Araş.Gör.Dr. Yılmaz Yıldız

Email:yilmazyildiz@hacettepe.edu.tr
Anabilimdalı:Muhasebe ve Finans

Eğitim Durumu

 • Lisans Bilkent University - Business Information Management, 2004 - 2009
 • Yüksek Lisans Middle East Technical University - Business Administration, 2009 - 2012
 • Doktora Hacettepe University - Business Administration, 2012 - 2016

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Yilmaz Yildiz, Mehmet Baha Karan, Aydin Ozkan, 2019; " Is conservative reporting attractive to foreign institutional investors? Evidence from an emerging market", The European Journal of Finance, [SSCI].
 • Yılmaz Yıldız, 2018; " İhracat Yoğunluğu, Ar-Ge Yatırımları ve Firma Performansı: Türkiye Örneği", Ege Akademik Bakış, Cilt: 18, Sayı: 2, Sayfa: 307-319, [ESCI].
 • Yilmaz Yildiz, Selin Metin Camgöz, 2018; " Brand Equity and Firm Risk: An Empirical Investigation in an Emerging Market", Emerging Markets Finance and Trade, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1, [SSCI].
 • Goknur Buyukkara, Mehmet Baha Karan, Huseyin Temiz, Yilmaz Yildiz, 2018; " Exchange Rate Risk and Corporate Hedging: Evidence from Turkey", Emerging Markets Finance and Trade, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1, [SSCI].
 • Yilmaz Yildiz, Mehmet Baha Karan, 2018; " Momentum or market? Determinants of large stock price changes in an emerging market", Applied Economics, Cilt: 7, Sayı: 51, Sayfa: 731-742, [SSCI].
 • Yilmaz Yildiz, Mehmet Baha Karan, Şeyma Bayrak Salantur, 2017; " An Investigation on Early Voluntary Withdrawals from Individual Retirement Accounts: An Empirical Study on an Emerging Market", The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice , Cilt: 4, Sayı: 42, Sayfa: 732-756, [SSCI].
 • Yilmaz Yildiz, Mehmet Baha Karan, Burak Pirgaip, 2017; " Market reaction to grouping equities in stock markets: An empirical analysis on Borsa Istanbul", Borsa Istanbul Review, Cilt: 4, Sayı: 17, Sayfa: 216-227, [ESCI].
 • Pınar Başgöze, Yilmaz Yildiz, Selin Metin Camgöz, 2016; " Effect of brand value announcements on stock returns: empirical evidence from Turkey", Journal of Business Economics and Management , Cilt: 6, Sayı: 17, Sayfa: 1252-1269, [SSCI].
 • Diğer Dergi

 • Yılmaz Yıldız, 2017; " Yabancı Sermaye ve Hisse Senedi Getiri Oynaklığı: Borsa Istanbul Üzerine Bir İnceleme", İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 9, Sayfa: 17-32, [Other Journal].
 • Leyla Bedelova, Yılmaz Yıldız, Mehmet Baha Karan, 2017; " Aracı Kurum Tavsiyelerinin Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 74, Sayfa: 97-118, [Other Journal].
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL