümümüzün Başarısı / 08-07-2014:
  18-22 Haziran 2014 tarihinde Gaziantep te düzenlenen
  19. Ulusal Pazarlama Kongresinde bölümünüz hocalarından Yrd. Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş, Yrd. Doç. Dr. Canan Eryiğit, Yrd. Doç. Dr. Pınar Başgöze ve Yrd. Doç. Dr. Beyza Gültekin tarafından hazırlanan Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kategorik Olarak İncelenmesi başlıklı tebliğ Prof. Dr. Mehmet OLUÇ ödülleri kapsamında en iyi 2. tebliğ seçilmiştir.
 • Bölümümüzün Başarısı / :

  6-7 Haziran 2013 te New York ta düzenlenen
  Fifth Annual American Business Research Conference ta
  Öğr. Gör. Dr. Beyza Gültekin ve Özge Erol tarafından hazırlanan
  Adolescents Attitude toward Product Placement and Behavior in the Context of Socialization Agents başlıklı çalışma
  Pazarlama Alanında En İyi Tebliğ Ödülü (Best Paper Award in Marketing) ne layık görülmüştür.
 • Bölümümüzün Başarısı / :

  19-22 Haziran 2013 te Kars ta düzenlenen 18. Ulusal Pazarlama Kongresi nde
  Yrd. Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş,
  Öğr. Gör. Dr. Özge Tayfur ve
  Yrd. Doç. Dr. Canan Eryiğit tarafından hazırlanan
  Müşteri tatmini ve firma itibarının satınalma niyeti üzerindeki etkilerinin analitik bütüncül düşünme tarzları çerçevesinde incelenmesi başlıklı tebliğ,
  en iyi 3. tebliğ seçilmiştir.

Genel Duyurular

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü
06800 Beytepe Ankara