Doç.Dr. Beyza Gültekin

Email:beyza@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 115
Anabilimdalı:Pazarlama
Akademik İlgi Alanları:Pazarlama, Pazarlama Kanalları, Perakende Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)

Eğitim Durumu

 • Lisans Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 1995 - 2000
 • Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi - Pazarlama, 2001 - 2004
 • Doktora Hacettepe Üniversitesi - İşletme, 2004 - 2010

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Gultekin, B., 2018; " Influence of the love of money and morality on intention to purchase counterfeit apparel", Social Behavior and Personality, Cilt: 9, Sayı: 46, Sayfa: 1421-1436, [SSCI].
 • Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • ÖZER LEYLA,KEMENT ÜZEYİR,GÜLTEKİN BEYZA, 2015; " Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyeti", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 33, Sayfa: 59-85, [Other International Indexed Journal].
 • TURGUT MERVE ÜLKÜ,GÜLTEKİN BEYZA, 2015; " The Critical Role of Brand Love in Clothing Brands", Journal of Business, Economics & Finance, Cilt: 1, Sayı: 4, Sayfa: 126-152, [Other International Indexed Journal].
 • ÖZER LEYLA,GÜLTEKİN BEYZA,AYDIN SİNEM, 2015; " Türkçe ve Yabancı Dilde Marka İsmi Kullanılmasının Algılanan Kalite ve Satın Alma İsteğine Etkisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sosyoekonomi/article/view/5000113403", Sosyoekonomi, Cilt: 24, Sayı: 24, Sayfa: 131-142, [Other International Indexed Journal].
 • UZ NAZLI NUR,GÜLTEKİN BEYZA, 2015; " Yöre Dışı Alışverişin Tüketiciler Açısından İncelenmesi", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 7, Sayfa: 41-85, [Other International Indexed Journal].
 • ÖZER LEYLA,GÜLTEKİN BEYZA, 2015; " Pre and post purchase stage in impulse buying The role of mood and satisfaction", Journal of Retailing and Consumer Services, Cilt: 22, Sayı: 22, Sayfa: 71-76, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,EROL ÖZGE, 2014; " Ergenlerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutum ve Yerleştirilen Ürünlere Yönelik Davranışların Sosyalleşme Araçları ile Açıklanması", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 32, Sayfa: 113-141, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,TURGUT MERVE ÜLKÜ, 2013; " The Role of Brand Loyalty Customer and Brand Related Cues in the Gas Station Industry in Turkey http://www.ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol._2_No._11/3.pdf", International Journal of Arts and Commerce, Cilt: 11, Sayı: 2, Sayfa: 29-40, [Other International Indexed Journal].
 • Leyla Özer, Bahar Gözde Burul, Beyza Gültekin, 2013; " Bankacılık Sektöründe Müşteri Değerinin Marka Algıları ve Müşteri Sadakati Çerçevesinde İncelenmesi ", Sosyoekonomi, Cilt: 19, Sayı: 19, Sayfa: 295-314, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,DE JUAN VIGARAY MARIA D,ESPINOSA SEQUI ANA, 2013; " Location Orientation of Organic Stores in Low Demand Areas A Case Study of a Niche Market http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/26606/1/2013_Gultekin,_DeJuan_Espinosa_.pdf ", Information Management and Business Review, Cilt: 1, Sayı: 5, Sayfa: 20-27, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,ÖZER LEYLA, 2012; " The Influence of Hedonic Motives and Browsing on Impulse Buying", Journal of Economics and Behavioral Studies , Cilt: 3, Sayı: 4, Sayfa: 180-189, [Other International Indexed Journal].
 • Gültekin, B. Özer, L., 2012; " Store image s influence on perceived quality of store brands and store brand purchasing behavior", Mediterranean Journal of Social Sciences , Cilt: 6, Sayı: 3, Sayfa: 189, [Other International Indexed Journal].
 • GÜLTEKİN BEYZA,ÖZER LEYLA, 2005; " Tüketici Bakış Açısından Mağaza İmajı Boyutlarının Belirlenmesi", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, Sayfa: 88-116, [Other International Indexed Journal].

Kitaplar

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi, Beyza Gültekin, Üzeyir Kement; Nobel Akademik Yayın, 2018, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-605-320-9.

Kitap Bölümleri

 • Marka Yönetimi (Ed. Sezer Korkmaz), Marka Sadakati, Beyza Gültekin; Atatürk Üniversitesi, 2020, , 2. Baskı.
 • Adım Adım Dış Ticaret. Ed. İbrahim Halil Ekşi, Bölüm 7. Uluslararası Teslim Şekilleri. Gültekin, Beyza ; Nobel, 2017, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 9786053206798.
 • Türkiyede Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi (1955-2015). Ed. Muazzez Babacan, Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Analizi. Özkan Tektaş, O., Eryiğit. C., Başgöze, P., Gültekin, B. ; Beta, 2016, İstanbul , 1. Baskı., ISBN: 6053335801.
 • The Global Business Handbook The Eight Dimensions of International Management; Edited by David Newlands and Mark J. Hooper. , Chapter 18: Retail merchandising and sales promotions. Mayo de Juan Vigaray and Beyza Gültekin ; Gower, 2009, , ISBN: 978-0-566-087.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2015 - GÜLTEKİN BEYZA,ÖZER LEYLA,ŞEN KÜPELİ TUĞBA,ATAK AHAT ÖZGE, "The Role of Ethical Beliefs in Justice Perceptions in the Service Recovery", EBEN 28th Annual Conference,İstanbul , Oral Presentation, EBEN.
 • 2015 - UZ NAZLI NUR,GÜLTEKİN BEYZA, "Yöre Dışı Alışverişin Tüketiciler Açısından İncelenmesi Kentsel Yöre Dışı Alışverişe Yönelik Bir Uygulama", 20. Ulusal Pazarlama Kongresi,Eskişehir , Sözlü Sunum, UPK.
 • 2014 - Ö. Özkan Tektaş, C. Eryiğit, P. Başgöze ve B. Gültekin, ""Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kategorik Olarak İncelenmesi"", 19. Ulusal Pazarlama Kongresi,Gaziantep , Sözlü Sunum, Ulusal Pazarlama Kongresi.
 • 2013 - GÜLTEKİN BEYZA,EROL ÖZGE, "Adolescents Attitude toward Product Placement and Behavior in the Context of Socialization Agents", Fifth Annual American Business Research Conference,New York , Oral Presentation, World Business Institute.
 • 2010 - GÜLTEKİN BEYZA,ESPINOSA SEQUI ANA,DE JUAN VIGARAY MARIA D, "Location Orientation of Organic Stores in Low Demand Areas A Case Study of a Niche Market", he European Institute of Retailing and Service Studies ,İstanbul , Oral Presentation, EIRASS.
 • 2008 - GÜLTEKİN BEYZA,ÖZER LEYLA, "The effect of store image on consumers store brand purchase frequency and perceived quality of store brands the Turkish case", 7th International Congress Marketing Trends,Venice, Italy , Oral Presentation, International Congress Marketing Trends.
 • 2006 - Gültekin Beyza, Chumpitaz Ruben, Kavak Bahtisen, Ozer Leyla, Swaen Valerie , "The effect of store image dimensions on the perceived quality of store brands ", 35th EMAC Conference,Athens, Greece , Poster Presentation.

Düzenlediği veya Organizasyon Komitesinde Yeraldığı Konferanslar

 • 2013 - 3. Alternatif Pazarlama Arastırmaları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ankara.

Projeler

 • Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü İçin Etkili Tutundurma Faaliyetlerinin Planlanması ve Uygulanması, Görev: Araştırmacı, Süresi: 1 yıl, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi, Başlama Yılı: 2015, Bitiş Yılı: 2016, Durumu: Tamamlandı..

Profesyonel İş Deneyimleri

 • [2016] - [Devam Ediyor], Hacettepe University, Assoc. Prof..
 • [2013] - [2016], Hacettepe University, Assis. Prof..
 • [2010] - [2013], Hacettepe University, Instructor.
 • [2001] - [2010], Hacettepe University, Research Assistant.

Ödüller

 • Best Paper Award, 2013, Kurum: World Business Institute, New York, USA.
 • Erasmus Exchange Student, 2005, Kurum: European Union, Ödül Tipi: Erasmus Student, IESEG, Lille, France.

Üyelikler

İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL