Prof.Dr. Azize Ergeneli

Email:ergeneli@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 87 00 / 148
WEB Sayfası:http://www.isletme.hacettepe.edu.tr/akademik-personel-detay/Azize-Ergeneli/id/98
Anabilimdalı:Örgütsel Davranış
Akademik İlgi Alanları:Liderlik, işletme etiği, kadın çalışmaları, kariyer yönetimi, müzakere, insan kaynakları

Eğitim Durumu

 • Lisans Gazi Üniversitesi - İşletme, 1976 - 1980
 • Yüksek Lisans Boğaziçi Üniversitesi - İşletme, 1981 - 1983
 • Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi - Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri, 1983 - 1985
 • Doktora Gazi Üniversitesi - İşletme, 1987 - 1992

Makaleler

  SCI, SSCI, AHCI, SCI-E, ESCI İndeksli Dergi

 • Tina Shabsough, Anıl Boz Semerci ve Azize Ergeneli, 2020; " Women`s entrepreneurial intention: The role of sticky floor perception and social networking", The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, [ESCI].
 • Ceren Aydoğmuş, Selin Metin Camgöz, Azize Ergeneli ve Özge Tayfur Ekmekçi, 2018; " Perceptions of transformational leadership and job satisfaction: The roles of personality traits and psychological empowerment", Journal of Management and Organization, Cilt: 1, Sayı: 24, Sayfa: 81-107, [SSCI].
 • Ergeneli,A., Camgöz, S.M. and Karapınar, P.B., 2010; " The Relationship Between Self-Efficacy and Conflict-Handling Styles in terms of Relative Authority Positions of the Two Parties", Socia Behavior and Personality: An International Journal, Cilt: 38, Sayı: 1, Sayfa: 13-28, [SSCI].
 • Ergeneli, A.,İlsev,A. , Bayhan Karapınar, P., 2010; " Work-Family Conflict and Job Satisfaction Relationship: The Roles of Gender and Interpretive Habits", Gender, Work and Organization, Cilt: 17, Sayı: 6, Sayfa: 679-695, [SSCI].
 • Ergeneli, A., Sağlam Arı, G. ve Metin, S., 2007; " Psychological Empowerment: Its Relationship to Cognition and Affect-Based Trust in Immediate Managers and Some Demographic Factors", Journal of Business Research , Cilt: 1, Sayı: 60, Sayfa: 2007, [SSCI].
 • Ergeneli,A., Gohar, R. and Temirbekova,Z., 2007; " Transformational Leadership: Its Relationship to Culture Value Dimensions", International Journal of Intercultural Relations, Sayı: 31, Sayfa: 703-724, [SSCI].
 • Ergeneli, A., Sağlam Arı,G. and Metin, S., 2006; " Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers", Journal Of Business Research, Sayı: 60, Sayfa: 41-49, [SSCI].
 • Ergeneli, A., Arıkan, S., 2002; " Gender Differences in Ethical Perceptions of Salespeople: An Empirical Examination in Turkey ", Journal of Business Ethics, Sayı: 40, Sayfa: 247-260, [SSCI].
 • Diğer Uluslararası İndeksli Dergi

 • Gültekin, S., Karapınar, P.B., Camgöz, S.M. and Ergeneli, A., 2011; " Do Stages of Moral Development Matter in the Preference of Conflict Handling Styles with Peers?", International Journal of Humanities and Social Science, Cilt: 7, Sayı: 1, Sayfa: 223-230, [Other International Indexed Journal].
 • Özerol, H., Camgöz, S.M. ,Karan, M.B. and Ergeneli, A., 2011; " Determining the Performance of Individual Investors: The Predictive Roles of Demographic Variables and Trading Strategies", International Journal of Business and Social Science, Cilt: 2, Sayı: 18, Sayfa: 86-92, [Other International Indexed Journal].
 • Albaş, S.E. and Ergeneli, A., 2011; " Role of Cultural Variables in the Relation Between Leader's Empowering Behavior and Employee's Psychoogical Empowerment Perception", International Journal of Business and Management Studies, Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 149-159, [Other International Indexed Journal].
 • Bitmiş, G.M. and Ergeneli, A. , 2011; " Contingency Approach to Strategic Management: a test of the Mediating Effect of Leader Member Exchange on the Relationship Between Psychological Empowerment and Job Satisfaction in 21st Century Workplace", Journal of Global Strategic Management, Cilt: 5, Sayı: 2, Sayfa: 90-100, [Other International Indexed Journal].
 • Ergeneli, A., Karapınar, P.B. and Camgöz S.M., 2011; " The Effect of Assertiveness on Conflict Handling Styles", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 69-93, [Other International Indexed Journal].
 • Özer, L., Ergeneli,A. ve Karan, M.B., 2006; " Risk and Return Perception and the Invetsment Prefernces of Investors and Specialists Evidence from en Emerging Market"", Eurasian Review of Economics and Finance, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 10-20, [Other International Indexed Journal].
 • Ergeneli, A., 2005; " A Cross cultural Comparison of Ethical Behavior in Business Related Dilemmas: A Comparison Among Turkish, Egyptian, Kyrghiz and Kazakh Marketing Employees", Problems and Perspectives in Management, Sayı: 2, Sayfa: 135-147, [Other International Indexed Journal].
 • Ulusal İndeksli Dergi

 • Süreyya Ece, Azize Ergeneli, 2019; " Mikro kredi kullanan ve kullanmayan kadınların girişimci kişilik özellikleri: Şırnak örneği", Business and Economics Research Journal, Cilt: 2, Sayı: 10, Sayfa: 435-450, [Ulakbim].
 • Sezgi Sözber, Azize Ergeneli, 2019; " Dışsal prestijin iş becerikliliğinin ve kişi-örgüt uyumunun iş-aile çatışması ile ilişkisi", İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 11, Sayfa: 3404-3420, [Ulakbim].
 • Diğer Dergi

 • F. Gamze Bozkurt, Azize Ergeneli, Hülya Bakırtaş, Süreyya Ece, 2019; " Doğa merkezli bakış açısı ile çevreci sosyal sorumluluk projeleri olan işletmelere yönelim arasında çevreci davranışın aracı etkisi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 11, Sayfa: 411-420, [Other Journal].
 • Aydogmus, Ceren, Azize Ergeneli, and Selin Metin Camgoz, 2015; " The role of psychological empowerment on the relationship between personality and job satisfaction", Research Journal of Business and Management , Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 251-276, [Other Journal].
 • Bitmiş, M. Gökhan, and Azize Ergeneli. , 2015; " How psychological capital influences burnout: the mediating role of job insecurity", Procedia-Social and Behavioral Sciences , Cilt: 1, Sayı: 207, Sayfa: 363-368, [Other Journal].
 • Bitmiş, M. Gökhan, and Azize Ergeneli, 2014; " Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity", Procedia-Social and Behavioral Sciences , Cilt: 1, Sayı: 150, Sayfa: 1090-1094, [Other Journal].
 • ERGENELİ, Azize, and Ceren AKÇAMETE, 2014; " "Bankacilikta Cam Tavan: Kadin Ve Erkeklerin Kadin Çalişanlar Ve Kadinlarin Üst Yönetime Yükseltilmelerine Yönelik Tutumlari", Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, , Cilt: 2, Sayı: 22, Sayfa: 85-102, [Other Journal].
 • Karapinar, Pınar BAYHAN, Selin METİN Camgöz, and Azize Ergeneli̇, 2013; " Organizational Justice-Job Satisfaction Relationship: The Moderating Effects of Big-Five Personality Traits in Banking Employees", Iktisat Isletme ve Finans , Cilt: 322, Sayı: 28, Sayfa: 35-60, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. ve Temirbekova, J., 2006; " Ülkelere Göre İşe İlişkin Değerlerin İncelenmesi:Tekstil Sektöründe Kazak, Rus ve Türk Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Sayfa: 121-143, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. ve Arı, G., , 2005; " Krizde İşten Çıkarmaların Banka Yöneticileri Üzerine Etkileri: Örgütsel Bağlılık, Güven ve Güçlendirme Algıları", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , Cilt: 1, Sayı: 60, Sayfa: 121-148, [Other Journal].
 • Ergeneli, A., 2005; " The Moral Codes of Salespeople and Their Relation to Ethical Perception: An Empirical Examination in Turkey", Boğaziçi Journal, Cilt: 1, Sayı: 19, Sayfa: 1-15, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. ve Arı, G., 2005; " Küçülmenin İşletmede Kalan Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi", Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 147, Sayfa: 37-47, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. ve Temirbekova, J., 2005; " Ülkelere Göre İş Değerlerinin İncelenmesi: Kazak, Rus ve Türk Çalışanlarına Yönelik bir Araştırma", G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, Sayfa: 121-144, [Other Journal].
 • Bayhan Karapınar, P., İlsev, A. ve Ergeneli, A., 2004; " İş-Aile ve Aile-İş Çatışmasına Etki Eden Demografik Değişkenler ve bu çatışmalar arasındaki ilişki", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 22, Sayfa: 85-109, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. ve Özkaya, S, 2004; " ISO 9000 Belgesi olan Örgütlerde Çalışanların Kurumsallaşmaya İlişkin Algıları", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 37, Sayfa: 181-195, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. ve Akçamete, C., 2004; " Bankacılıkta Cam Tavan: Kadın ve Erkeklerin Kadın Çalışanlar ve Kadınların Üst Yönetime Yükseltilmelerine Yönelik Tutumları ", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 22, Sayfa: 85-109, [Other Journal].
 • Ergeneli, A, 2004; " Örgütlerde Iraksak Düşünme Gereği ve Yaratıcılık Eğitimi ", Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 146, Sayfa: 78-90, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. ve Alsırt, A. B., 2003; " Proje Yöneticilerinin Çatışmalara Karşı Kullandıkları Yaklaşımlar: Matriks Örgütte Bir Uygulama ", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 58, Sayfa: 90-104, [Other Journal].
 • Arı, G. ve Ergeneli, A., 2003; " Psikolojik Güçlendirme Algısı ve Bazı Demografik Değişkenlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 21, Sayfa: 129-149, [Other Journal].
 • Ergeneli, Azize, Sığındı, T., 2002; " Satış Elemanı Müşteri arasında Etik Yargı Farklılığı ve Birbirlerinin Yargılarına İlişkin Beklentileri", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 20, Sayfa: 115-139, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. , Sevin, S. K., 2002; " Kültürlerarası İş Değerleri Etkileşimi Japon, Kanadalı, ve Türk Ortaklı Şirketlerde Karşılaştırmalı Bir Çalışma", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 20, Sayfa: 37-57, [Other Journal].
 • Ergeneli, A., Eryiğit, M., 2001; " Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara'da Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 19, Sayfa: 159-178, [Other Journal].
 • Ergeneli, A., Arslan, Ö., 2001; " Banka Yöneticilerinin Risk Algısını Etkileyen Faktörler", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 19, Sayfa: 39-55, [Other Journal].
 • Ergeneli, A., 1997; " Business Ethics: Future Managers' Ethical Thinking Profile", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 15, Sayfa: 71-84, [Other Journal].
 • Ergeneli, A. Karan, M. B., 1997; " Strese Eğilimli Olmak Bakımından Bazı Bilişsel Alışkanlıklar ile İş Performansı İlişkisi: A tipi Yatırım Fonu Yöneticilerine Yönelik Bir Çalışma", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 30, Sayfa: 131-156, [Other Journal].
 • Karan, M. B. , Ergeneli A., 1996; " Yatırım Fonu Yöneticilerini Birbirlerinden Farklılaştıran iş Stersi ile ilgili Bazı Değişkenlerin Kümeleme Analizi ile Değerlendirilmesi", İşletme ve Finans, Sayfa: 95-116, [Other Journal].

Kitaplar

 • Türkiye de sosyal bilimlerde güncel tartışmalarda kadını, Editörler Azize Ergeneli ve Berrin Koyuncu Lorasdağı; Nobel, 2020, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-625-402-3.
 • Örgütsel Davranış: Örgüt ve Birey, Azize Ergeneli; Nobel, 2017, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-605-320-8.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Azize Ergeneli, Arzu İlsev, Selin Metin Camgöz, Burcu Kümbül Güler, Pınar Bayhan Karapınar, Özge Tayfur Ekmekci, Meltem Ferendeci Özgödek, Doğan Gözde Özgödek, Nurdan Atalay Odabaşı, Nehir Akşirin Borluk; Nobel, 2016, Ankara , 2. Baskı., ISBN: 978-605-133-8.
 • Örgüt ve İnsan, Ergeneli, A. ; Hacettepe Üniversite, 2006, Ankara

Kitap Bölümleri

 • Türkiye de sosyal bilimlerde güncel tartışmalarda kadın, Kadının sosyo ekonomik durumu ve mikro kredi uygulaması, Süreyya Ece ve Azize Ergeneli; Nobel, 2020, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-625-402-343-9.
 • Türkiye de sosyal bilimlerde güncel tartışmalarda kadın, Girişimcilikte iş ağları ve kadın girişimciler, Anıl Boz Semerci ve Azize Ergeneli; Nobel, 2020, Ankara , 1. Baskı., ISBN: 978-625-402-343-9.
 • Advances in sociology research, Culture universal aspects of transformational leadership a study on six culturally different non westwern countries, Azize Ergeneli, Zhanar Temirbekova, Raheel Gohar; Nova science publish, 2012, New York , 1. Baskı., ISBN: 978-1-61324-515-6.
 • Diversity, Conflict and Leadership: Current Topics in Management, Relationship between the big five personality and the financial performance of fund managers, Selin Metin Camgöz, Mehmet Baha Karan ve Azize Ergeneli ; Transaction publishe, 2011, New Jersey, A.B.D. , 1. Baskı., ISBN: 978-1-4128-4266-2.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2008 - Metin Camgoz, S., Karan, M.B. & Ergeneli, A., "The Utility of Personality Factors and Risk Tolerance in Predicting Financial Performance of Fund Managers in Turkey", 15th Annual Conference of the Multinational Finance Society,Orlando /USA , Oral presentation.
 • 2008 - Azize Ergeneli, Pınar Bayhan Karapınar, Selin Metin Camgöz ve Selma Gültekin, "The relationship between the stages of moral development and conflict handling Styles ", Academy of World Business Marketing and Management Development (AWBMAMD) Conference,Rio de Janeiro/Brazi , Oral Presentation, AWBMAMD.
 • 2007 - Ergeneli, A., Bayhan Karapınar,P.& Metin Camgoz, S., "The Relation of Self-Efficacy and Assertiveness with Conflict Handling Styles: An Examination in a Textile Industry", XIII. European Congress of Work and Organization Psychology ,Stockholm/Sweden , Oral Presentation, EAWOP.
 • 2006 - Latova, N., Ergeneli,A., Latov,Y. ve Temirbekova, J. , "IV International Conference on Problems in Economics and Institutional Theory", IV International Conference on Problems in Economics and Institutional Theory,Donetsk, Ukrayna .
 • 2005 - Nuh, B. A., Ergeneli, A. Bayhan, P. ,Camgöz S. M, "XII European Congress of Work and Organizational Psychology", XII European Congress of Work and Organizational Psychology,İstanbul .
 • 2005 - Özer, L., Ergeneli,A., Karan, M.B. , "XII. Annual Conference of the Multinational Finance Society", XII. Annual Conference of the Multinational Finance Society,Atina, Yunanistan .
 • 2003 - Ergeneli, A. , İbrahimoğlu, N., "I.Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi", I.Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi,Ankara, Türkiye .
 • 2003 - Ergeneli, A. ve Mert, İ.S, "I.Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi", I.Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi,Ankara, Türkiye .

Projeler

 • İş İle Aile Arasındaki Çatışmaların İş Tatmini İle İlişkisi Ve Strese Eğilimli Olma İle Bazı Demografik Değişkenlerin Bu İlişki Üzerindeki Etkileri, Görev: Proje Yürütücüsü, Destekleyen Kuruluşlar: H. U. Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Başlama Yılı: 2005, Bitiş Yılı: 2007.
İçerik Tasarım & Kodlama
Öğr. Gör. Özgür TUĞRUL