Doç.Dr. Burak Pirgaip

Email:burakpirgaip@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 128
WEB Sayfası:http://www.isletme.hacettepe.edu.tr/akademik-personel-detay/Burak-Pirgaip/id/218
Anabilimdalı:Muhasebe ve Finans
Akademik İlgi Alanları:Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, İslami Finans, Kurumsal Yönetim, Finansal Muhasebe, Uluslararası Muhasebe, Denetim ve Değerleme Standartları, Ekonometrik Analiz
Özgeçmiş:

Eğitim Durumu

 • Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi - İşletme, 1997 - 2001
 • Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi - Muhasebe-Finansman, 2004 - 2008
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2009 - 2014
 • Yüksek Lisans University of Hull - Hull University Business School, 2013 - 2014
 • Yüksek Lisans University of Salford - Financial Services Management, 2013 - 2015

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Pirgaip, B. and Uysal, A., 2023; " The Impact of Non-Performing Loan Sales on the Stock Market: The Role of Corporate Governance in an Emerging Market", Borsa Istanbul Review, [SSCI].
 • Pirgaip, B., Bayrakdar, S. and Kaya, M.V. , 2023; " The role of government spending within the environmental Kuznets curve framework: evidence from G7 countries", Environmental Science and Pollution Research, [SCI].
 • Pirgaip, B. and Uysal A., 2022; " Does the Trading Volume of Asset Management Companies` Bonds Contain Information on Non-performing Loans?  ", Borsa Istanbul Review, Cilt: 22, Sayı: 3, Sayfa: 426-440, [SSCI].
 • Aktürk, E., Karan, M.B. and Pirgaip, B., 2022; " Is the Effect of Dividend Policy on the Volatility of Stock Prices Stable: An Empirical Study on European Countries?", Spanish Journal of Finance and Accounting, Cilt: 51, Sayı: 4, Sayfa: 484-504, [SSCI].
 • Pirgaip, B., Ertugrul, H.M. and Ulussever, T., 2021; " Is Portfolio Diversification Possible in Integrated Markets? Evidence from South Eastern Europe", Research in International Business and Finance, Cilt: 56, [SSCI].
 • Ertugrul, H.M. and Pirgaip, B, 2021; " The nexus between construction investment and economic development: evidence from MENA countries", Construction Management and Economics, Cilt: 39, Sayı: 11, Sayfa: 932-947, [ESCI].
 • Pirgaip, B. Arslan-Ayaydın, Ö. and Karan, M.B., 2021; " Do Sukuk Provide Diversification Benefits to Conventional Bond Investors? Evidence from Turkey", Global Finance Journal, Cilt: 50, [ESCI].
 • Pirgaip, B., 2021; " Pan(dem)ic Reactions in Turkish Stock Market: Evidence from share repurchases", Eurasian Economic Review, Cilt: 11, Sayı: 2, Sayfa: 381-402, [ESCI].
 • Pirgaip, B. and Akyüz, M.B., 2020; " To Be Rated or To Be Indexed: Corporate Governance Rating Experience in Borsa Istanbul ", Istanbul Business Research, Cilt: 49, Sayı: 2, Sayfa: 273-302, [ESCI].
 • Pirgaip, B. and Dinçergök, B., 2020; " Economic Policy Uncertainty, Energy Consumption and Carbon Emissions in G7 Countries: evidence from a panel Granger causality analysis", Environmental Science and Pollution Research (Q2), Cilt: 27, Sayı: 24, Sayfa: 30050-3006, [SCI-E].
 • Pirgaip, B. and Dinçergök, B., 2019; " Share Repurchases Under Uncertainty: U.S. Evidence", Finance Research Letters (Q1), Cilt: 30, Sayfa: 130-138, [SSCI].
 • Pirgaip, B. and Hepsen, A., 2018; " Loan-to-value policy: evidence from Turkish dual banking system", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management (Q4), Cilt: 11, Sayı: 4, Sayfa: 631-649, [SSCI].
 • Pirgaip, B., 2017; " Derecelendirme Notu Değişikliklerinin Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’na Etkileri", Ege Akademik Bakış, Cilt: 17, Sayı: 3, Sayfa: 351-368, [ESCI].
 • Yıldız, Y., Karan, M.B. and Pirgaip, B., 2017; " Market Reaction to Grouping Equities in Stock Markets: An Empirical Analysis on Borsa Istanbul", Borsa Istanbul Review (Q2), Cilt: 17, Sayı: 4, Sayfa: 216-227, [SSCI].
 • Pirgaip, Ç. Z., Ömürgönülşen, U. and Pirgaip, B., 2015; " Mahalli İdarelerin Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Modeli", Maliye Dergisi, Cilt: 168, Sayfa: 24-30, [ESCI].
 • Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • Pirgaip, B. and Taşdemir, A., 2017; " Derivative Use of Turkish Investment Funds During The 2008-09 Financial Crisis", Asian Economic and Financial Review, Cilt: 7, Sayı: 1, Sayfa: 1-14, [Other International Indexed Journal].
 • Pirgaip, B. and Karacaer, S., 2017; " Why Do Firms Repurchase Their Stocks? Evidence from an Emerging Market", Eurasian Journal of Business and Management, Cilt: 5, Sayı: 3, Sayfa: 26-34, [Other International Indexed Journal].
 • Pirgaip, B., 2016; " Do Derivative Instruments Play a Role in Performance Theory? The Turkish Closed-End Funds Case", Applied Economics and Finance, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 136-145, [Other International Indexed Journal].
 • Pirgaip, B. and Karacaer,S. , 2015; " Short-Term Price Effects of Stock Repurchases in Turkish Capital Markets", International Journal of Economics and Finance, Cilt: 7, Sayı: 12, Sayfa: 29-43, [Other International Indexed Journal].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Pirgaip, B., Gür, E. and Can, S., 2021; " Türk İlaç Sektöründe AR-GE Harcamalarının Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile Finansmanı ", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, Sayfa: 941-958, [Ulakbim].
 • Karacaer Ulusoy, M. and Pirgaip, B., 2019; " The Causal Relationship between Economic Policy Uncertainty and Stock Market Returns", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, Sayfa: 2239-2251, [Ulakbim].
 • Dinçergök, B. and Pirgaip, B., 2019; " Birleşme ve Devralma Duyurularının Alıcı Firma Hisse Performansına Kısa ve Uzun Dönemli Etkileri ", 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 4, Sayfa: 1685-1706, [Ulakbim].
 • Dinçergök, B. and Pirgaip, B., 2018; " Kâr Payı Dağıtımı ve Nakit Akışı Belirsizliği İlişkisi: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama", İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 4, Sayfa: 422-442, [Ulakbim].
 • Pirgaip, B., 2016; " Türkiye’de Altın ve Altına Dayalı Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Performans Analizi", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 53, Sayı: 619, Sayfa: 9-23, [Ulakbim].
 • Pirgaip, B. and Karacaer, S., 2015; " Borsa Şirketlerinin Pay Geri Alım İşlemlerine Yönelik TMS/TFRS Uygulamaları", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt: 66, Sayfa: 105-128, [Ulakbim].
 • Diğer Dergi

 • Pirgaip, B. and Kanca, Ö. F., 2012; " Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İçin Bir Finansman Önerisi: Kira Sertifikaları", Sermaye Piyasası Dergisi, Sayı: 9, Sayfa: 69-73, [Other Journal].
 • Pirgaip, B., 2011; " Konut Finansmanı Sisteminde Yeni Bir Ürün: İpotekli Emeklilik Kredileri (Reverse Mortgage)", Sermaye Piyasası Dergisi, Sayı: 6, Sayfa: 40-44, [Other Journal].
 • Pirgaip, B. , 2010; " Yatırım Ortaklıklarının Kendi Paylarını Geri Satın Alması İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi", Sermaye Piyasası Dergisi, Sayı: 1, Sayfa: 47-53, [Other Journal].
 • Sayar, A.R. Z. and Pirgaip, B., 2005; " Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Geçmiş Yıl Zararlarının Yeri", Yaklaşım Dergisi, Cilt: 151, Sayı: 13, Sayfa: 34-38, [Other Journal].
 • Pirgaip, B., 2003; " Türk Sermaye Piyasasında Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum, Makale", SPK Meslek Personeli Derneği Dergisi, Sayı: 10, [Other Journal].

Kitaplar

 • Gayrimenkul Değerleme Esasları, Pirgaip, B.; Sermaye Piyasası Lis, 2018, İstanbul
 • Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Fonları: Portföy Yönetimi, Değerleme ve Finansal Raporlama Uygulamaları, Pirgaip, B.; Gazi Kitabevi, 2016, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-605-344-4.
 • Pay Geri Alımları: Finans Teorisi ve Şirketler Hukuku Boyutları, Pirgaip, B.; Scala Yayıncılık, 2015, İstanbul , 1. Baskı., ISBN: 978-605-4650-.
 • Parmalat Olayının Gösterdikleri: IOSCO Tarafından Benimsenen Yol Haritası ve SPK, Pirgaip, B.; SPK Araştırma Raporu, 2005, Ankara
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartlarının Uluslararası Denetim Standartları ile Harmonizasyonu, Pirgaip, B.; SPK Yeterlik Etütü, 2004, Ankara

Kitap Bölümleri

 • A dan Z ye Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansı, Maliyet Yaklaşımı: Kuram ve Uygulama Örnekleri (p. 277-308), Pirgaip, B.; Seçkin Yayıncılık, 2021, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-9-750-26404-7.
 • A dan Z ye Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansı, Uluslararası Değerleme Standartları Işığında Gayrimenkul Değerleme Raporu, Pirgaip, B. ve Coşkun, Y.; Seçkin Yayıncılık, 2021, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-9-750-26404-7.
 • Research in Finance - Essays in Financial Economics Vol. 35, The Impact of US Dollar Index on Emerging Stock Markets: A Simultaneous Granger Causality and Rolling Correlation Analysis (p. 145-154), Ilalan, D. ve Pirgaip, B.; Emerald Publishing L, 2019, , ISBN: 978-1-78973-390-7.
 • Blockchain Economics and Financial Market Innovation, Bitcoin Market Price Analysis and an Empirical Comparison with Main Currencies, Commodities, Securities and Altcoins (p. 141-166), Pirgaip, B., Dinçergök, B. and Haşlak, Ş.; Springer , 2019, , ISBN: 978-3-030-25274-8.
 • Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan, Cilt. 2, Konut Finansmanı Sisteminde Menkul Kıymetleştirme İşlemlerine İlişkin Temel Muhasebe Esasları (p. 509-539), Pirgaip, B.; SPK Yayınları, 2007, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-9944-359-11-5.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2023 - Burak Pirgaip, "Do Green Bonds Improve the Stock and Environmental Performance of Energy Firms? International Evidence", 29th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business ,Barcelona/Spain , Konuk Konuşmacı, RSEP.
 • 2019 - Dinçergök, B. and Pirgaip, B., "Bitcoin Market Price Analysis and an Empirical Comparison With Main Currencies, Commodities, Securities, and Altcoins", 23. Uluslararası Finans Sempozyumu,Manavgat/ANTALYA , Tebliğ Sunumu, Finans Bilim Platformu.
 • 2019 - Dinçergök, B. and Pirgaip, B., "Acquirer Returns in the Context of Corporate Governance: Evidence from an Emerging Market", 4th International Conference on Banking and Finance Perspectives (ICBFP),Famagusta/K.K.T.C. , Tebliğ Sunumu, Eastern Mediterranean University.
 • 2019 - Pirgaip, B., "To be Rated or To be Indexed: Corporate Governance Rating Experience in an Emerging Market", 13th RSEP International Conference on Business, Economics & Finance,İstanbul , Tebliğ Sunumu, RSEP.
 • 2019 - Dinçergök, B. and Pirgaip, B., "The Causality Between Economic Policy Uncertainty and Energy Consumption and Carbon Emissions", 7th Multinational Energy and Value Conference,Ankara , Tebliğ Sunumu, Center for Energy and Value Issues.
 • 2018 - Pirgaip, B. and Karacaer Ulusoy, M., "Economic Policy Uncertainty and Stock Market Returns: Evidence from Granger Causality for Developed and Emerging Countries", 25th EBES Conference,Berlin/ALMANYA , Tebliğ Sunumu, Eurasia Business and Economics Society .
 • 2018 - Pirgaip, B. and Hepsen, A., "Loan-to-value policy: evidence from Turkish dual banking system", 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi,Ankara , Tebliğ Sunumu, Başkent Üniversitesi.
 • 2017 - Pirgaip, B. and Hepsen, A., "Loan-to-value policy: evidence from Turkish dual banking system", ISEFE 2017,İstanbul , Tebliğ Sunumu, ISEFE.
 • 2017 - Pirgaip, B., "The Causal Relationship Between Stock Markets and Policy Uncertainty in OECD Countries", 5th RSEP Social Sciences Conference,Barcelona/İSPANYA , Tebliğ Sunumu, RSEP.
 • 2017 - Pirgaip, B. and Karacaer, S., "Why Do Firms Repurchase Their Stocks? Evidence from an Emerging Market", 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society,Ankara , Tebliğ Sunumu, Sosyoekonomi Society.
 • 2017 - Pirgaip, B. and Karacaer, S., "Why do Firms Repurchase their Stocks? Evidence from an Emerging Market", The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives,Famagusta/K.K.T.C. , Tebliğ Sunumu, Eastern Mediterranean University.
 • 2016 - Pirgaip, B. and Karacaer, S., "Why Do Firms Repurchase Their Stocks? Evidence from an Emerging Market", IFABS 2016,Barcelona/İSPANYA , Tebliğ Sunumu, International Finance and Banking Society.
 • 2015 - Yildiz, Y., Karan M.B., and Pirgaip, B., "New Evidence for Stock Groupings: An Empirical Analysis on Borsa İstanbul", 2nd Internationa Borsa İstanbul Finance and Economics Conference,İstanbul , Tebliğ Sunumu, Borsa İstanbul.
 • 2015 - Yildiz, Y., Karan, M.B., and Pirgaip, B., "Price and Volume Effects Associated with Changes in Group Composition of Borsa Istanbul", 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society,Halkidiki/YUNANİSTAN , Tebliğ Sunumu, Multinational Finance Society.

Projeler

 • İSEDAK Üye Ülkeleri için Gayrimenkul Değerler Borsası Projesi , Görev: Proje Koordinatörü, Süresi: 6 ay, Destekleyen Kuruluşlar: SPK-İSEDAK, Başlama Yılı: 2019, Bitiş Yılı: 2019, Durumu: Tamamlandı..
 • Girişimcilik Sertifika Programı , Görev: Proje Eğitmeni, Süresi: 3 ay, Destekleyen Kuruluşlar: TÜBITAK, Başlama Yılı: 2016, Bitiş Yılı: 2016, Durumu: Tamamlandı..

Profesyonel İş Deneyimleri

 • [2019] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tanım: Doç. Dr. (Tam Zamanlı).
 • [2019] - [Devam Ediyor], Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu, Bilirkişi, Tanım: Sermaye Piyasası.
 • [2018] - [Devam Ediyor], Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Doç. Dr., Tanım: Finans.
 • [2018] - [2019], İzmir Ekonomi Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Tanım: Doç.Dr. (Yarı Zamanlı).
 • [2016] - [2018], Çankaya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tanım: Dr. Öğr. Üyesi (Tam Zamanlı).
 • [2016] - [2016], Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Tanım: Yarı Zamanlı.
 • [2015] - [2016], Çankaya Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Tanım: Yarı Zamanlı.
 • [2014] - [2016], Sermaye Piyasası Kurulu, Başuzman, Tanım: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi.
 • [2006] - [2014], Sermaye Piyasası Kurulu, Uzman, Tanım: Kurumsal Yatırımcılar Dairesi.
 • [2005] - [2006], Sermaye Piyasası Kurulu, Uzman, Tanım: Uluslararası İlişkiler Grubu.
 • [2003] - [2005], Sermaye Piyasası Kurulu, Genel Sekreterya, Tanım: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu.
 • [2001] - [2005], Sermaye Piyasası Kurulu, Uzman Yrd./ Uzman, Tanım: Muhasebe Standartları Dairesi .

Ödüller

 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2019, Kurum: TÜBİTAK.
 • Bloomberg Market Concepts Sertifikası, 2018, Kurum: Bloomberg Institute.
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Lisansı (SMMM), 2015, Kurum: TÜRMOB.
 • Jean Monnet Araştırma Bursu, 2013, Kurum: Avrupa Birliği .
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı, 2012, Kurum: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş..
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı, 2012, Kurum: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş..
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, 2012, Kurum: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans, 2012, Kurum: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş..
 • Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, 2012, Kurum: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş..
 • Türev Araçlar Lisansı, 2012, Kurum: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş..

Üyelikler

 • Jean Monnet Bursiyerler Derneği. Üye.
 • ODTÜ Mezunlar Derneği. Üye.
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği. Üye.
 • Finans Derneği. Üye.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL