İşletme Bölümü WEB Sayfasına Hoşgeldiniz

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine, İşletme alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri veren programlar sunmaktadır. İşletme Bölümümüzün amacı kamu ve özel sektörde yönetici konumunda çalışabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda İşletme bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Bölümümüze, her yıl LYS sınav sonuçlarına göre TM-1 puan türünde başarı sıralaması ilk 50.000’de olan 118 yeni öğrenci katılmaktadır. Lisans programımızda öğretim dili İngilizce olduğundan, öğrencilerimizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçmeleri, geçememeleri durumunda bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri zorunludur.

Öğrencilerimiz, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar. Bölüm programları, aynı zamanda, öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Duyurular

MAN 314 Team Building Dersi Vize Sınavı / 17-04-2018:
MAN 314 Team Building dersi size sınavı 19 Nisan 2018 Perşembe günü saat 12:00 da 303 nolu derslikte yapılacaktır.

MAN 108 Social Psychology 01 2. Vize Sınavı / 17-04-2018:
MAN 108 Social Psychology 01 2. Vize Sınavı 11 Mayıs Cuma günü saat 12:00 da yapılacaktır.

Staj dersi alan öğrencilerin dikkatine! / 17-04-2018:
Staj raporunun ve performans değerlendirme formunun 28.05.2018 – 01.06.2018 tarihleri arasında Arş. Gör. Ergül Toğrul a imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.
Performans değerlendirme formu ve staj raporunun her bir sayfası firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
Sigortası üniversite tarafından karşılanmamış olan öğrencilerin sigortalarının karşılandığına dair belge de sunmaları gerekmektedir.

MAN428 Marketing Models 2. vize / 17-04-2018:
MAN428 Marketing Models dersinin 2. vizesi 24 Nisan 2018 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.

MAN 108 Social Psychology 02 / 17-04-2018:
17.04.2018 tarihinde MAN 108 Social Psychology 02 dersi yapılmayacaktır.

3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması / 12-04-2018:
3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması duyurusu ektedir.
Yükle

Yüksek Lisans Tez Önerileri / 05-04-2018:
Yüksek Lisans Tez Önerileri Son Evrak (1 Haziran 2018) Teslim Günü: Tez Öneri Formu
Tez Danışmanı Atama Formu
Dilekçe (…. Alanda tez çalışması yapmak istiyorum. Tarafıma tez danışmanı atanması)
Etik Kurul İzin Muafiyet Formu

Tez Savunma Sınavına Girecek Öğrencilerin Vereceği Evraklar / 05-04-2018:
Evrak Teslim Tarihi 4 Mayıs 2018
Turniten Tez Orijinallik Formu
Transkript
Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Formu Teklifi

Doktora Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrencilerin Vereceği Evraklar / 05-04-2018:
Evrak Teslim Tarihi 4 Mayıs 2018
Dilekçe (Hangi alanda yeterlilik sınavına girmek istedikleri belirttikleri)
Dilekçe (Danışman Talebi)
Tez Danışmanı Atama Formu

MAN 110 MATHEMATICS FOR BUSINESS II / 05-04-2018:
MAN 110 MATHEMATICS FOR BUSINESS II dersi 27 Nisan Cuma günü DZ10 da yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü
06800 Beytepe Ankara