Prof.Dr. Pınar Bayhan Karapınar

Email:pbayhan@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 139
Anabilimdalı:Örgütsel Davranış
Akademik İlgi Alanları:Örgütsel davranış, İş- aile çatışması, cinsiyet çalışmaları, müzakere

Eğitim Durumu

 • Lisans Bilkent Üniversitesi - İşletme, 1994 - 1999
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme - Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış, 2000 - 2002
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2002 - 2009

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Bayhan Karapinar, P. , Metin Camgöz, S.,Ekmekci, O. T, 2019; " Employee Well-Being, Workaholism, Work-Family Conflict and Spousal Support: A Moderated Mediation Model", Journal of Happiness Studies, [SCI, SSCI].
 • Ekmekci, O. T., Bayhan Karapınar, Camgöz, S.M., Ozmen, A. O., & Guler, B. K., 2018; " Academics’ Responses to Job Insecurity: The Mediating Effect of Job Satisfaction", Higher Education Policy, Sayfa: 1-20, [SCI, SSCI].
 • Coşkuner, S., Coştur, R., Bayhan Karapınar, P., Metin Camgöz, S., Ceylan, S., Demirtaş Zorbaz, S., Aktaş, F., Çiffiliz Kınay, G, 2018; " Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence From a Higher Education Institution", Eurasian Journal of Educational Research,, Sayı: 73, Sayfa: 21-42, [ESCI].
 • KARAPINAR, P. B., CAMGÖZ, S. M., & ERGENELİ, A., 2012; " Banka çalışanları üzerinde Örgütsel Adalet-İş Tatmini İlişkisi: Beş-Faktör kişilik özelliklerinin düzenleyici etkileri", İktisat İşletme ve Finans, Cilt: 8, Sayı: 322, Sayfa: 35-60, [SSCI].
 • Ergeneli, A., Camgoz, S. M., & Karapinar, P. B., 2010; " The relationship between self-efficacy and conflict-handling styles in terms of relative authority positions of the two partie", Social Behavior and Personality: an international journal, Cilt: 1, Sayı: 38, Sayfa: 13-28, [SSCI].
 • Ergeneli, A.,İlsev,A. , Bayhan Karapınar, P., 2010; " Work-Family Conflict and Job Satisfaction Relationship: The Roles of Gender and Interpretive Habits", Gender, Work and Organization, Cilt: 6, Sayı: 17, Sayfa: 679-695, [SSCI].
 • Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • Camgoz, S. M., & Karapinar, P. B., 2011; " Managing job satisfaction: The mediating effect of procedural fairness", International Journal of Business and Social Science, Cilt: 8, Sayı: 2, Sayfa: 234-243, [Other International Indexed Journal].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Tunç,C., Akkaş, H., & KarapınarP. B. , 2020; " Akıllı Telefon Kullanımı–Çalışan İyi Oluş Hali İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Etkisi", JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR REVIEW,, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 31-48, [Ulakbim].
 • Akkaş, H. Bayhan Karapınar, P., 2019; " Algılanan Dağıtımsal ve Prosedürel Adalet- İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde, Kültürel Değerlerin Düzenleyicilik Rolü", İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 11, Sayfa: 1599-1613, [Ulakbim].
 • Bayhan Karapınar, P., İlsev, A. ve Ergeneli, A. , 2006; " İş-Aile ve Aile-İş Çatışmasına Etki Eden Demografik Değişkenler ve Bu Çatışmalar Arasındaki İlişki", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 22, Sayfa: 85-109, [Ulakbim].
 • Bayhan, P. ve Arslan, M. , 2005; " Kadın Yöneticileri Liderlik Tarzlarının Toplumsal Roller Açısından İncelenmesi", H.Ü. İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 23, Sayfa: 99-120, [Ulakbim].

Kitaplar

 • e-İş, e-Devlet, Etik, Arslan, M., Kılıç Akıncı, S., Bayhan Karapınar, P.; Siyasal Kitabevi, 2007, Ankara , ISBN: 978-975-6325-.

Kitap Bölümleri

 • Handbook of Research Methods on the Quality of Working Lives, Reviewing Measurement Instruments in Job Insecurity Research: Perceived Job Insecurity and the Gender Lens , Bayhan Karapınar,P., Metin Camgöz, S., Tayfur Ekmekci, O.; Edward Elgar Publish, 2019, London , ISBN: 978 1 78811 .

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2018 - Tayfur Ekmekci, Ö., Bayhan Karapinar, P., Metin Camgöz, S. , "The Moderating Effect Of Job Satisfaction on Employee Responses To Job Insecurity", European Congress of Psychology (15th),Amsterdam, Hollanda .
 • 2008 - Ergeneli,A. Bayhan Karapınar, P., Metin Camgöz, S. Gültekin, S:, "Academy of World Business Marketing and Management Development (AWBMAMD) ", Academy of World Business Marketing and Management Development (AWBMAMD) ,Rio de Janeiro,Brazi , Oral Presentation, AWBMAMD.
 • 2007 - Azize Ergeneli, Selin Metin CAmgöz, Pınar Bayhan Karapınar, , "XIII. European Congress of Work and Organization Psychology (EAWOP2007), ", XIII. European Congress of Work and Organization Psychology (EAWOP2007), ,Stockholm, Sweeden , Oral Presentation, EAWOP.
 • 2006 - Arslan, M. , Bayhan Karapınar, P., Güney, S. , "Academy World of Business, Marketing and Management Development 2006 Conference", Academy World of Business, Marketing and Management Development 2006 Conference,Paris, France , Oral Presentation, AWBMAMD.
 • 2005 - Nuh, B. A., Ergeneli, A. Bayhan, P. ve Camgöz S: M. , "XII European Congress of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2005)", XII European Congress of Work and Organizational Psychology,İstanbul, Turkey , Oral Presentation, EAWOP.
 • 2003 - Kavak, B. , Bayhan, P., Atakan Ş., "I. Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi", I. Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi,Ankara , Oral Presentation, Hacettepe University.

Projeler

 • Evaluation and Analysis of Financial Risk of Small and Medium Business and Consumer Loans in Turkey, , Görev: Participant, Süresi: 30 mon, Destekleyen Kuruluşlar: The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Başlama Yılı: 2006, Bitiş Yılı: 2008.
 • İş İle Aile Arasındaki Çatışmaların İş Tatmini İle İlişkisi Ve Strese Eğilimli Olma İle Bazı Demografik Değişkenlerin Bu İlişki Üzerindeki Etkileri, Görev: Researcher, Destekleyen Kuruluşlar: H. U. Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Başlama Yılı: 2005, Bitiş Yılı: 2007.
 • Etkileşenler Kuramı Çerçevesinde İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının İşletmecilik Yüksek Lisans Öğrencileri Tarafından Algılanmasına Yönelik Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye , İngiltere ve Norveç Örnekleri, Görev: Researcher, Destekleyen Kuruluşlar: H. U. Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Başlama Yılı: 2004, Bitiş Yılı: 2005.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL