Doç.Dr. Mustafa Çimen

Email:mcimen@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 151
WEB Sayfası:http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mcimen
Anabilimdalı:Sayısal Yöntemler
Akademik İlgi Alanları:Yöneylem Araştırması, Stok, Doğrusal Optimizasyon, Dinamik Programlama, Stokastik Programlama, Kısıt Programlama, Benzetimsel Dinamik Programlama

Eğitim Durumu

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2003 - 2007
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler, 2007 - 2009
 • Doktora Lancaster Üniversitesi - Yönetim Bilimi, 2010 - 2015

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • M. Soysal, M. Çimen, S. Belbağ, 2020; " Pickup and delivery with electric vehicles under stochastic battery depletion", Computers & Industrial Engineering, Sayı: 146, [SCI].
 • M. Soysal, M. Çimen, M. Ömürgönülşen, S. Belbağ, 2019; " Performance Comparison of Two Recent Heuristics for Green Time Dependent Vehicle Routing Problem", International Journal of Business Analytics, Cilt: 6, Sayı: 4, Sayfa: 1-11, [ESCI].
 • M. Soysal, M. Çimen, S. Belbağ, E. Toğrul, 2019; " A Review on Sustainable Inventory Routing", Computers & Industrial Engineering, Sayı: 132, Sayfa: 395-411, [SCI].
 • Mehmet Soysal, Mustafa Çimen, Emrah Demir, 2018; " On the mathematical modeling of green one-to-one pickup and delivery problem with road segmentation", Journal of Cleaner Production, Sayı: 174, Sayfa: 1664-1678, [SCI-E].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Mehmet Soysal, Mustafa Çimen, Sedat Belbağ, 2018; " Sabit Üretim Hazırlık Maliyetinin Süreç Esnekliğinde Stok Optimizasyonuna Etkisi", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 1, Sayfa: 117-139, [Ulakbim].

Kitap Bölümleri

 • Food Supply Chains in Cities, An Approximate Dynamic Programming Approach for a Routing Problem with Simultaneous Pick-Ups and Deliveries in Urban Areas, M. Çimen, Ç. Sel, M. Soysal; Palgrave Macmillan,, 2020,
 • Sustainable Procurement in Supply Chain Operations, A Sustainable Inventory Optimization Problem under Process Flexibility, S. Belbağ, M. Çimen, M. Soysal, A. K. Çelik; Taylor and Francis, 2019, , ISBN: 978.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL