Prof.Dr. Mine Ömürgönülşen

Email:mergun@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 119
WEB Sayfası:http://www.isletme.hacettepe.edu.tr/akademik-personel-detay/Mine-Omurgonulsen/id/117
Anabilimdalı:Üretim Yönetimi
Akademik İlgi Alanları:Üretimde Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Toplam Kalite Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi.
Özgeçmiş:

Eğitim Durumu

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İktisat (İng.), 1995 - 1998
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme , 1998 - 2001
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme , 2001 - 2007

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Hasan Dündar; MehmetSoysal; MineÖmürgönülşen; ArgyrisKanellopoulosc, 2022; " A green dynamic TSP with detailed road gradient dependent fuel consumption estimation", Computers & Industrial Engineering, Sayfa: https://do, [SCI].
 • Hasan Dündar, Mine Ömürgönülşen, Mehmet Soysal , 2021; " A Review on Sustainable Urban Vehicle Routing ", Journal of Cleaner Production , Sayı: 285, Sayfa: 125-144, [SCI-E].
 • Mine Ömürgönülşen, Merve İbiş, Yiğit Kazançoğlu ve Singla Pretty. , 2021; " Cloud Computing a Systematic Literature Review and Future Agenda", Journal of Global Information Management, Cilt: 6, Sayı: 29, Sayfa: Novermber-, [SSCI].
 • Mine Ömürgönülşen, Canan Eryiğit, Öznur Özkan Tektaş ve Mehmet Soysal , 2020; " Enhancing the Quality of a Higher Education Course: The Quality Function Deployment Methodology and Kano Model Integration ", Yükseköğretim Dergisi , Cilt: 3, Sayı: 10, Sayfa: 312-327, [ESCI].
 • Mehmet Soysal, Mustafa Çimen, Mine Ömürgönülşen, Sedat Belbağ, 2019; " Performance Comparison of Two Recent Heuristics for Green Time Dependent Vehicle Routing Problem ", International Journal of Business Analytics , Cilt: 4, Sayı: 6, Sayfa: 1-11, [ESCI].
 • Muhammed Mustafa Izgeç, Tamer Emre, Adnan Sözen and Mine Ömürgönülşen, 2017; " Financial sustainability analysis of renewable energy plant applications ", Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Cilt: 10, Sayı: 12, Sayfa: 895-902, [SCI-E].
 • Ben Clegg, Roya Gholami, Mine Ömürgönülşen, 2013; " Quality Management and Performance Measurement: A Comparison Between the UK and Turkey", Production Planning and Control, Cilt: 12, Sayı: 24, Sayfa: 1015-1031, [SCI-E].
 • Mine Ömürgönülşen, 2009; " A Research on the Measurement of Quality Costs in the Turkish Food Manufacturing Industry ", Total Quality Management and Business Excellence, Cilt: 20, Sayı: 5, Sayfa: 547-562, [SSCI].
 • Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • İsmail Biçer ve Mine Ömürgönülşen , 2019; " Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Tedarik Zinciri Yönetimi Algılarının Belirlenmesi ", Sağlık İdaresi Dergisi , Cilt: 3, Sayı: 22, Sayfa: 599-618, [Other International Indexed Journal].
 • İlknur Sinem Soler, Jerzy Feliks, Mine Ömürgönülşen, 2016; " The Measurement of the Perception of the Relationship between Selection Criteria and Critical Success Factors of Enterprise Resource Planning ", International Journal of Business and Social Science , Cilt: 5, Sayı: 7, Sayfa: 36-47, [Other International Indexed Journal].
 • Mine Ömürgönülşen, Evre Tamer Emre ve Kazım Barş Atıcı , 2016; " Türkiye deki Ruzgar Enerjisi Santrallerinin Goreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Olçumu", H.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Sayfa: 0, [Other International Indexed Journal].
 • Arzu Aypar ve Mine Ömürgönülşen , 2014; " Otelcilik Sektöründe Algılanan Kritik Başarı Faktörlerinin Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) Sisteminin Algılanan Başarısı Üzerindeki Etkileri: Ankara daki İş Otellerinde Bir Araştırma", ABÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt: 10, Sayı: 10, Sayfa: 293-336, [Other International Indexed Journal].
 • Yeliz Sevimli ve Mine Ömürgönülşen , 2013; " İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Algılanmasının Üretim Performansı Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Örnek Olay Çalışması ", H.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2013, Sayfa: 197-228, [Other International Indexed Journal].
 • Mine Ömürgönülşen and Uğur Ömürgönülşen, 2009; " Critical thinking about creative accounting in the face of a recent scandal in the Turkish banking sector", Critical Perspectives on Accounting, Cilt: 20, Sayı: 5, Sayfa: 651-673, [Other International Indexed Journal].
 • Mine Ömürgönülşen and Pelin Sürücü , 2008; " Manufacturing/marketing interface and conflict: an investigation in the Turkish manufacturing industry ", Problems and Perspectives in Management, Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfa: 48-55, [Other International Indexed Journal].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Barış Soyal, Mehmet Soysal ve Mine Ömürgönülşen , 2022; " AR-GE Projelerindeki Kritik Başarı Faktörlerinin Algılanan Proje Performansı Üzerindeki Etkileri: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma- yayına kabul edildi. ", Verimlilik Dergisi , [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Seval Selvi , 2021; " Tedarik Zinciri Yönetiminde Yöneticilerin Dış Kaynak Kullanımı Konusunda Algılarının Değerlendirilmesi: Sağlık Sektörüde Bir Uygulama ", Verimlilik Dergisi , Sayı: 1, Sayfa: 17-34, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Cem Menten , 2021; " Bulanık Topsis Yöntemi ile Ankara İli İçin Olası Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Seçimi ", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Sayfa: 159-175, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen, Bülent Çekiç, İlker Murat Ar , 2020; " Lojistik Firmalarında Endüstri 4.0 Uyum Sürecinde Dikkate Alınacak Faktörlerin Bulanık Dematel Yöntemi ile Değerlendirilmesi ", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (Prof. Dr. Talha Ustasüleyman Özel Sayısı), Sayfa: 167-184, [Ulakbim].
 • Gül Ekşi ve Mine Ömürgönülşen , 2020; " Temiz Üretim Uygulamaları: Antalya Organize Sanayi Bölgesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulayan Firmalar Üzerine Bir Araştırma ", Verimlilik Dergisi, Sayı: 2020, Sayfa: 7-44, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Reyhan Çatman , 2018; " Bir Kamu Kurumunda Değer Akış Haritalama ve Simülasyon Yöntemiyle Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , Cilt: 55, Sayı: 636, Sayfa: 47-70, [Ulakbim].
 • Bülent Çekiç ve Mine Ömürgönülşen , 2017; " Türkiye’de Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimine İlişkin Ampirik Bir Çalışma", Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 113-140, [Ulakbim].
 • Bülent Çekiç ve Mine Ömürgönülşen , 2015; " Türkiye de İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Çalışan Öğretim Üyelerinin Bilimsel Yayın Performansının Türkiye Geneli İle Karşılaştırılması", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , Cilt: 52, Sayı: 601, Sayfa: 59-70, [Ulakbim].
 • Evre Tamer Emre ve Mine Ömürgönülşen , 2013; " Marmara Bölgesi’ndeki Rüzgâr Elektrik Santrallerinin (RES) Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Ölçümü ", Verimlilik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2013, Sayfa: 7-32, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Nilay Şahin , 2012; " Üretimde Altı Sigma Yaklaşımının Üretimde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Bir Uygulaması", Verimlilik Dergisi , Cilt: 4, Sayı: 2012, Sayfa: 7-34, [Ulakbim].
 • Yeliz Sevimli ve Mine Ömürgönülşen , 2010; " Altın Üretiminin Planlanması Açısından Türkiye'de Altın Fiyatının Tahmin Edilmesine İlişkin Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 19, Sayfa: 363-384, [Ulakbim].
 • Mehmet Soysal ve Mine Ömürgönülşen , 2010; " Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama ", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı, Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 128-136, [Ulakbim].
 • Mine Ömürgönülşen ve Leyla Sevim , 2005; " Reddin'in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi'nin Liderlik Literatüründeki Yerinin İrdelenmesi ve Ampirik Bir Araştırma ", Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 91-103, [Ulakbim].
 • Mine Ergün, 2002; " Ekonomik Kriz Dönemlerinde KOBİ Odaklı Pazarlama Stratejileri ", Verimlilik Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2002, Sayfa: 45- 64, [Ulakbim].
 • Diğer Dergi

 • Mine Ömürgönülşen, 2005; " Bir Tutundurma Karması Elemanı Olarak Kişisel Satış Teorik Çerçeve ve Bir Örnek Olay İncelemesi ", Pazarlama Dünyası Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2005, Sayfa: 49-55, [Other Journal].

Kitaplar

 • Kalite Maliyetlerinin Ölçümü: Gıda Sektöründe Bir Araştırma, Mine Ömürgönülşen; Milli Prodükt. Merke, 2008, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 9789754403626.

Kitap Bölümleri

 • Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply Chain Management , The Internet of Things in Supply Chain Management, Volkan ÜNAL, Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Sedat BELBAĞ, Mehmet SOYSAL. ; Taylor&Francis Group, 2020, USA , 1. Baskı., ISBN: 13: 978-0-3673-4003-.
 • Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları , Üretimde Dijital Dönüşüm, Mine Ömürgönülşen ; Detay Yayıncılık , 2019, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-605-254-143-2.
 • Business Ethics: Contemporary and Regional Issues Editors: Simon Robinson and Mahmut Arslan , Linking Ethics into Manufacturing Process Through Total Quality Management, Mine Ömürgönülşen and Mahmut Arslan; Lap Lambert Academic, 2012, Saarbrücken , 1. Baskı., ISBN: 978-3-659-106.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2021 - Hasan Dündar ve Mine Ömürgönülşen , "Sürdürülebilir Biyokütle Enerji Tedarik Zinciri Yönetimindeki Engeller", International Engineering and Technology Management Summit 2021– ETMS2021,çevrim içi , tebliğ iie, İstanbul TekniK Üniversitesi .
 • 2019 - Mine Ömürgönülşen ve Nisan Salebci, "Tıbbi Cihaz Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada Endüstri 4.0 Farkındalık Ölçümü ", Engineering Management and Technology Summit ,İstanbul , tebliğ ile, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi .
 • 2018 - Hasan DÜNDAR, Mehmet SOYSAL, Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, "Sürdürülebilir Araç Rotalama için bir Literatür Taraması", Yöneylem Araştıması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 2018,Eskişehir , tebliğ ile, Anadolu Üniversitesi .
 • 2016 - Bülent Çekiç ve Mine Ömürgönülşen , "Türk Üniversitelerinin İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi (ÜİY) Dersinde Kullanılan Öğretim ve Ders Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma", 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu ,İstanbul , tebliğ ile, İstanbul Teknik Üniversitesi .
 • 2016 - Mehmet Soysal, Mustafa Çimen, Mine Ömürgönülşen, Sedat Belbağ, "A Comparison of Two Heuristics for Time Dependent Vehicle Routing Problem", 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu ,İstanbul , tebliğ ile, İstanbul Teknik Üniversitesi .
 • 2015 - Bülent Çekiç ve Mine Ömürgönülşen , "Lisans Düzeyinde Üretim/İşlemler Yönetimi Ders Kitaplarının Görsel İçerik Analizi", 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu ,İzmir , tebliğ ile , Ege Üniversitesi .
 • 2014 - Mine Ömürgönülşen ve Bülent Çekiç , "Türkiye’de İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Araştırma Alanlarının Yönü", 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu ,İstanbul , tebliğ ile, Bahçeşehir Üniversitesi .
 • 2013 - Mine Ömürgönülşen ve Bülent Çekiç , "Türkiye’de İşletme Bölümlerinde Lisans Düzeyi Üretim/İşlemler Yönetimi Öğretiminde Mevcut Durum, Sorun Alanları ve Gelişme Potansiyeli", 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu,Sakarya , tebliğ, Sakarya Üniversitesi.
 • 2009 - Mine Ömürgönülşen, Mehmet Soysal, Nilay Şahin, Türkan Coşkun , "Tersine Tedairk Zinciri Yönetimi ve Türkiye'de Gazlı İçecek Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firma Üzerinde Örnek İnceleme ", Üretim Araştırmaları Sempozyumu,Eskişehir , tebliğ ile, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • 2008 - Mine Ömürgönülşen and Mahmut Arslan, "Linking Ethics into Manufacturing Process Through Total Quality Management (TQM) ", European Business Ethics Network 21st Annual Conference,Antalya, Turkey , paper presentation, Hacettepe University- European Business Ethics Network.
 • 2007 - Mine Ömürgönülşen, "A Research on the Measurement of Quality Costs in the Turkish Food Manufacturing Industry ", The 12th International Conference on Quality and Productivity Research ,Haifa, Israel , paper presentation, University of Haifa .
 • 2006 - Mine Ömürgönülşen, Aydın Öztan ve Ülkü Şişik , ""Geleneksel Kalite Maliyet Modeli" ve "Kalite Merkezli Öğrenme Modeli Açısından Gıda Sektöründe Kalite Maliyetlerinin Analizi: İki Örnek Olay İncelemesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, s. 365-378. ", VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu ,İstanbul , tebliğ ile, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • 2005 - Mine Ömürgönülşen, Aydın Öztan ve Kadir Halkman , "Gıda Sanayiinde HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points- Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) Uygulamalarının İsrafın Önlenmesi Üzerindeki Etkisi: Merko A.Ş. Örneği’", İsrafı Önleme Sempozyumu ,Ankara , tebliğ, Başkent Üniversitesi .
 • 2003 - Mine Ergün Ömürgönülşen, "“Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Ahlaki Yönü”, September 17-19 2003, Ankara: Hacettepe University, Research Centre for Business&Profesional Ethics, 344-355.", 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey,Ankara , tebliğ, Hacettepe Üniversitesi.

Projeler

 • The reorganization project of the Department of Health, Sports and Culture of Hacettepe University , Görev: Project Analysist, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe University , Başlama Yılı: 2000, Bitiş Yılı: 2001, Durumu: finished..

Ödüller

 • Research Grant, 2009, Kurum: Aston Business School, Birmingham, UK, Ödül Tipi: Short-term visiting scholar.
 • Erasmus, 2005, Kurum: Europan Union , Ödül Tipi: Erasmus student at the University of Leipzig.
 • İhsan Doğramacı Başarı Ödülü- Fakülte İkinciliği , 1998, Kurum: Hacettepe Üniversitesi .
 • Bölüm İkinciliği , 1998, Kurum: Hacettepe Üniversitesi .

Üyelikler

 • Türkiye Üretim Araştırmaları Derneği. üye.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL