Prof.Dr. Pınar Başgöze

Email:pinaran@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 137
Anabilimdalı:Pazarlama
Akademik İlgi Alanları:Tüketici Davranışları, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Teknolojik Hizmet Kullanımı ve Ürün Satın Alma, Pazarlama Stratejileri, Marka Yönetimi

Eğitim Durumu

 • Lisans Başkent Üniversitesi - İşletme, 1995 - 2000
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme - Pazarlama, 2001 - 2004
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2005 - 2009

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Öznur Özkan Tektaş, Pınar Başgöze, 2017; " Pre-recovery emotions and satisfaction: A moderated mediation model of service recovery and reputation in the banking sector ", European Management Journal, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1-8, [SSCI].
 • ÖZER, L., BASGOZE, P. & KARAHAN, A. , 2017; " The Association between the Perceived Value and Patient Loyalty in Public University Hospitals in Turkey ", Total Quality Management and Business Excellence, DOI:10.1080/14783363.2015.1124723 , Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1, [SSCI].
 • PINAR BASGOZE, YİLMAZ YİLDİZ & SELİN METİN CAMGOZ , 2016; " THE EFFECT OF BRAND VALUE ANNOUNCEMENTS ON STOCK RETURNS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY", Journal of Business Economics and Management , Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1-11, [SSCI].
 • TOSUN, M. U., & BASGOZE, P. , 2015; " The Service Quality Perception in Student Affairs: A Single Institutional Experience.", Hacettepe Unıversıty Journal of Education, Cilt: 3, Sayı: 30, Sayfa: 131-146, [SSCI].
 • Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • BASGÖZE PINAR, 2015; " Integration of Technology Readiness (TR) in to the Technology Acceptance Model (TAM) for M-Shopping", International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 25-36, [Other International Indexed Journal].
 • ÖZER LEYLA, BASGÖZE PINAR , 2014; " Does the Consequences of Overall Service Quality and Transaction Specific Service Quality Differ?", International Journal of Business and Management Review, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 52-65, [Other International Indexed Journal].
 • BASGÖZE PINAR, SAYIN HALIL CEM , 2013; " The Effect of R&D Expenditure (Investments) on Firm Value: Case of Istanbul Stock Exchange ", Journal of Business, Economics and Finance, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 5-12, [Other International Indexed Journal].
 • BASGÖZE PINAR, ÖZER LEYLA , 2012; " Gender Effect on Brand Credibility and Purchase Relation: Does BC Vary Among Different Brands ", International Journal of Arts and Commerce, Cilt: 5, Sayı: 1, Sayfa: 58-69, [Other International Indexed Journal].
 • BASGÖZE PINAR, ÖZER LEYLA , 2012; " Effects of Brand Credibility on Technology Acceptance Model: Adaption of the Model to the Purchase Intention ", International Journal of Humanities and Social Science, Cilt: 20, Sayı: 2, Sayfa: 292-298, [Other International Indexed Journal].
 • BASGÖZE PINAR, ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR , 2012; " Ethical Perceptions and Green Buying Behaviour of Consumers: A Cross-National Explotary Study", Journal of Economics and Behavioral Studies, Cilt: 8, Sayı: 4, Sayfa: 477-488, [Other International Indexed Journal].
 • KAVAK BAHTISEN, ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR, ERYIGIT CANAN, BASGÖZE PINAR, 2010; " Effects of Hedonic-Utilitarian Motives and Lifestyle on Attitudinal-Behavioral Loyalty ", Bogaziçi Üniversitesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 24, Sayfa: 21-40, [Other International Indexed Journal].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Pınar BAŞGÖZE, Kübra İŞKORKUTAN, 2020; " Adalet Algısı Boyutlarının Şikâyet Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, Sayfa: 374-387, [Ulakbim].
 • CananEryiğit, Pınar Başgöze, Öznur Özkan Tektaş, 2019; " Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uyumun Marka Özvarlığı Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, Sayfa: 291-319, [Ulakbim].
 • BASGÖZE PINAR, BAYAR NALAN ASLIHAN , 2015; " Eko Otellerden Hizmet Satın Alımında Kusaklar Arası Farklılasmalar Üzerine Bir Çalısma", Sosyoekonomi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 23, Sayfa: 118-130, [Ulakbim].
 • KAZANCI SERIFE, BASGÖZE PINAR, 2015; " Sosyal Medyanın, Marka Kredibilitesi ve Marka Prestijinin Satın Alma Egilimi Üzerine Etkileri ", A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakülte Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 70, Sayfa: 435-456, [Ulakbim].
 • ÖZER LEYLA,BASGÖZE PINAR, 2005; " Satın Alma Sürecinde Kulaktan Kulaga Iletisim ", Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakülte Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 23, Sayfa: 203-224, [Ulakbim].
 • Diğer Dergi

 • BASGÖZE PINAR,KAZANCI SERIFE, 2014; " Ürün Yerlestirme ve Reklama Iliskin Tutumların, Satın Alma Egilimi ve Marka Imajı Üzerine Etkileri ", Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakülte Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 32, Sayfa: 29-54, [Other Journal].

Kitaplar

 • Marka Yönetimi. , BASGÖZE PINAR; Açıkögretim, 2014, Atatürk Üniversitesi , 1. Baskı., ISBN: 111-1111-11.
 • Business Ethics: Contemporary Global and Regional Issues, BASGÖZE PINAR, ÖZER LEYLA, HAMIDLI VUGAR; Lambert Academic, 2012, Saarbrücken , 1. Baskı., ISBN: 978-3-659-106.

Kitap Bölümleri

 • Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, Dijital Bağımlılıklar: Netlessfobi, Nomofobi ve FoMO, Doç. Dr. Pınar Başgöze; Detay Yayıncılık, 2019, Ankara , ISBN: 978-605-254-143-2.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2015 - BASGÖZE PINAR, BAYAR NALAN ASLIHAN , "Do Consumer Ethical Beliefs Influence the Responsible Tourist Behaviour for Eco Hotel Visit Intention? ", EBEN 28th Annual Conference,İstanbul , Tam Metin, EBEN.
 • 2014 - ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR,ERYIGIT CANAN,BASGÖZE PINAR,GÜLTEKIN BEYZA , "Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kategorik Olarak Incelenmesi ", 19. Ulusal Pazarlama Kongresi,Gaziantep , Tam Metin, Gaziantep Üniversitesi.
 • 2013 - YILMAZEL SEFA EMRE, BASGÖZE PINAR, "Tüketici Satın Alma Davranısını Olumlu ve Olumsuz Yönde Etkileyen Kisisel Satıs Elemanına Iliskin Özellikler: Sigortacılık Sektöründe Kalitatif Bir Çalısma", 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi,Ankara , Tam Metin, Başkent Üniversitesi.
 • 2012 - ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR, BASGÖZE PINAR , "Tüketicilerin Etik Algıları ve Çevreci Satın Alma Davranısları: Ülkelerarası Kesifsel Bir Arastırma ", 17. Ulusal Pazarlama Kongresi,Balıkesir , Genişletilmiş Özet, Balıkesir Üniversitesi.
 • 2007 - BASGÖZE PINAR,ÖZER LEYLA , "Behavioral Consequences of Service Quality: Differentiation of Complaint Behavior Among Quality Dimensions ", 9th International Forum on The Sciences,Madrid , Tam Metin, Madrid Üniversitesi.
 • 2006 - BASGÖZE PINAR, "Kulaktan Kulaga Iletisim ve Geleneksel Reklamın Müsteri Deger Algısı Üzerine Etkilerinin Incelenmesine Yönelik Kesifsel Bir Çalısma. ", 11. Ulusal Pazarlama Kongresi,İzmir , Tam Metin, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Düzenlediği veya Organizasyon Komitesinde Yeraldığı Konferanslar

 • 2013 - 3. Alternatif Pazarlama Arastırmaları Sempozyum, Düzenleme Kurulu, Ankara.
 • 2008 - EBEN Annual Conference, Düzenleme Kurulu, Antalya.

Projeler

 • Hacettepe Üniversitesi Isletme Bölümü Için Etkili Tutundurma Faaliyetlerinin Planlanması ve Uygulanması, Görev: Araştırmacı, Süresi: 1 yıl, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Bilimsel Araştırmalar Birimi, Diğer Destekler: yok, Başlama Yılı: 2015, Bitiş Yılı: 2016, Durumu: Devam ediyor..
 • Ögrenci Islerinin Altyapısını Güçlendirme Projesi, Görev: Araştırmacı, Süresi: 3 yıl, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Bilimsel Araştırmalar Birimi, Diğer Destekler: yok, Başlama Yılı: 2013, Bitiş Yılı: 2016, Durumu: Devam ediyor..
 • 3. Alternatif Pazarlama Arastırmaları Sempozyum, Görev: Araştırmacı, Süresi: 3 ay, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Bilimsel Araştırmalar Birimi, Diğer Destekler: yok, Başlama Yılı: 2013, Bitiş Yılı: 2013, Durumu: Bitti..

Profesyonel İş Deneyimleri

 • [2016] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tanım: Doç..
 • [2016] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörü.
 • [2015] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Yönetim Kurulu, Tanım: Doç. Temsilcisi.
 • [2010] - [2014], Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Tanım: Dr..
 • [2002] - [2010], Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tanım: Araştırma Görevlisi.

Ödüller

 • 19. Ulusal Pazarlama Kongresi ikincilik ödülü, 2014, Kurum: Pazarlama ve Pazarlama Arastırmaları Dernegi, Ödül Tipi: Bildiri.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL