Öğrenci Duyuruları

 • MAN 102-01 Şubesi Öğrencilerinin Dikkatine / 18-04-2014:
  22 Nisan 2014 günü Prof. Dr. Azize Ergeneli kongre için yurtdışında olacağından ders yapılmayacaktır.
 • Öğrencilerin Dikkatine / 15-04-2014:
  www.iibf.hacettepe.edu.tr Fakülte web sayfasında sol menüde yer alan önemli belgeler linki aracılığı ile matbu formlara ulaşılabilmektedir. Sayfada bulunan formlar bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alındıktan sonra ilgili birime iletilmesi gerekmektedir. Formlar el yazısı ile doldurulmayacaktır.
 • Mezun olacak öğrencilerin dikkatine / 14-04-2014
  Yükle
 • MAN 302 MARKETING MANAGEMENT II - 02 ve MAN 412 PROMOTION MANAGEMENT / 14-04-2014:
  MAN 302 MARKETING MANAGEMENT II-02 15.04.2014 tarihinde ve
  MAN 412 PROMOTION MANAGEMENT 15.04.2014 tarihindeki dersler iptal edilmiştir.
 • MAN 302 Marketing Management 01-02 / 14-04-2014:
  MAN 302 Marketing Management 01-02 derslerinin telafi sınavı 18.04.2014 tarihinde saat 09:30 da işletme bölümü (3.kat) 305 nolu sınıfta yapılacaktır.
 • AİT204 ATA.İLK.VE İNK.TAR II (62-01,02) Dersinin Telafi Sınavı / 11-04-2014:
  AİT204 ATA.İLK.VE İNK.TAR II (62-01,02) Dersinin Telafi Sınavı 14,04,2014 Pazartesi günü saat 11:00 de İşletme Bölüm katında (3.kat) 303 nolu sınıfta yapılacaktır.
 • Erasmus Yabancı Dil Sınavı ile Vize Sınavlarının Çakışması / 04-04-2014:
  Erasmus Yabancı Dil Sınavı (yazılı) nedeniyle MAN108 Social Psychology ve AIT204 ATA. İLK. ve İNK. Tar II derslerinin vize sınavına giremeyecek öğrenciler için daha sonra belirlenecek bir tarifte telafi sınavı yapılacaktır.
 • Öğrencilerin Dikkatine / 04-04-2014:
  Sınıf listeleri sınavlardan 10 dakika önce işletme panosu ve sınav sınıf kapılarında asılacaktır.
  Yükle
 • Erasmus yabancı dil (sözlü+yazılı) sınavları hakkında / 04-04-2014:
  Erasmus yabancı dil (sözlü+yazılı) sınavları ile vizeleri çakışan öğrencilerin mutlaka ilgili derslerin hocaları ile görüşmeleri gerekmektedir.
 • MAN206 OPERATIONS RESEARCH I / 02-04-2014:
  MAN206 OPERATIONS RESEARCH I dersi 03,04,2014 perşembe günü saat 13:00 da başlayacaktır.
 • Vize Sınav Programı /
  Yükle
 • Erasmus Yazılı ve Sözlü Sınavına Gireceklerin Dikkatine / :
  YDYO tarafından yapılacak olan Erasmus yazılı ve sözlü sınavına girecek olan öğrencilerin acilen Araş. Gör. Anıl Boz veya Araş. Gör. Yılmaz Yıldız ı görmeleri gerekmektedir.
 • Doktora Programı AKTS Bilgileri - Önemli / :

  Doktora Programı
 • Personel Telefon ve Email Bilgileri /
  Yükle
 • Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Dersi Hakkında /
  Yükle
 • İlköğretim Öğrencileri İçin İngilizce Kitap Toplanması / :

  Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
  İhtiyaç duymadığınız ilköğretim öğrencileri seviyesinde ingilizce kitaplarınızı bölüm sekreterliğine getirmenizi rica ediyoruz.
 • Kullanılmayan Ders Kitaplarının Toplanması / :

  Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
  Kullanılmayan ders kitaplarınızı Doç. Dr. Leyla Özer Hocamıza getirmenizi rica ediyoruz.
 • Tayvan Bursu /
  Yükle
 • MAN 738 Yöneylem Araştırması İleri Konular / :
  MAN 738 Yöneylem Araştırması İleri Konular Bahar Döneminde Açılmayacaktır.
 • MAN 657 Tedarik (Satın Alma) Planlaması / :
  MAN 657 Tedarik (Satın Alma) Planlaması Dersi Bahar Döneminde Açılacaktır.
 • Lisans AKTS Bilgileri-ÖNEMLİ / :
  Lisans AKTS Bilgileri
 • Yüksek Lisans AKTS Bilgileri-ÖNEMLİ / :

  Tezsiz Sayısal Finansman Yüksek Lisans AKTS Bilgileri
  Tezsiz Yüksek Lisans AKTS Bilgileri
  Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans AKTS Bilgileri
  Pazarlama Yüksek Lisans AKTS Bilgileri
  Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı Yüksek Lisans AKTS Bilgileri
  Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans AKTS Bilgileri
  Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış Yüksek Lisans AKTS Bilgileri
 • Hacettepe İşletme 2007 Mezun Öğrencilerimizden Teşekkür /
  Yükle
 • Sınavlarla İlgili Düzenleme ve Hatırlatmalar / :
  ÖNEMLİ DUYURU!!! Öğrencilerimizin final sınavlarıyla ilgili önemli uyarılar ekteki dosyada yer almaktadır. Önemle duyurulur.
  Yükle
 • FEL 110 Felsefeye Giriş / :

  Bölümümüz programında seçmeli ders olarak yer alan, FEL 110 Felsefeye Giriş dersi, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde 02, 04, 06 şubeleriyle Üniversitemiz tüm bölümlerine açıktır.
  Sözkonusu ders bölümlere ayrı ayrı açılmamaktadır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programı / :
  GUNCEL
  Yükle
 • Geleceğe Bakış Konferansı /
  Yükle
 • 2. sınıf öğrencilerinin dikkatine / :
  2. sınıf öğrencileri UNI 201 dersini seçmeleri gerekmektedir. Önemle duyrulur.
 • Erasmus Toplantısı / :
  İşletme Bölümü 2014-2015 öğrenim yılı erasmus öğrenci öğrenim hareketliliğinden hibeli olarak yararlanacak öğrenciler (Güz + 1 Akademik Yıl) için 10 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 10:00 da 305 numaralı sınıfta toplantı yapılacaktır. Katılım zorunludur!
 • Yüksek Lisans Ders Programı / :
  GUNCEL GUNCEL
  MAN626 Uluslararası Pazarlama dersi Cuma günü saat 09:00 alınmıştır.
  Derslikler Eklenmiştir.
  Yükle
 • Doktora Ders Programı / :
  GUNCEL
  Derslikler Eklenmiştir.
  Yükle
 • MAN204 RESEARCH METHODS MANAGEMENT ve MAN208 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (01) / :

  MAN 204 -19 Şubat , MAN 208(01)-20 Şubat ders yapılmayacaktır.
  26 Şubat ta MAN 204 ve 27 Şubat ta MAN 208(01) şubesi saat 10:00 da başlayacaktır.
 • MAN 666 (03) Karar Analizi / :
  20 Şubat 2014 Perşembe günü MAN 666 Karar Analizi 3. şubesi için ders yapılmayacaktır.
 • AIT Şubeler /
  Yükle
 • Bologna Süreci / :

  Bölümümüz lisans programında öğrencilerin mezun olabilmeleri için alması zorunlu olan 80 AKTS toplamında seçmeli ders yükümlülüğü Bologna Süreci kapsamında ders programımızda tanımlanmıştır.
  Öğrenciler, bu derslerin en az %75 ine denk gelen 60 AKTS lik kısmını bölüm içi seçmeli dersler havuzundan, kalan %25 ini oluşturan 20 AKTS lik kısmını ise bölüm içi seçmeli ders havuzu veya bölüm dışı seçmeli derslerden tamamlamalıdır.
  Öğrenciler, yukarıda tanımlanan 60 AKTS lik Bölüm içi seçmeli derslerin 20 AKTS lik kısmını 3.sınıf seçmeli derslerinden, 40 AKTS lik kısmınıise 4.sınıf seçmeli derslerinden almak zorundadır.
 • Son Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine! / :
  Türk Telekom un yeni mezunlara yönelik işe alım programı olan WANTTED projesine katılmak isteyenler bu linkten başvuru yapabilir. Öğrenciler-Proje dahilinde Harvard da 1 haftalık eğitim ve Türk Telekom da çalışma imkanı yakalayacaklardır.
  (NOT: Bölümümüz %100 ingilizce olduğu için başvuru formundaki inglizce sınav notu kısmını boş bırakabilirler).
  www.wantted.com.tr
 • UNİ-201 Ders Programı / :
  2. sınıf öğrencilerinin katılması zorunlu olan UNİ-201 dersinin programı ektedir.
  Yükle
 • ÜNİ 201 Üniversite Yaşamı dersinin saati değişikliği / :

  Pilot uygulama kapsamında İşletme Bölümü ikinci sınıf öğrencileri için zorunlu ders olan ÜNİ 201 Üniversite Yaşamı dersinin saati değişmiştir.
  Programda 15.00-16.45 olarak ilan edilen ders 16.00- 17.45 arasında aynı sınıfta (M13) yapılacaktır.
 • ÜNİ 201 Üniversite Yaşamı Dersinin Sayfası / :
  TIKLAYINIZ
 • ÜNİ 201 Üniversite Yaşamı / :
  www.uni201.hacettepe.edu.tr adresinden duyurulara ve programa ulaşılabilir.
 • ATC Stajyer Öğrenci Eğitimi Duyurusu /
  Yükle
 • Internship Dersi Hakkında / :
  Internship dersi sisteme eklenmiştir.
 • ÜNİ 201 Üniversite Yaşamı Dersi 27/02/2014 Programı için servis duyurusu / :
  ÜNİ 201 dersinin 27/02/2014 tarihindeki Kendi Everest inize Tırmanın başlıklı Nasuh Mahruki söyleşisi için saat 14:30 da fakültenin önünden servis kalkacaktır.
 • Lisans Ders Programı / :
  Bazı dersler de değişiklik yapılmıştır.
  Yükle
 • Internship dersi ile ilgili duyuru /
  Yükle
 • TUBİTAK Burslarıyla JRC Enstitülerinde Araştırma Yapma İmkanı /
  Yükle
 • Europass /
  Yükle
 • TKD 104(69) Türk Dili Dersi Hakkında / :
  5.3.2014 tarihindeki ders iptal edilmiştir.
 • English Conversation Club / :
  Öğrencilerimizin İngilizce konuşma ve anlama becerilerini geliştirmek için her Salı ve Çarşamba saat 16:00-17:00 arasında A1 dersliğinde toplanacak olan İngilizce konuşma kulübümüze tüm öğrencilerimizi bekliyoruz!!

 • wanTTed Genç yetenek programı /
  Yükle
 • MAN 657 Tedarik (Satın Alma) Planlaması / :
  MAN 657 Tedarik (Satın Alma) Planlaması
  26 Mart 2014 günü ders yapılmayacaktır.
 • MAN 412 PROMOTION MANAGEMENT / :
  MAN 412 PROMOTION MANAGEMENT dersi 25 Mart Salı günü Kariyer Karnavalı kapsamında Marka Bir İcat Değil Keşiftir semineri ile Beytepe K salonunda saat 13:00 da başlayacaktır.

Akademik Duyurular

 • Bölümümüzün Başarısı / :

  19-22 Haziran 2013 te Kars ta düzenlenen 18. Ulusal Pazarlama Kongresi nde
  Yrd. Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş,
  Öğr. Gör. Dr. Özge Tayfur ve
  Yrd. Doç. Dr. Canan Eryiğit tarafından hazırlanan
  Müşteri tatmini ve firma itibarının satınalma niyeti üzerindeki etkilerinin analitik bütüncül düşünme tarzları çerçevesinde incelenmesi başlıklı tebliğ,
  en iyi 3. tebliğ seçilmiştir.
 • Bölümümüzün Başarısı / :

  6-7 Haziran 2013 te New York ta düzenlenen
  Fifth Annual American Business Research Conference ta
  Öğr. Gör. Dr. Beyza Gültekin ve Özge Erol tarafından hazırlanan
  Adolescents Attitude toward Product Placement and Behavior in the Context of Socialization Agents başlıklı çalışma
  Pazarlama Alanında En İyi Tebliğ Ödülü (Best Paper Award in Marketing) ne layık görülmüştür.
 • 19. Ulusal Pazarlama Kongresi / :
  18-22 Haziran 2014 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 19. Ulusal Pazarlama Kongresi düzenlenecektir.

Genel Duyurular

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü
06800 Beytepe Ankara