Prof.Dr. Mustafa Ömer İpçi

Email:ipci@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 129
Anabilimdalı:Muhasebe ve Finans
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL