Doç.Dr. Özge Tayfur Ekmekci

Email:otayfur@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 152
WEB Sayfası:http://www.isletme.hacettepe.edu.tr/akademik-personel-detay/Ozge-Tayfur-Ekmekci/id/151
Anabilimdalı:Yönetim ve Organizasyon
Akademik İlgi Alanları:İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt Teorisi, Stratejik İKY. Kadrolama

Eğitim Durumu

 • Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi - İşletme, 1998 - 2002
 • Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, 2003 - 2006
 • Doktora Hacettepe Universitesi - İşletme, 2007 - 2011

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Bayhan Karapinar, P., Metin Camgoz, S., Tayfur Ekmekci, O., 2019; " Employee Wellbeing, Workaholism, Work–Family Conflict and Instrumental Spousal Support: A Moderated Mediation Model", Journal of Happiness Studies, [SSCI].
 • Tayfur Ekmekci, O, Bayhan Karapinar, P., Metin Camgoz,S., Ozmen, A., Kumbul Guler, B., 2018; " Academics’ Responses to Job Insecurity: The Mediating Effect of Job Satisfaction", Higher Education Policy, [SSCI].
 • Aydogmus, C., Camgoz, S. M., Ergeneli, A., & Ekmekci, O. T. , 2018; " Perceptions of transformational leadership and job satisfaction: The roles of personality traits and psychological empowerment", Journal of Management & Organization, Cilt: 1, Sayı: 24, Sayfa: 81-107, [SSCI].
 • BAYHAN KARAPINAR PINAR,METİN CAMGÖZ SELİN,TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE, 2016; " The Mediating Effect of Organizational Trust on the Link between the Areas of Work Life and Emotional Exhaustion", Educational Sciences: Theory & Practice, Cilt: 6, Sayı: 16, Sayfa: 1947-1980, [SSCI].
 • METIN CAMGOZ SELIN, TAYFUR EKMEKCİ OZGE, BAYHAN KARAPINAR PINAR, 2016; " Job Insecurity and Turnover Intentions: Gender Differences and the Mediating Role of Work Engagement", Sex Roles, Cilt: 11, Sayı: 75, Sayfa: 583-598, [SSCI].
 • TAYFUR ÖZGE,BAYHAN KARAPINAR PINAR,METİN CAMGÖZ SELİN , 2013; " The Mediating Effects of Emotional Exhaustion, Cynicism, and Learned Helplessness on Organizational Justice-Turnover Intention Linkage", International Journal of Stress Management, Cilt: 3, Sayı: 20, Sayfa: 193-221, [SSCI].
 • TAYFUR ÖZGE,ARSLAN MAHMUT, 2013; " The role of lack of reciprocity, supervisory support, workload and work–family conflict on exhaustion: Evidence from physicians", Psychology, Health & Medicine, Cilt: 5, Sayı: 18, Sayfa: 564-575, [SCI, SSCI].
 • Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • Tektas, O. O., Eryigit, C., & Ekmekci, O. T. , 2017; " Does Thinking Style Affect the Impacts of Satisfaction and Reputation on Repurchase Intention? A Cross-National Comparison", Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, Cilt: 6, Sayı: 2, Sayfa: 4-24, [Other International Indexed Journal].
 • Camgöz, S. M., Ekmekci, Ö. T., & Karapınar, P. B, 2017; " Örgütsel Sinizmin İş Yükü, Algılanan Adalet ve Kontrol Açısından İncelenmesi.", Journal of Business Research Turk, Cilt: 3, Sayı: 9, Sayfa: 40-59, [Other International Indexed Journal].
 • Cüce Haşim,TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE,GÜNEY SEMRA, 2016; " THE EFFECTS OF COGNITION AND AFFECT BASED TRUST ON ORGANIZATION IDENTIFICATION", Journal of Business, Economics and Finance, Cilt: 1, Sayı: 5, Sayfa: 58-72, [Other International Indexed Journal].
 • Tosunoğlu Hande,TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE , 2016; " LAISSEZ-FAIRE LEADERS AND ORGANIZATIONS: HOW DOES LAISSEZ-FAIRE LEADER ERODE THE TRUST IN ORGANIZATIONS?", Journal of Economics, Finance and Accounting, Cilt: 1, Sayı: 3, Sayfa: 88-99, [Other International Indexed Journal].
 • TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE,ARSLAN MAHMUT, 2015; " Trust or Not Trust: Understanding the Effects of Allocentrism & Idiocentrism on Coworker Trust", Journal of Economics and Behavioral Studies, Cilt: 4, Sayı: 7, Sayfa: 106-121, [Other International Indexed Journal].
 • BAYHAN KARAPINAR PINAR,METİN CAMGÖZ SELİN,TAYFUR ÖZGE, 2014; " Örgütsel Adalet-Öğrenilmiş Çaresizlik İlişkisinde Cinsiyetin Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", METU Studies in Development, Cilt: 1, Sayı: 41, Sayfa: 1-24, [Other International Indexed Journal].
 • TAYFUR ÖZGE, 2013; " Convergence or divergence? : Evaluation of human resource practices in Turkey", Journal of Economics and Behavioral Studies, Cilt: 9, Sayı: 5, Sayfa: 625-638, [Other International Indexed Journal].
 • CÜCE HAŞİM,GÜNEY SEMRA,TAYFUR ÖZGE, 2013; " Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 31, Sayfa: 1-30, [Other International Indexed Journal].
 • TAYFUR ÖZGE,ARSLAN MAHMUT, 2012; " Algılanan İş Yükünün Tükenmişlik Üzerine Etkisi: İş Aile Çatışmasının Aracı Rolü", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 30, Sayfa: 147-172, [Other International Indexed Journal].
 • TAYFUR ÖZGE, 2012; " The Antecedents and Consequences of Learned Helplessness in Work Life", Information Management and Business Review, Cilt: 7, Sayı: 4, Sayfa: 417-427, [Other International Indexed Journal].
 • TAYFUR ÖZGE,ARSLAN MAHMUT, 2012; " The Alleviating Effect of Perceived Supervisory Support on Workload, Work-Family Conflict & Learned Helplessness ", Mediteranean Journal of Social Sciences, Cilt: 6, Sayı: 3, Sayfa: 229-236, [Other International Indexed Journal].
 • TAYFUR OZGE, 2012; " Antecedents of Feedback Seeking Behaviors: Review of the Feedback Seeking Literature", American International Journal of Contemporary Research, Cilt: 6, Sayı: 2, Sayfa: 92-101, [Other International Indexed Journal].
 • Diğer Dergi

 • Tayfur Ekmekci, Özge, 2018; " Türk Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Research On Human Resource Practices At Turkish Banking Sector", İşletme Araştırmaları Dergisi / Journal of Business Research Turk, Cilt: 2, Sayı: 10, Sayfa: 684-719, [Other Journal].
 • Tayfur, Ö. ve Sümer, C., 2009; " The Role of Perceptions on Feedback Seeking Behaviors of Employees", Eleventh Annual International Conference of Global Business Association's Readings Book, [Other Journal].

Kitap Bölümleri

 • Handbook of Research Methods on the Quality of Working Lives, Chapter 4: Reviewing measurement instruments in job insecurity research: perceived job insecurity and the gender lens perspective, Bayhan Karapinar, P., Metin Camgoz, S., Tayfur Ekmekci, O.; Edward Elgar, 2019, , 1. Baskı., ISBN: 9781788118767.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Kitap bölümü: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, ERGENELİ HATİCE AZİZE, İLSEV ARZU, METİN CAMGÖZ SELİN, GÜLER BURCU, BAYHAN KARAPINAR PINAR, TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE, FERENDECİ ÖZGÖDEK MELTEM, ÖZGÖDEK DOĞAN GÖZDE , ATALAY ODABAŞI NURDAN, AKŞİRİN BORLUK NEHİR ; NOBEL, 2016, ANKARA , 2. Baskı.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Kitap Bölümü: İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı), ERGENELİ HATİCE AZİZE, İLSEV ARZU, METİN CAMGÖZ SELİN, GÜLER BURCU, BAYHAN KARAPINAR PINAR, TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE, FERENDECİ ÖZGÖDEK MELTEM, ÖZGÖDEK DOĞAN GÖZDE , ATALAY ODABAŞI NURDAN, AKŞİRİN BORLUK NEHİR ; NOBEL, 2016, Ankara , 2. Baskı.
 • Davranış Bilimleri, Kitap Bölüm adı: Sosyal Etki ve Uyma Davranışı, COŞTUR RECAİ,ÖZKAN CEYLAN ARZU,BEKÇİ BELMA,ışıklı sedat,GÜLÜM İSMAİL VOLKAN,KESER EMRAH,CEYLAN SAVAŞ, ULUÇ SAİT,ÇİFFİLİZ KINAY GONCA,TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE,GÜNEY SEMRA; Siyasal, 2012, ANKARA , 1. Baskı.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2018 - Tayfur Ekmekci, O., Güney S., Öktem M.K., "Örgütsel Stres Faktörlerinin Algılanan İş Stresi Üzerindeki Etkisinde Dönüşümsel Liderliğin Düzenleyici Rolü", Örgütsel Davranış,Isparta , Sözlü, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • 2017 - Tayfur Ekmekci, O., Metin Camgoz, S., Bayhan Karapinar, P., "The moderating effect of job satisfaction on employee responses to job insecurity", European Psychology Congress,Amsterdam , Sözlü Sunum.
 • 2009 - Özge Tayfur; H.Canan Sümer, "The Role Of Goal Orientation on Feedback Seeking Behaviors", 11th European Psychology Congress,Oslo / Norveç , Bildiri.
 • 2009 - Demirel, Hilal, Güney, Semra, Tayfur, Özge, "FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION AND ETHICAL PERCEPTION OF TRAVEL AGENCY EMPLOYEES", 2009 GBATA 11th Annual Congress,Prag , Bildiri.
 • 2008 - Tayfur, Ö.; Sümer, H.Canan, "The Effects of Goal Orientation on Feedback Seeking Motives", XXIX World Psychology Congress,Berlin / Almanya , Sunum.
 • 2006 - Tayfur, Özge, "Türk Çalışanlarında Hedef Yönelimi", XIV Ulusal Psikoloji Kongresi,Ankara , Sözel Sunum.
 • 2006 - Tayfur, Özge; Sümer, H.Canan, "Geribildirim Arama Davranışlarını Belirleyen Faktörler", XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi,Ankara , Poster.

Projeler

 • Almanya'da çalışan Türk işçi ve yöneticilerin iş kültürlerinin Alman mevkidaşlarıyla ve Türkiye'deki işçi ve yöneticilerle karşılaştırılmasına yönelik uluslararası bir alan araştırması, Görev: Project Assistant, Süresi: 3 year, Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, Başlama Yılı: 2007, Bitiş Yılı: 2010.

Profesyonel İş Deneyimleri

 • [2003] - [2005], ODTÜ-İşletme, Research Assistant.

Ödüller

 • Bölüm üçüncüsü, 2002, Kurum: ODTÜ İşletme Bölümü.
 • High Honor Student, 2000, Kurum: ODTÜ .
 • High Honor Student, 2000, Kurum: ODTÜ.
 • High Honor Student, 1999, Kurum: ODTÜ.
 • High Honor Student, 1998, Kurum: ODTÜ .

Üyelikler

 • ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ/METU ALUMNI ASS. Üye.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL