İşletme Bölümü WEB Sayfasına Hoşgeldiniz

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine, İşletme alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri veren programlar sunmaktadır. İşletme Bölümümüzün amacı kamu ve özel sektörde yönetici konumunda çalışabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda İşletme bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Bölümümüze, her yıl LYS sınav sonuçlarına göre TM-1 puan türünde başarı sıralaması ilk 50.000’de olan 118 yeni öğrenci katılmaktadır. Lisans programımızda öğretim dili İngilizce olduğundan, öğrencilerimizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçmeleri, geçememeleri durumunda bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri zorunludur.

Öğrencilerimiz, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar. Bölüm programları, aynı zamanda, öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Duyurular

Modern Diller Birimi Tarafından Verilen Ortak Zorunlu-Seçmeli Dil Dersleri Bütünleme Sınav Takvimi / 22-06-2018
Yükle

Yaz Okulu Ders Alma Kuralları ve Ücretleri Hakkında / 13-06-2018
Yükle

Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri / 29-05-2018:
Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tarihi Saati ve Yeri
1 Haziran Saat 10:00 Toplantı Odası

Sınav Kuralları ve İlgili Duyurular / 28-05-2018:

  • Sınava girişlerde öğrencilerin üniversiteden almış oldukları kimlik belgelerini yanında bulundurmaları ve sınav esnasında görevlilerin talepleri halinde göstermeleri gerekmektedir. Öğrenci kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
  • Sınavlarda herhangi bir sebeple cep telefonu kullanımı yasaktır. Cep telefonları sınav başlamadan kapatılmalı ve sınav süresince kapalı kalmalıdır. Cep telefonunun açık olduğu tespit edilen öğrenciler, telefonu kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın kopya çekmeye teşebbüs etmiş sayılacak ve ilgili işlem yapılacaktır.
  • Sınav düzenini bozan, sınavda kopya çeken veya teşebbüste bulunan öğrenciler hakkında sınav görevlilerinin her türlü tutanak tutma ve işleme koyma yetkisi vardır.
  • Sınav düzenini oluşturmakla ilgili her konuda sınav görevlileri yetkilidir. Öğrenciler, sınav görevlilerinin talimatlarına uymak zorundadır.
  • Her öğrenci sınavdan önce İşletme Bölümü ilan panosuna asılacak ve İşletme Bölümü web sayfasında ilan edilecek olan sınav salonu listesinde isminin olduğu, rastsal olarak belirlenmiş sınıf ve yerde sınava girecektir. İzinsiz olarak isminin bulunmadığı yerde sınava girmeye çalışan öğrenci sınav düzenini ihlal etmiş sayılır.
  • Öğrencilerin sınav kâğıtlarına ad, soyad ve numara gibi bilgilerini tükenmez kalemle yazmaları zorunludur.
  • Sınavlarla ilgili istek, eleştiri, öneri ve şikâyetlerinizi mcimen@hacettepe.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

2017-2018 Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılacak Dersler / 23-05-2018:
2017-2018 Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılacak Dersler:

Dersin Kodu- Adı:
MAN 308 Database Management Systems Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Eğitim Dili: İngilizce
MAN 307 Business Programming Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Eğitim Dili: İngilizce
MAN 435 Business Process Management Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Eğitim Dili: İngilizce
MAN 109 Matematics For Business I Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Eğitim Dili: İngilizce
MAN 110 Matematics For Business II Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Eğitim Dili: İngilizce
MAN 306 Production and Operarions Management I Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Eğitim Dili: İngilizce
MAN 405 Supply Chain Management Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Eğitim Dili: İngilizce
İYB 331 Genel İşletme (Şube 1)(Bütün Bölümlere açıktır.) Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi:5 Eğitim Dili: Türkçe

İlişik Kesme Formu Hk. / 23-05-2018:
Mezuniyet işlemleri için ilişik kesme formu Arş. Gör. Leyla Boy dan temin edilebilir.

Final Programında Değişiklik / 18-05-2018:
Final Programında güncellemeler yapılmıştır. Lütfen kontrol ediniz.

Staj dersi alan öğrencilerin dikkatine! / 16-05-2018:
Staj raporunun ve performans değerlendirme formunun 28.05.2018 – 01.06.2018 tarihleri arasında Arş. Gör. Ergül Toğrul a imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. Performans değerlendirme formu ve staj raporunun her bir sayfası firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Sigortası üniversite tarafından karşılanmamış olan öğrencilerin sigortalarının karşılandığına dair belge de sunmaları gerekmektedir.

Yöneylem Proje Pazarı / 14-05-2018:
14.05.2018 Salı günü saat 14:00-17:00 saatleri arasında Tuğrul Çubukçu Fuaye alanında lisans öğrencilerimiz projeleri için poster sunumları yapacaklardır.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl sunumu "proje pazarı" konseptiyle gerçekleştireceğiz. Sunuma katılan gruplar için hocalarımızın ve öğrenciler oy kullanabilecekler.

Yarın saat 14:00 ten itibaren aşağıdaki linkten veya fuaye alanındaki QR Code u kullanarak oy kullanabileceksiniz.

Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.

MAN208-01 şubesi ve MAN212 derslerinin telafi sınavları / 14-05-2018:
MAN208-01 şubesi ve MAN212 derslerinin vizelerinin telafi sınavları bu derslerin final sınavları ile birlikte yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü
06800 Beytepe Ankara