Dr.Öğr.Üyesi Bülent Çekiç

Email:bulentc@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 121
WEB Sayfası:https://www.researchgate.net/profile/Bulent_Cekic
Anabilimdalı:Üretim Yönetimi
Akademik İlgi Alanları:Üretim Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Karar Analizi, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

Eğitim Durumu

 • Lisans ODTÜ - Maden Mühendisliği, 1995 - 2002
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler, 2002 - 2006
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2006 - 2012

Makaleler

  Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • Cekic, Bulent, 2020; " The behavioral investigation of industry 4.0 concept: a research on Twitter", The Central European Review of Economics and Management, Cilt: 4, Sayı: 2, Sayfa: 91-105, [Other International Indexed Journal].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Mine Ömürgönülşen, Bülent Çekiç, and İlker Murat Ar, 2020; " LOJİSTİK FİRMALARINDA ENDÜSTRİ 4.0 UYUM SÜRECİNDE DİKKATE ALINACAK FAKTÖRLERİN BULANIK DEMATEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayfa: 167-184, [Ulakbim].
 • Çekiç, Bülent, Cem Menten, and Kazım Barış Atıcı, 2020; " TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE ÜRÜNLER BAZINDA ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ", Verimlilik Dergisi, Sayı: 1, Sayfa: 117-141, [Ulakbim].
 • Çekiç, Bülent, and Mine Ömürgönülşen, 2017; " ÜRKİYE’DE ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA", Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 113-140, [Ulakbim].
 • Bülent Çekiç and Mine Ömürgönülşen, 2015; " Türkiye’de İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Çalışan Öğretim Üyelerinin Bilimsel Yayın Performansının Türkiye Geneli İle Karşılaştırılması", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 52, Sayı: 601, Sayfa: 59-70, [Ulakbim].
 • Bülent ÇEKİÇ, 2015; " Tedarik Zincirlerinde Durağan Olmayan Talep Altında Çok Kademeli Stok Kontrol Yönetimi İçin Bir Stokastik Programlama Yaklaşımı", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 1, Sayfa: 45-77, [Ulakbim].
 • Bülent ÇEKİÇ, 2015; " Ameliyathanelerin Çizelgelenmesi, Bir Karışık Tamsayılı Programlama Yaklaşımı", Verimlilik Dergisi, Cilt: 2015, Sayı: 2, Sayfa: 7-28, [Ulakbim].

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2018 - Aydin Ulucan, Eren Miski Aydin, Bulent Cekic, "An Integer Programming Based Scheduling of University Wide Orientation Course Activities", EURO 2018 - 29th European Conference on Operational Research,Valencia, Spain , EURO – the European Association of Operational Research Society, SEIO – the Spanish Statistics and Operations Research Society, UV – Universitat de València, UPV – Universitat Politècnica de València and ADEIT – Fundació Universitat Empresa.
 • 2018 - Bulent Cekic, Cem Menten, Kazim Baris Atici, "The Techical Efficiency of Turkish Crop Production: A Comparison of Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis", EURO 2018 - 29th European Conference on Operational Research,Valencia, Spain , EURO – the European Association of Operational Research Society, SEIO – the Spanish Statistics and Operations Research Society, UV – Universitat de València, UPV – Universitat Politècnica de València and ADEIT – Fundació Universitat Empresa.
 • 2014 - Bülent ÇEKİÇ, "A Mixed Integer Programming Approach for Allocation of Surgery Blocks to Operating Rooms", OR56 Annual Conference,London, UK , Presentation, The OR Society .
 • 2014 - Bülent ÇEKİÇ, "Scheduling of Operating Room Activities with a Balanced Distribution of Surgical Services", INFORMS ANNUAL MEETING 2014,San Francisco, California, USA , Presentation, The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS).
 • 2014 - Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN ve Bülent ÇEKİÇ, "Türkiye’de İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Araştırma Alanlarının Yönü", 14. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (ÜAS 2014),İstanbul, Türkiye , Tam Metin Bildiri, Bahçeşehir Üniversitesi.
 • 2013 - Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN ve Bülent ÇEKİÇ, "Türkiye’de İşletme Bölümlerinde Lisans Düzeyi Üretim/İşlemler Yönetimi Öğretiminde Mevcut Durum, Sorun Alanları ve Gelişme Potansiyeli", 13. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (ÜAS 2013),Sakarya, Türkiye , Tam Metin Bildiri, Sakarya Üniversitesi & Marmara Üniversitesi.
 • 2013 - Bülent ÇEKİÇ, "A Stochastic Programming Approach For Multi-Echelon Inventory Control Management", 26TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH (EURO-INFORMS),Italy , Presentation, Sapienza University of Rome.

Düzenlediği veya Organizasyon Komitesinde Yeraldığı Konferanslar

 • 2008 - 2nd INTERNATIONAL CREDIT RISK AND RATING CONFERENCE, Hacettepe University, Organizing Committee, Ankara, Turkey.
 • 2007 - 1st INTERNATIONAL CREDIT RISK AND RATING CONFERENCE, Hacettepe University, Organizing Committee, Ankara, Turkey.
 • 2005 - 21st EBEN Annual Conference, Hacettepe University, Organizing Committee, Antalya, Turkey.

Projeler

 • ÖĞRENCİ İŞLERİNİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME Projesi, Görev: Araştırmacı, Süresi: 2 yıl, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Başlama Yılı: 2013, Bitiş Yılı: 2015, Durumu: Devam Ediyor..
 • Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi (e-Performans Bütçe) Projesi, Görev: Araştırmacı, Süresi: 4 yıl, Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 2013, Durumu: Bitti..

Profesyonel İş Deneyimleri

 • [2012] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Dr..
 • [2012] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Bologna Birim Koordinatör Yrd., Tanım: Bologna Süreci Uyum Çalışmaları.
 • [2002] - [2012], Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi.

Ödüller

 • The Erasmus Programme, Research Fellow, Universität Leipzig, Germany , 2009, Kurum: European Union via Hacettepe University, Ödül Tipi: Grant (for 7 Months).

Üyelikler

 • INFORMS. Member.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL