Prof.Dr. Canan Eryiğit

Email:canand@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 145
Anabilimdalı:Pazarlama
Akademik İlgi Alanları:Uluslararası Pazarlama, Rekabet Analizi, Pazarlama modelleri
Özgeçmiş:

Eğitim Durumu

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 1997 - 2002
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2002 - 2005
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2005 - 2009

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Canan Eryiğit, Mehmet Eryiğit, 2019; " The Effect of Sponsorship Announcements on Stock Returns of Sponsees", International Journal of Sport Finance, [SSCI].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Canan ERYİĞİT, Zeynep EREN, 2020; " Mağaza Kişiliği ve Öz Benlik Uyumunun Mağaza Sadakati Üzerindeki Etkileri", Beykoz Akademi , [Ulakbim].
 • Gence Erdağı & Canan Eryiğit, 2020; " LÜKS DEĞER ALGISININ CİNSİYETE GÖRE FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 13, [Ulakbim].
 • ERÇIN YURCU MELIS,ERYIGIT CANAN, 2019; " Tüketici Düsmanlıgının Boyutlarının ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi: Nitel Bir Arastırma", Ekonomik ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, [Ulakbim].
 • ERYIGIT CANAN,BASGÖZE PINAR,ÖZKAN TEKTAS ÖZNUR, 2019; " Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uyumun Marka Özvarlıgı Üzerindeki Dogrudan ve Dolaylı Etkileri: Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün Incelenmesi", Tüketici ve Tüketim Arastırmaları Dergisi, [Ulakbim].

Kitaplar

 • Pazarlamada Etik , Öznur Özkan Tektaş, Pınar Başgöze, Canan Eryiğit; Detay, 2020,

Kitap Bölümleri

 • Dijital İşletmecilik Uygulamaları , Dijital Çağda Müşteri İlişkileri Yönetimi, Canan Eryiğit; , 2019,
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL