Prof.Dr. Mustafa Ömer İpçi

Email:ipci@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 129
Anabilimdalı:Muhasebe ve Finans
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü
06800 Beytepe Çankaya/Ankara

Yasal Sorumluluk Reddi
Mobil Tasarım, Uyarlama, Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL