Doç.Dr. Niray Tunçel

Email:niraytuncel@hacettepe.edu.tr
Anabilimdalı:Pazarlama
Akademik İlgi Alanları:Tüketici Davranışı, Tüketici Etiği, Dijital Pazarlama, Paylaşım Ekonomisi, Sürdürülebilir Tüketim, Deneysel Tasarım, KOBİ’ler

Eğitim Durumu

 • Lisans Bilkent Üniversitesi - İşletme, 2003 - 2008
 • Yüksek Lisans Bahçeşehir Üniversitesi - Pazarlama, 2008 - 2011
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2011 - 2016

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Tunçel N., & Özkan Tektaş Ö., 2020; " Intrinsic motivators of collaborative consumption: A study of accommodation rental services", International Journal of Consumer Studies, Sayfa: 1-13, [SSCI, AHCI].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Kavak, B., Tunçel, N., Başoğlu, B., & Çolak, E. , 2019; " Uluslararası Ürün Yaşam Eğrisi Teorisinin Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 24, Sayfa: 435-451, [Ulakbim].
 • Kavak, B., Tunçel, N., Sunaoğlu, Ş. K., & Tektaş, Ö. Ö. , 2019; " Türkiye’deki Yabanci Menşeli Üniversite Tercihinde Kişisel ve Bölgeye Yönelik Faktörlerin Rolü", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 61-83, [Ulakbim].

Kitap Bölümleri

 • Managing Social Media Practices in the Digital Economy, How Does Firm-and User-Generated Content Benefit Firms and Affect Consumers?: A Literature Review, Tunçel N., & Yılmaz N. ; IGI Global, 2020, ABD , 1. Baskı., ISBN: 1799821854.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2020 - Şenli H.T., & Tunçel N. , "The impact of sense of belonging and hospitality culture on the intention to participate in ridesharing: a comparison of Turkey and USA", 32nd EBES Conference,İstanbul , online/virtual presentation, Kadir Has University.

Üyelikler

 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği. .
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL