İşletme Bölümü WEB Sayfasına Hoşgeldiniz

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine, İşletme'de Lisans derecesi (BA) veren bir program sunmaktadır. İşletme Bölüm’ümüzün amacı Türkiye’de en çok tanınan ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda İşletme bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Bölümümüze her yıl ÖSS sınav sonuçlarına göre ilk %1.8’lik dilim içersinde bulunan 100 yeni öğrenci katılmaktadır. Lisans programımızda öğretim dili İngilizce olduğundan, öğrencilerimizin İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçmeleri, geçememeleri durumunda bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri zorunludur.

Öğrencilerimiz, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar. Bölüm programları, aynı zamanda, öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Öğrenci Duyuruları
 • Öğrencilerin Dikkatine / 15-04-2014:
  www.iibf.hacettepe.edu.tr Fakülte web sayfasında sol menüde yer alan önemli belgeler linki aracılığı ile matbu formlara ulaşılabilmektedir. Sayfada bulunan formlar bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alındıktan sonra ilgili birime iletilmesi gerekmektedir. Formlar el yazısı ile doldurulmayacaktır.
 • Mezun olacak öğrencilerin dikkatine / 14-04-2014
  Yükle
 • MAN 302 MARKETING MANAGEMENT II - 02 ve MAN 412 PROMOTION MANAGEMENT / 14-04-2014:
  MAN 302 MARKETING MANAGEMENT II-02 15.04.2014 tarihinde ve
  MAN 412 PROMOTION MANAGEMENT 15.04.2014 tarihindeki dersler iptal edilmiştir.
 • MAN 302 Marketing Management 01-02 / 14-04-2014:
  MAN 302 Marketing Management 01-02 derslerinin telafi sınavı 18.04.2014 tarihinde saat 09:30 da işletme bölümü (3.kat) 305 nolu sınıfta yapılacaktır.
 • AİT204 ATA.İLK.VE İNK.TAR II (62-01,02) Dersinin Telafi Sınavı / 11-04-2014:
  AİT204 ATA.İLK.VE İNK.TAR II (62-01,02) Dersinin Telafi Sınavı 14,04,2014 Pazartesi günü saat 11:00 de İşletme Bölüm katında (3.kat) 303 nolu sınıfta yapılacaktır.
 • Erasmus Yabancı Dil Sınavı ile Vize Sınavlarının Çakışması / 04-04-2014:
  Erasmus Yabancı Dil Sınavı (yazılı) nedeniyle MAN108 Social Psychology ve AIT204 ATA. İLK. ve İNK. Tar II derslerinin vize sınavına giremeyecek öğrenciler için daha sonra belirlenecek bir tarifte telafi sınavı yapılacaktır.
 • Öğrencilerin Dikkatine / 04-04-2014:
  Sınıf listeleri sınavlardan 10 dakika önce işletme panosu ve sınav sınıf kapılarında asılacaktır.
  Yükle
 • Erasmus yabancı dil (sözlü+yazılı) sınavları hakkında / 04-04-2014:
  Erasmus yabancı dil (sözlü+yazılı) sınavları ile vizeleri çakışan öğrencilerin mutlaka ilgili derslerin hocaları ile görüşmeleri gerekmektedir.
 • MAN206 OPERATIONS RESEARCH I / 02-04-2014:
  MAN206 OPERATIONS RESEARCH I dersi 03,04,2014 perşembe günü saat 13:00 da başlayacaktır.
 • Vize Sınav Programı /
  Yükle
Akademik Duyurular
 • Bölümümüzün Başarısı / :

  19-22 Haziran 2013 te Kars ta düzenlenen 18. Ulusal Pazarlama Kongresi nde
  Yrd. Doç. Dr. Öznur Özkan Tektaş,
  Öğr. Gör. Dr. Özge Tayfur ve
  Yrd. Doç. Dr. Canan Eryiğit tarafından hazırlanan
  Müşteri tatmini ve firma itibarının satınalma niyeti üzerindeki etkilerinin analitik bütüncül düşünme tarzları çerçevesinde incelenmesi başlıklı tebliğ,
  en iyi 3. tebliğ seçilmiştir.
 • Bölümümüzün Başarısı / :

  6-7 Haziran 2013 te New York ta düzenlenen
  Fifth Annual American Business Research Conference ta
  Öğr. Gör. Dr. Beyza Gültekin ve Özge Erol tarafından hazırlanan
  Adolescents Attitude toward Product Placement and Behavior in the Context of Socialization Agents başlıklı çalışma
  Pazarlama Alanında En İyi Tebliğ Ödülü (Best Paper Award in Marketing) ne layık görülmüştür.
 • 19. Ulusal Pazarlama Kongresi / :
  18-22 Haziran 2014 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 19. Ulusal Pazarlama Kongresi düzenlenecektir.
Genel Duyurular
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü
06800 Beytepe Ankara